Rząd dofinansuje budownictwo komunalne w Krakowie

Budownictwo komunalne w Krakowie zyska finansowe wsparcie z rządowych programów mieszkaniowych. Taką deklarację po spotkaniu z Jerzym Muzykiem, zastępcą prezydenta Krakowa, złożył premier Jarosław Gowin. 

Porady prawne

Wsparcie rządu

- "W Polsce w 2020 r. oddano do użytku około 200 tysięcy nowych mieszkań. Jest to ogromna liczba. Jednak potrzeb mieszkaniowych jest znacznie więcej. Dlatego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowano pakiet mieszkaniowy, który już daje znakomite efekty. W najbliższych latach liczba mieszkań komunalnych wzrośnie. Dzieje się tak dzięki współpracy administracji rządowej i samorządowej" – powiedział premier Jarosław Gowin.

- "W Krakowie ma powstać prawie 650 mieszkań komunalnych. To duży, odważny projekt. Może zostać zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Dopłat. Kraków może liczyć na wsparcie w realizacji inwestycji w budownictwie komunalnym w wysokości do 80% kosztów przedsięwzięcia" – powiedziała minister Anna Kornecka.

- "Bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat na budowę prawie 650 mieszkań komunalnych w Krakowie może wynosić ok. 120 mln zł. Mieszkania zaspokoją potrzeby miasta w obszarze budownictwa komunalnego. Teraz na mieszkanie komunalne w Krakowie czeka się nawet 4 lata" – dodała minister Anna Kornecka.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk zaprezentował planowane projekty inwestycyjne w zakresie budownictwa komunalnego. Dzięki ich realizacji w Krakowie może powstać prawie 650 lokali komunalnych. Realizacja inwestycji przyczyni się w znacznym stopniu do zaspokojenia potrzeb Gminy Miejskiej Kraków w obszarze budownictwa komunalnego. Wsparcie dla Krakowa ze środków Funduszu Dopłat w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego na realizację planowanych inwestycji może wynosić nawet do 80% kosztów przedsięwzięcia. Zwiększenie wsparcia dla gmin na budowę mieszkań komunalnych to jedno z kluczowych rozwiązań społecznej części pakietu mieszkaniowego.

- "W ostatnich latach Gmina Kraków ponosiła duże nakłady na zwiększanie zasobu mieszkaniowego poprzez realizację nowych inwestycji mieszkaniowych. To między innymi dzięki nim w ciągu ostatnich trzech lat średni czas oczekiwania na przyznanie mieszkania z zasobu komunalnego w Krakowie skrócił się z 54 do 41 miesięcy. Pomimo starań Miasta nadal istnieją potrzeby w tym zakresie" – powiedział zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk.

Trzy inwestycje

Obecnie na terenach miejskich w Krakowie planowane są trzy inwestycje w zakresie budownictwa komunalnego:

  • ul. Kotsisa/Roi – 360 mieszkań – koszt inwestycji 55 mln zł;
  • ul. Padniewskiego –110 mieszkań – 40 mln zł;
  • ul. Kolista – 176 mieszkań  - 45 mln zł.

Koszty inwestycji nie obejmują  kosztów dotyczących budowy dróg  i rozbudowy sieci.

Łączna kwota projektu to 150 mln zł, z czego 120 mln będzie pochodziło właśnie z dofinansowania z rządowego Funduszu Dopłat.  Warunkiem uzyskania dofinansowania jest, aby nowe mieszkania powstałe w wyniku inwestycji pozostały w zasobie komunalnym przez co najmniej 15 lat.

Wsparcie dla budownictwa komunalnego

Kraków, podobnie jak inne gminy, może ubiegać się o bezzwrotne finansowe wsparcie w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego m.in. na tworzenie lub modernizację lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wsparcie udzielane jest także na mieszkania chronione, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, ogrzewalnie i tymczasowe pomieszczenia, udział gminy albo związku międzygminnego w przedsięwzięciu innego inwestora, polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem. Celem programu jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy służącego zaspokajaniu potrzeb osób o niskich dochodach, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju przedsięwzięcia oraz podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. Gminy mogą się ubiegać o wsparcie nawet w wysokości 80% kosztów inwestycji – budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku – w ramach której powstaną lub zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy, mieszkania chronione, noclegowanie i schroniska dla osób bezdomnych. Program Finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat. Obsługuje go Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego

Gminy oraz inne podmioty mogą korzystać z różnych instrumentów przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w celu wsparcia rozwoju mieszkalnictwa. Instrumenty te są dostosowane do różnych potrzeb. W ramach pakietu społecznego zwiększona została wysokość grantu dla gmin na udział w budowie, m.in. przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe lub TBS, mieszkań na wynajem o niskim czynszu. Utworzony został fundusz, z którego gminy będą mogły pozyskać środki na założenie SIM-u (bezzwrotne wsparcie na poziomie 3 mln zł) lub wsparcie inwestycji mieszkaniowej prowadzonej przez istniejący już SIM (10% wartości inwestycji).

1 kwietnia ruszył program Lokal za Grunt, w ramach którego inwestor może przekazać gminie lokale mieszkalne lub użytkowe jako częściowe rozliczenie ceny nieruchomości nabytej w drodze przetargu nieograniczonego. Z kolei Grant na Infrastrukturę zwiększy dostępność infrastruktury podnoszącej jakość życia i zamieszkiwania członków lokalnej wspólnoty. Wynosi 10% wartości przedsięwzięcia – np. żłobka, przedszkola, drogi. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami. Są to m.in. społeczne agencje najmu, które mają wspierać rynek najmu mieszkaniowego. SAN to podmiot współpracujący z gminą, pośredniczący między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne