Transakcje nieautoryzowane

21.11.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Co zrobić, gdy z rachunku skradziono pieniądze? Jak nie wpaść w pułapki oszustów? Jakie są obowiązki dostawców płatności, np. banków w przypadku kradzieży środków? Prezes UOKiK wspólnie z Rzecznikiem Finansowym przygotowali odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie transakcji nieautoryzowanych. Sprawdź, jak nie dać się zmanipulować oszustom i jakie masz prawa, gdy wbrew twojej woli dojdzie do transakcji oszukańczej.

Porady prawne

 

Skargi od konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostaje liczne skargi od konsumentów na tzw. transakcje nieautoryzowane, czyli transakcje wykonane bez zgody właściciela rachunku czy karty płatniczej. To może być np. przelanie przez oszusta środków na inny rachunek – często zagraniczny czy wypłata BLIK.

- "Razem z Rzecznikiem Finansowym zauważamy, że transakcje nieautoryzowane są ogromnym problemem społecznym. Oszuści sięgają po coraz bardziej wyrafinowane metody manipulacji i wyłudzania danych dostępowych do rachunków. Niestety, banki nie wypełniają swoich ustawowych obowiązków i wprowadzają konsumentów w błąd. Konsumentom wciąż brakuje odpowiedniej wiedzy o tym jak bronić się przed pułapkami oszustów, a także jakie prawa przysługują im w sytuacji, gdy dojdzie do nieautoryzowanej transakcji. Stąd pomysł na wspólną akcję edukacyjną" – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

- "Banki mają obowiązek zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zgromadzonych przez klientów środków oraz transakcji, ograniczone jedynie prawem do prywatności klienta. Przerzucanie na klientów konsekwencji złamania przez przestępców zabezpieczeń systemu bankowego przeczy założeniom leżącym u jego podstawy. Klient dokonując transakcji ma uzasadnione przekonanie o tym, że  jego bank zapewni mu wysoki standard ochrony. Dyrektywa PSD2 wyraźnie wskazuje, że tym standardem jest, by bank w przypadku, gdy nie stwierdzi próby wyłudzania środków ze strony klienta automatycznie zwracał na jego konto utracone środki" – mówił dr Bohdan Pretkiel, Rzecznik Finansowy.

Efektem współpracy obu instytucji są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące transakcji nieautoryzowanych, zaprezentowane dalej. Wyjaśniono wnich m.in., jakie zachowania konsumentów mogą być ryzykowne i skutkować utratą pieniędzy, co należy zrobić, gdy już doszło do niechcianej transakcji, jakie obowiązki mają w takich sytuacjach dostawcy usług płatniczych (np. banki). Tłumaczymy także ważne pojęcia „autoryzacja” i „uwierzytelnianie” oraz zawiłe przepisy prawne. 

Przykładowe sytuacje-pułapki

 • Telefon od „pracownika banku”. Oszust może podszywać się pod numer infolinii twojego banku (tzw. spoofing). Najczęściej próbuje wzbudzić u ciebie niepokój, mówiąc o próbie kradzieży środków z twojego rachunku. Prosi o zainstalowanie na telefonie lub komputerze oprogramowania, które ma przeskanować urządzenie w celu wykrycia złośliwego oprogramowania i zablokowania transakcji. W rzeczywistości programy te pozwalają na śledzenie twojej aktywności i pozyskanie w ten sposób loginu i hasła do bankowości.
 • SMS-y udające te od firm dostarczających prąd, gaz czy przesyłki. Oszuści informują w nich o rzekomej zaległości w płatnościach i wysyłają link do dokonania dopłaty. Kliknięcie przekierowuje na fałszywą stronę przypominającą strony pośredników płatności. W ten sposób oszuści zdobędą twoje dane uwierzytelniające.
 • Sprzedaż za pośrednictwem platform internetowych. Oszust może udawać osobę zainteresowaną zakupem. Na komunikatorze wysyła link do „odbioru środków”. Kliknięcie w niego powoduje przekierowanie na fałszywą stronę internetową, łudząco przypominającą strony pośredników płatności lub banków. Uważaj, jeśli wpiszesz tam swoje dane uwierzytelniające (np. dane karty płatniczej), to podasz je oszustowi.

Aby uniknąć utraty pieniędzy z rachunku, warto pamiętać o 4 podstawowych zasadach:

 1. Nigdy nie podawaj ani nie wysyłaj nikomu loginu i hasła do bankowości internetowej czy aplikacji mobilnej. Prawdziwy pracownik banku nie będzie cię o to pytać.
 2. Nigdy nie klikaj w linki przesłane SMS-em. Potwierdź ewentualne istnienie zaległości samodzielnie, kontaktując się np. z dostawcą gazu czy firmą kurierską.
 3. W przypadku telefonu od osoby przedstawiającej się jako pracownik banku, rozłącz się, samodzielnie znajdź numer infolinii i potwierdź, czy ktoś do ciebie dzwonił.
 4. Nigdy nie instaluj oprogramowania z przesłanych linków ani w trakcie rozmowy telefonicznej, dotyczącej twojego rachunku lub środków na nim zgromadzonych.

Co w sytuacji, gdy oszustom udało się zdobyć dostęp np. do twojego rachunku płatniczego lub danych karty płatniczej? Jak najszybciej poinformuj swojego dostawcę usług płatniczych, zastrzeż kartę i zmień dane do logowania lub zablokuj rachunek płatniczy. Dzięki temu uniemożliwisz oszustom kradzież środków lub w przypadku gdy już do niej doszło - zapobiegniesz wykonywaniu dalszych transakcji. Jak najszybciej zgłoś także sprawę policji i poinformuj o tym swojego dostawcę usług płatniczych.

Obowiązki dostawców usług płatniczych

Dostawca usług płatniczych jest odpowiedzialny za to, żeby transakcje odbywały się za zgodą i wiedzą właściciela instrumentu płatniczego (np. rachunku lub karty). Dodatkowo na bankach ciąży obowiązek ochrony środków na rachunku. Dlatego dostawca usług płatniczych ma obowiązek zwrócić konsumentowi kwotę nieautoryzowanej transakcji najpóźniej do końca następnego dnia roboczego (tzw. termin D+1) po stwierdzenia braku jej autoryzacji. Od tej powinności przepisy przewidują tylko dwa wyjątki:

 • dostawca usług płatniczych ma uzasadnione podejrzenie, że konsument poprzez swoje zgłoszenie i żądanie zwrotu kwoty transakcji, którą autoryzował, próbuje dokonać oszustwa, oraz zawiadomi o tym organy ścigania,
 • zgłoszenie nieautoryzowanej transakcji nastąpiło po upływie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego.

Zgodnie z przepisami dostawca usług płatniczych nie może natomiast odmówić zwrotu pieniędzy w innych sytuacjach. Jeżeli jednak wykaże, że oszuści pozyskali dostęp do rachunku w wyniku jego rażącego niedbalstwa, to dostawca usług płatniczych (np. bank) może zwrócić się do płatnika (konsumenta) o zwrot wypłaconej mu uprzednio kwoty nieautoryzowanej transakcji. Jeśli płatnik (konsument) odmówi, bank może dochodzić swoich roszczeń, w tym na drodze sądowej. Szczegółową interpretację przepisów dotyczących transakcji nieautoryzowanych Prezes UOKiK przedstawił w stanowisku, opublikowanym na stronie finanse.uokik.gov.pl.

Działania UOKiK i Rzecznika Finansowego

Prezes Urzędu od lipca 2021 r. prowadzi postępowania wyjaśniające, w których sprawdza, jak banki zachowują się wobec konsumentów, którzy zgłosili nieautoryzowane transakcje. Zebrany dotychczas materiał dał podstawy do postawienia 5 instytucjom finansowym zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów. – "Zarzuty dotyczą niezwracania konsumentom w ustawowym terminie kwot nieautoryzowanych transakcji, a także wprowadzania ich w błąd w odpowiedziach na reklamacje. Nie wykluczamy stawiania zarzutów kolejnym bankom" – mówił Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

W indywidualnych sporach z bankami konsumenci mogą liczyć na wsparcie Rzecznika Finansowego. - Bez wątpienia klient nie powinien być stroną, która w wypadku utraty środków jest niejako podwójnie pokrzywdzona: po pierwsze, gdy dokonana została na jego szkodę nieautoryzowana transakcja i stracił środki, a po drugie, gdy bank odmawia mu zwrotu środków w tzw. terminie D+1 – mówi dr Bohdan Pretkiel, Rzecznik Finansowy.

Jeśli bank nie uwzględnił twojej reklamacji, złóż wniosek do RzF o rozpatrzenie sprawy. Rzecznik ma też kompetencje, aby pomóc ci w sytuacji, gdy spór znajduje się już na etapie postępowania sądowego. We wrześniu 2020 r. RzF złożył pierwszy pozew w imieniu klienta w sprawie, w której bank odmówił zwrotu pieniędzy skradzionych z rachunku w wyniku nieautoryzowanej transakcji płatniczej, a w październiku 2020 r. wystąpił z pierwszą skargą nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w takiej sprawie.

 1. W jaki sposób działają oszuści dokonujący nieautoryzowanych transakcji?

W zdecydowanej większości przypadków metody działania oszustów sprowadzają się do pozyskania od użytkownika usług płatniczych jego danych uwierzytelniających, takich jak dane karty płatniczej (numer karty, dane posiadacza karty, kod CVV/CVC) czy login i hasło, służące do logowania do bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej (tzw. phishing), i ich wykorzystania w celu dokonania transakcji. 

 • Jeśli sprzedajesz różne przedmioty za pośrednictwem internetu, w szczególności platform (portali) sprzedażowych – oszuści mogą udawać osobę zainteresowaną zakupem. UWAŻAJ, jeśli osoba zainteresowana wysyła Ci link do „odbioru środków” – najczęściej za pośrednictwem jednego z popularnych komunikatorów, instalowanych na smartfonach. Kliknięcie w link wysłany przez oszusta spowoduje przekierowanie na fałszywą stronę internetową, łudząco przypominającą strony pośredników płatności lub strony internetowe banków. W TEN SPOSÓB PODAJESZ SWOJE DANE UWIERZYTELNIAJĄCE (najczęściej chodzi o dane karty płatniczej) oszustowi.
 • Telefon od „pracownika banku” – oszust dzwoni do Ciebie, podając się za pracownika banku. Oszuści mogą podszywać się pod numer infolinii danego banku (tzw. spoofing) – jeśli nie spodziewasz się telefonu od banku, rozłącz się i zainicjuj kontakt z tym podmiotem samodzielnie. Oszust najczęściej próbuje wzbudzić Twój niepokój, mówiąc o próbie kradzieży środków z Twojego rachunku. Prosi Cię o zainstalowanie na urządzeniu (np. telefonie lub komputerze) oprogramowania, które ma je przeskanować w celu wykrycia złośliwego oprogramowania i zablokowania rzekomo zleconych już transakcji. W rzeczywistości programy te pozwalają oszustom na śledzenie aktywności użytkownika i uzyskanie w ten sposób Twojego loginu i hasła do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.
 • Oszuści wysyłają również SMS-y podszywające się np. pod firmy dostarczające prąd, gaz, media czy przesyłki – informują w nich o rzekomej, najczęściej niewielkiej, zaległości w płatnościach czy konieczności dopłaty do przesyłki, wysyłając jedocześnie w tej samej wiadomości link do dokonania „brakującej” płatności. Kliknięcie w link wysłany przez oszusta za pośrednictwem SMS-a spowoduje przekierowanie na fałszywą stronę internetową łudząco przypominającą strony pośredników w płatności. W ten sposób oszuści zdobędą Twoje dane uwierzytelniające.
 • Wraz ze wzrostem świadomości użytkowników oszuści doskonalą swoje metody działania.
 • Wejście w posiadanie danych uwierzytelniających lub przejęcie kontroli nad urządzeniem użytkownika (poprzez nakłonienie do instalacji stosownego oprogramowania) finalnie umożliwia oszustom kradzież środków z rachunku.

 2. Jakich zasad się trzymać, wykonując transakcje za pomocą bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej?

 • NIGDY NIE PODAWAJ ANI NIE WYSYŁAJ LOGINU I HASŁA do bankowości internetowej ani aplikacji mobilnej – pracownik dostawcy usług płatniczych (np. banku) nigdy Cię o to nie powinien pytać.
 • NIGDY NIE KLIKAJ W LINKI PRZESŁANE SMS-em – potwierdź ewentualne istnienie zaległości samodzielnie, kontaktując się z np. dostawcą gazu czy firmą dostarczającą przesyłkę.
 • W przypadku telefonu od dostawcy usług płatniczych (np. banku) – ROZŁĄCZ SIĘ, SAMODZIELNIE ZNAJDŹ NUMER INFOLINII I POTWIERDŹ, CZY WYKONYWANO DO CIEBIE TELEFON.
 • NIGDY NIE INSTALUJ OPROGRAMOWANIA z przesłanych linków ani w trakcie rozmowy telefonicznej, dotyczącej Twojego rachunku lub środków na nim zgromadzonych.
 • ZAWSZE WERYFIKUJ ADRES STRONY INTERNETOWEJ, przez którą logujesz się do bankowości elektronicznej – zwróć szczególną uwagę na literówki lub znaki specjalne w adresie strony internetowej.

 3. Co powinieneś zrobić, jeżeli z Twojego rachunku bez Twojej wiedzy lub zgody zniknęły pieniądze?

 • Przede wszystkim sprawdź, czy nie są to transakcje realizowane np. w oparciu o zlecenie stałe lub wynikające z zawartych umów (np. opłaty abonamentowe, subskrypcje, transakcje wykonywane w oparciu o polecenia zapłaty).
 • Jeżeli wykluczysz powyższe możliwości i w żaden sposób nie autoryzowałeś tych transakcji (tj. nie składałeś zlecenia płatniczego oraz nie wyrażałeś zgody na jego wykonanie) – zwróć się do swojego dostawcy usług płatniczych (np. banku) z reklamacją.
 • Zastrzeż kartę lub zablokuj rachunek płatniczy, ewentualnie rozważ zmianę danych do logowania – zapobiegniesz wykonywaniu bez Twojej zgody dalszych transakcji z Twojego rachunku.
 • Zgłoś sprawę policji.

 4. Jakie są Twoje prawa?

Możesz zwrócić się do dostawcy usług płatniczych (np. banku) o zwrot kwoty transakcji, której nie zlecałeś do wykonania oraz na którą nie wyraziłeś zgody, poprzez wystąpienie ze stosowną reklamacją. Pamiętaj, aby zrobić to niezwłocznie po wykryciu kradzieży środków na swoim rachunku. W razie odmowy zwrotu środków, przysługuje ci prawo np. do wystąpienia o rozpatrzenie sprawy pod kątem naruszenia Twoich praw lub interesów do Rzecznika Finansowego. 

Musisz jednak pamiętać, że jeżeli zgłosisz transakcję jako nieautoryzowaną w sytuacji, w której w rzeczywistości sam świadomie ją wykonałeś, dostawca usług płatniczych może potraktować Twoje działanie jako usiłowanie oszustwa i zgłosić swoje podejrzenie organom ścigania, a w razie potwierdzenia tych podejrzeń – grozi Ci odpowiedzialność karna! Podobnie w sytuacji, w której przekazałeś świadomie dane uwierzytelniające osobom trzecim (np. członkom rodziny) i dokonali oni z ich wykorzystaniem danej transakcji płatniczej za Twoją wiedzą i zgodą.

Pamiętaj również, aby zadbać o bezpieczeństwo swoich danych uwierzytelniających. W sytuacji gdy np. przechowujesz PIN do karty razem z tą kartą, takie zachowanie może nosić znamiona rażącego niedbalstwa w zakresie realizacji obowiązku poufnego przechowywania Twoich danych uwierzytelniających. Przechowywanie tzw. szczególnie chronionych danych dotyczących płatności (np. indywidualnych danych uwierzytelniających, które mogą być wykorzystywane do dokonywania oszustw, z wyłączeniem imienia i nazwiska lub nazwy właściciela rachunku i numeru rachunku) w bezpieczny sposób, tj. świadome niedzielenie się nimi z osobami trzecimi, jest Twoim obowiązkiem.

 5. Czy dostawca usług płatniczych (np. bank) musi zwrócić środki skradzione z Twojego rachunku? Jakie są obowiązki dostawcy usług płatniczych?

Co do zasady w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca usług płatniczych ma obowiązek zwrócić użytkownikowi kwotę tej transakcji. 

Musi to zrobić niezwłocznie, maksymalnie w terminie jednego dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia przez dostawcę usług płatniczych wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia od użytkownika.

 6. Kiedy dostawca usług płatniczych (np. bank) może odmówić zwrotu kwoty transakcji, której autoryzacji użytkownik zaprzecza?

Dostawca usług płatniczych może odmówić zwrotu kwoty, której autoryzacji zaprzeczasz, jedynie w dwóch sytuacjach: 

 • podejrzenia usiłowania oszustwa z Twojej strony – wyłudzenia środków. W takiej sytuacji dostawca usług płatniczych może wstrzymać się ze zwrotem kwoty transakcji, co do której ma podejrzenia wobec Ciebie – ale pod warunkiem, że poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. Dostawca usług płatniczych wstrzymuje zwrot do czasu ustalenia przez właściwe organy, że jego podejrzenie nie było uzasadnione.
 • wystąpienia o zwrot środków po upływie 13 miesięcy od dnia nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

 7. Czym jest uwierzytelnianie?

Uwierzytelnianie to czynność techniczna mająca na celu weryfikację tożsamości klienta dokonującego transakcji płatniczej (np. polecenia przelewu) lub ważności stosowania konkretnego instrumentu płatniczego (np. daty ważności karty płatniczej). Metody uwierzytelniania powinny być określone w umowie pomiędzy dostawcą usług płatniczych (np. bankiem) a klientem.

 8. Czym jest autoryzacja?

Autoryzacja to wyrażenie przez klienta zgody na dokonanie transakcji płatniczej (np. polecenia przelewu) w sposób przewidziany w umowie między tym klientem a dostawcą usług płatniczych (np. bankiem). 

Transakcję płatniczą uważa się zgodnie z przepisami za autoryzowaną jedynie wówczas, gdy użytkownik świadomie wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej oraz po prawidłowym dokonaniu uwierzytelniania.

Aby zatem autoryzacja była prawidłowa, oba powyższe warunki muszą wystąpić łącznie, tj. zarówno wyrażenie przez klienta zgody na wykonanie transakcji, jak i dokonanie czynności technicznych związanych z uwierzytelnianiem tego klienta (tj. weryfikacją jego tożsamości).

 9. Czym jest transakcja nieautoryzowana?

Transakcja nieautoryzowana to taka transakcja, na którą użytkownik nie wyraził zgody. 

Przykład: 

Osoba trzecia (oszust) uzyskuje dostęp do Twoich danych uwierzytelniających (np. danych do logowania do bankowości elektronicznej) i dokonuje transakcji, posługując się nimi. Uwierzytelnianie może przebiegać prawidłowo, ale z uwagi na brak elementu Twojej zgody, tj. podanie przez oszusta, a nie przez Ciebie stosownych danych niezbędnych do dokonania transakcji w uzgodniony z bankiem sposób – transakcję taką należy uznać za nieautoryzowaną.

  10. Czy dostawca usług płatniczych (np. bank) może odmówić zwrotu kwoty transakcji, jeśli wykaże, że przed złożeniem zlecenia płatniczego nastąpiło prawidłowe uwierzytelnianie użytkownika?

Zgodnie z brzmieniem właściwych przepisów ustawy o usługach płatniczych, dostawca usług płatniczych nie może odmówić zwrotu kwoty transakcji w przypadku zgłoszenia przez Ciebie nieautoryzowanej transakcji płatniczej, powołując się jedynie na prawidłowe uwierzytelnianie. 

W świetle tych przepisów, samo wykazanie przez dostawcę usług płatniczych zarejestrowanego użycia instrumentu płatniczego (w tym przeprowadzenie prawidłowej procedury uwierzytelniania) nie jest wystarczające do udowodnienia, że transakcja płatnicza została przez użytkownika autoryzowana (a więc, że wyraził on zgodę na jej wykonanie). Nie powoduje również po stronie dostawcy usług płatniczych zwolnienia się z obowiązku zwrotu kwoty transakcji, której autoryzacji użytkownik zaprzecza.

Instrument płatniczy to zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego (np. karta płatnicza, aplikacja bankowa, bankowość elektroniczna).

 11. Czy dostawca usług płatniczych (np. bank) może odmówić zwrotu kwoty transakcji w sytuacji, w której twierdzisz, że jej nie autoryzowałeś, ale bank wykaże, że wyraziłeś na nią zgodę?

Tak, dostawca usług płatniczych nie musi zwracać kwoty transakcji, jeżeli była ona autoryzowana przez użytkownika. W takiej sytuacji, jeśli użytkownik wnioskuje o zwrot kwoty, powołując się na brak autoryzacji, dostawca usług płatniczych, jeżeli ma do tego uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, powinien dokonać zgłoszenia podejrzenia usiłowania oszustwa organom ścigania. 

Zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych, samo tylko stwierdzenie przez dostawcę usług płatniczych, że transakcja była wykonana po prawidłowym uwierzytelnieniu (gdyż jak twierdzi dostawca, np. podano prawidłowe login, hasło oraz autoryzowano jej wykonanie właściwym kodem z SMS-a) nie jest podstawą do odmowy zwrotu kwoty transakcji w sytuacji wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, stwierdzonej przez użytkownika. W przypadku stwierdzenia jednak, że klient sam autoryzował daną transakcję, tj. że wyraził na nią zgodę, dostawca usług płatniczych może odmówić zwrotu kwoty transakcji po dokonaniu zgłoszenia usiłowania oszustwa ze strony użytkownika organom ścigania.

Dlatego też przed zgłoszeniem dostawcy usług płatniczych danej transakcji płatniczej jako nieautoryzowanej i żądaniem zwrotu kwoty tej transakcji musisz mieć pewność, że nie jest to transakcja, na którą wyrażona została przez Ciebie zgoda (np. subskrypcja, zlecenie stałe, opłata pobrana automatycznie za określoną usługę). W przeciwnym przypadku Twoje zgłoszenie i żądanie zwrotu kwoty może zostać potraktowane przez dostawcę usług płatniczych jako usiłowanie oszustwa, a Tobie może grozić odpowiedzialność karna.

12. Czy dostawca usług płatniczych (np. bank) może odmówić zwrotu kwoty transakcji, której nie autoryzowałeś, jeśli uzna, że oszuści zdobyli dane uwierzytelniające wskutek Twojego rażącego niedbalstwa?

W większości przypadków dostawca usług płatniczych nie będzie w stanie w ustawowym terminie na zwrot kwoty transakcji rzetelnie ocenić, czy Twoje działanie może być oceniane jako rażące niedbalstwo i czy doprowadziło ono do wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej. W takiej sytuacji dostawca usług płatniczych najpierw powinien dokonać zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji, a dopiero potem – w przypadku stwierdzenia Twojego rażącego niedbalstwa – wystąpić do Ciebie o zapłatę kwoty, którą Ci wcześniej zwrócił. 

Mogą jednak wystąpić sytuacje, kiedy dostawca usług płatniczych w terminie dnia roboczego następującego po dniu dokonania przez Ciebie zgłoszenia będzie w stanie ustalić, że jego zdaniem dopuściłeś się rażącego niedbalstwa. Jeżeli jednak zaprzeczasz dopuszczenia się rażącego niedbalstwa – dostawca usług płatniczych powinien zwrócić Ci kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Musisz jednak liczyć się z tym, że dostawca usług płatniczych wystąpi do Ciebie o zwrot tej kwoty. W przypadku braku zwrotu z Twojej strony dostawca usług płatniczych będzie mógł wystąpić do sądu, który następnie oceni, czy w okolicznościach dokonania danej transakcji można oceniać Twoje zachowanie jako rażące niedbalstwo, w wyniku czego doprowadziłeś do wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, a tym samym czy odpowiadasz za wystąpienie nieautoryzowanej transakcji płatniczej i musisz zwrócić dostawcy usług płatniczych kwotę transakcji.

13. Czy jeśli padłeś ofiarą oszustwa, w wyniku którego oszuści uzyskali dostęp do Twoich danych uwierzytelniających, dostawca usług płatniczych (np. bank) może powołać się na rażące niedbalstwo?

Dostawca usług płatniczych, po dokonaniu zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej, powinien każdorazowo zbadać, czy wskutek ewentualnego rażącego niedbalstwa z Twojej strony doprowadziłeś do utraty przez Ciebie danych uwierzytelniających i w efekcie utraty środków wskutek nieautoryzowanej transakcji. 

Jednak nie każde Twoje działanie będzie nosić znamiona rażącego niedbalstwa – obecnie oszuści stosują coraz bardziej wyrafinowane techniki oszustw, coraz lepiej wzbudzają zaufanie użytkowników (konsumentów), strony internetowe są podrabiane w coraz bardziej wymyślny i trudniejszy do zidentyfikowania fałszerstwa sposób. Zatem dostawcy usług płatniczych nie mogą automatycznie w każdym przypadku twierdzić, że doprowadziłeś do wykonania nieautoryzowanej transakcji płatniczej wskutek rażącego niedbalstwa.

14. Czy kwestia rzekomej nieprawidłowej implementacji przepisów dyrektywy PSD2 ma wpływ na obowiązek zwrotu przez dostawców usług płatniczych (np. banki) kwot skradzionych z rachunków wskutek dokonania nieautoryzowanych transakcji?

Kwestionowany przez sektor dostawców usług płatniczych przepis (art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o usługach płatniczych) nie wpływa bezpośrednio na obowiązek zwrotu przez dostawcę usług płatniczych kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej w przypadku jej wystąpienia. 

Istotne jest rozróżnienie ustawowego obowiązku zwrotu przez dostawcę usług płatniczych kwoty nieautoryzowanej transakcji w tzw. terminie D+1 (koniec następnego dnia roboczego po dniu powzięcia informacji o nieautoryzowanej transakcji płatniczej) od finalnie ustalonej  odpowiedzialności dostawcy usług płatniczych czy klienta. Kluczowe przy tym jest użycie sformułowania „odpowiada”, a nie np. „dostawca płatnika nie dokonuje zwrotu kwoty transakcji, której autoryzacji płatnik zaprzecza”. Czym innym jest bowiem odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych lub klienta, a czym innym – obowiązek zwrotu kwoty transakcji.

W ocenie Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Finansowego, sektor dostawców usług płatniczych dąży do sytuacji, w której dostawcy usług płatniczych mogliby arbitralnie odmawiać klientom zwrotu środków skradzionych z ich rachunków w sytuacji, gdy użytkownik (np. konsument) zgłasza, że nie autoryzował takiej transakcji, powołując się jedynie na weryfikację przez nich prawidłowego uwierzytelnienia w systemie bankowym (w praktyce np. prawidłowy login oraz kod PIN). Takie działanie służy do doprowadzenia do sytuacji, która będzie niezgodna z ratio legis dyrektywy PSD2.

Źródło: uokik.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Transakcje nieautoryzowane - zarzuty wobec 5 banków

Transakcje nieautoryzowane - zarzuty wobec 5 banków

Z konta bez twojej zgody zniknęły pieniądze, zgłosiłeś to do banku, a ten odmówił zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji? Zgodnie z prawem na banku spoczywa odpowiedzialność dochowania szczególnej staranności w zakresie przechowywania i ochrony środków pieniężnych. Bank musi zwrócić konsumentowi pieniądze, chyba że podejrzewa oszustwo z jego (...)

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

Jeżeli klient zgłosi nieautoryzowaną transakcję, bank powinien niezwłocznie zwrócić mu utracone pieniądze – uważa Rzecznik Finansowy. Chodzi na przykład o przypadki kradzieży pieniędzy z internetowego rachunku bankowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dostawca usług płatniczych (na przykład bank) ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać (...)

Nieautoryzowane transakcje bankowe

Nieautoryzowane transakcje bankowe

Postępowania wyjaśniające UOKiK Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania wyjaśniające, w których sprawdzi, jak banki rozpatrują reklamacje konsumentów związane z kradzieżą pieniędzy z konta oraz jakie stosują mechanizmy uwierzytelniania transakcji. Wezwania do przedstawienia wyjaśnień i przekazania dokumentów w tych sprawach zostały wysłane (...)

Jak nie dać sobie ukraść pieniędzy z konta?

Jak nie dać sobie ukraść pieniędzy z konta?

Przypadki kradzieży pieniędzy z konta UOKiK otrzymuje skargi od konsumentów, którzy w wyniku oszustwa stracili pieniądze z konta. Urząd przypomniał, że bank powinien w ciągu jednego dnia roboczego oddać konsumentowi utracone w wyniku oszustwa środki, a następnie wyjaśnić kto odpowiada za incydent lub zgłosić takie przypadki organom ścigania. - "Nie podawajmy (...)

Phishing jako nowe przestępstwo cybernautów

Phishing jako nowe przestępstwo cybernautów

Najpowszechniejszym przestępstwem internetowym jest phishing, czyli sprytne zdobywanie poufnych danych, takich jak numery kart kredytowych. Kolejny raz okazuje się, że najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa jest człowiek. Phishing to technika, która polega na podszywaniu się pod zaufaną instytucję, np. bank internetowy. Użytkownik wchodzi na stronę, do złudzenia przypominającą (...)

Phishing - czyli wykradanie poufnych danych w sieci

Phishing - czyli wykradanie poufnych danych w sieci

Na sześć lat więzienia angielski sąd skazał internetowego przestępcę z Teksasu, który stosując m.in. tzw. phishing, ukradł 6,5 mln funtów. Badania pokazują, że plaga ta wciąż się nasila - w USA w ciągu ostatnich 12 miesięcy próbowano okraść w ten sposób aż 73 mln internautów.Zaledwie dwudziestodwuletni Douglas Havard, pochodzący z Dallas i mieszkający w angielskim Leeds, działał (...)

Domeny na próbę

Domeny na próbę

Zdaniem niektórych ekspertów możliwość darmowego testowania domen internetowych ułatwia cyberprzestępcom łamanie prawa w sieciZanim użytkownik zdecyduje się na pełną rejestrację swej domeny internetowej, często może ją przetestować za darmo. Przez pięć dni może sprawdzić, jak skuteczna jest taka domena. Po tym czasie decyduje się, czy rzeczywiście chce ją wykupić, (...)

Nowe zasady dostępu do rachunków bankowych

Nowe zasady dostępu do rachunków bankowych

14 września banki zmieniły sposób dostępu do rachunków bankowych przez internet. Nowe rozwiązania mają poprawić bezpieczeństwo klientów. Jednak nadal należy zachować ostrożność przy korzystaniu z bankowości elektronicznej. Zmiany wynikają dyrektywy PSD2 i wdrażających ją przepisów ustawy o usługach płatniczych. ##baner## Po co zmiana zasad dostępu (...)

Kto może udzielić gwarancji lub poręczenia za zobowiązania podatkowe?

Kto może udzielić gwarancji lub poręczenia za zobowiązania podatkowe?

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? Rozporządzenie Mninistra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych zostało wydane na podstawie art. 33e § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.). (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne jest to, że ci, którzy korzystają z bankowych kredytów przyczyniają się do wzrostu (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto albo 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet (...)

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Jeżeli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy. Szczegóły znajdziesz w najnowszym stanowisku Prezesa Urzędu. Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków, w których sprawdza, czy prawidłowo rozliczają się (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Na czym polega program „Dobry Start”? Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące (...)

Będą zmiany w Prawie prasowym?

Będą zmiany w Prawie prasowym?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe, przygotowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przewiduje zmiany przepisów dotyczących autoryzacji. Proponowana nowelizacja wprowadzi także regulacje "dekomunizacyjne". Jakie zmiany przepisów dotyczących autoryzacji zaproponowano? Rząd argumentuje, iż zmiany te są konieczne, bo Europejski Trybunał Praw Człowieka (...)

Dziennikarze zwolnieni z autoryzacji wywiadów?

Dziennikarze zwolnieni z autoryzacji wywiadów?

Dopuszczalne będzie opublikowanie wywiadu bez zgody rozmówcy. Blogi internetowe nie będą zaliczane do grona prasy i pozostaną poza obowiązkową rejestracją - zakłada nowelizacja prawa prasowego. Projekt odświeżający przepisy prawa prasowego został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dokument, przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (...)

Zmiany w Prawie prasowym dotyczące autoryzacji

Zmiany w Prawie prasowym dotyczące autoryzacji

Nowelizacja ustawy o Prawie prasowym dotyczy autoryzowania tekstów przez osoby udzielające informacji. Dziennikarz nie będzie mógł odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie. Nowelizacja nakłada ponadto na przedstawicieli mediów obowiązek informowania (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Kogo obejmie wymóg posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Obowiązek założenia konta na PUE ZUS wynika ze zmian w prawie (art. 1 pkt 15 i art. 15 (...)

Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?

Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?

Co daje dostęp do konta na Portalu Podatkowym? Portal Podatkowy to intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze system teleinformatyczny administracji skarbowej, wspierający podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Został on zaprojektowany i dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników. Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl i (...)

Zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS

Zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS

Nowa nazwa wniosku Od 27 marca na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, zmieniła się nazwa wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Nowy symbol wniosku to EZP (wcześniej ER-WZD-01). Służy on do zgłoszenia zmiany danych osobowych i adresowych oraz sposobu wypłaty świadczeń. Nowy wniosek ma uproszczoną formę. Dzięki temu jego wypełnienie jest łatwiejsze. ##baner## Udostępniony, (...)

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Podstawowy rachunek bankowy (konto) jednym ze sposobów ograniczenia stałych wydatków Choć przepisy regulujące kwestię podstawowego rachunku płatniczego zostały wprowadzone 5 lat temu, a od 8 sierpnia 2018 r. każdy bank i SKOK ma obowiązek prowadzenia takiego rachunku, niewiele osób wie, że konto bankowe może mieć zupełnie za darmo – wraz z pakietem darmowych (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (tj. objaśnienia (...)

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie systemu VAT. Od 1 lipca br. można więc stosować mechanizm podzielonej płatności, przy czym liczy się data dokonania płatności, co oznacza, że w MPP (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty (...)

Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi od 2019 roku?

Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi od 2019 roku?

Zatrudniający pracowników i płacący im pensję w gotówce muszą od 1 stycznia 2019 zmienić sposób wypłaty wynagrodzenia. Podstawową formą będzie wypłata na konto bankowe pracownika. Jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wypłatę w gotówce, to będzie musiał złożyć wniosek o taką wypłatę. Jeżeli go nie złoży, to pracodawca będzie miał obowiązek (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Mylny przelew do odbiorcy

Mylny przelew do odbiorcy

Korzystając z serwisu banku internetowego dokonałem przelewu kwoty 743 zł na rachunek odbiorcy, gdzie zgodny był tylko nr rachunku bankowego. Nazwisko, imię oraz adres odbiorcy był niezgodny z numerem (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Mój kolega posiadał kredyt nieodnawialny ze spłata do 15.02.2006 r. Przy podpisaniu umowy podpisał klauzulę o dobrowolnym wystawieniu tytułu egzekucyjnego także do 15.02.2006 r. Oczywiście nie (...)

Informacje z ZUS dla banku

Informacje z ZUS dla banku

Czy ubiegając się o kredyt mieszkaniowy w banku, bank ma prawo uzyskać informację od ZUS-u odnośnie mojej osoby? Jestem zatrudniony w firmie prywatnej na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jakich (...)

Koszty pogrzebu z konta bankowego

Koszty pogrzebu z konta bankowego

Zgodnie z prawem bankowym z konta zmarłego organizator pochówku a jednocześnie spadkobierca zmarłego może pobrać pieniądze dla pokrycia rachunków pogrzebu dokonanego zgodnie z normami panującymi (...)

Skutki sekurytyzacji dla dłużnika banku

Skutki sekurytyzacji dla dłużnika banku

W czasie trwania związku małżeńskiego udzieliłem poręczenia wekslowego swej żonie do kredytu bankowego na potrzeby jej działalności gospodarczej oraz poręczenia kredytu kupieckiego do firmy, (...)

Autoryzacja wypowiedzi dla prasy

Autoryzacja wypowiedzi dla prasy

Wytoczona przeze mnie sprawa sądowa stała się obiektem zainteresowania mediów. Chcę mieć wpływ na ostateczny kształt mojej wypowiedzi. Np. jeden z dziennikarzy zapytał czy mam obrońcę. Odpowiedziałem, (...)

Zapłata czynszu a zajęcie rachunku bankowego

Zapłata czynszu a zajęcie rachunku bankowego

Jestem zarządcą i współwłaścicielem kamienicy. Od lokatorów wpływa czynsz na konto do zaprzyjaźnionych czy starszych chodzę osobiście. Komornik zajął mi moje konto, na które wpływał czynsz (...)

Mój były mąż nie wpłaca pieniędzy na konto które mu wskazałam.

Mój były mąż nie wpłaca pieniędzy na konto które mu wskazałam.

Mojemu byłemu mężowi powiedziałam żeby wpłacał mi pieniądze za alimenty na moje nowe konto, moje stare jest zajęte przez komornika. Czy mój były mąż mógł tak zrobić? Przygotowana dla Pani (...)

Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze

Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze

Faktura VAT jest wystawiana za wykonaną usługę firmie B, przez firmę A. Natomiast przelew jest dokonywany przez firmę B, nie na konto firmy A, lecz na konto innej firmy C, która nie jest w zasadzie (...)

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Komornik zajął wierzytelności z rachunku bankowego prowadzącego konto dłużnika. Po kilku dniach dłużnik wystąpił do wierzyciela z prośbą o polubowne rozwiązanie sprawy przedstawiając korzystniejszy (...)

Niezgodność konta z danymi adresata przelewu

Niezgodność konta z danymi adresata przelewu

Chciałbym się dowiedzieć, co prawo bankowe mówi o przelewach na konto, które nie są własnością osoby wskazanej imiennie na przelewie, tzn. dokonałem przelewu na konto osoby o nr konta XXX, z (...)

Zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego

Zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego

Ojciec z córką założyli konto w banku. Są współwłaścicielami rachunku. W umowie o prowadzenie rachunku nie ma żadnych specjalnych klauzul, zgodnie z którymi operacje wykonywane na rachunku muszą (...)

Zaliczka a rachunek

Zaliczka a rachunek

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kursy i szkolenia, niebędąca vatowcem, otrzymuje zaliczkę. Czy w momencie pobrania zaliczki będzie musiała wystawić rachunek, czy też rachunek (...)

Darowizna pieniężna dla córki

Darowizna pieniężna dla córki

W dniu 15.01.2007 r. rodzice przekazali mi darowiznę w formie środków pieniężnych na rachunek bankowy wspólny z moim małżonkiem. Została sporządzona umowa darowizny tylko dla mnie. Złożyłam (...)

Czy zgłaszać do US otwarcie r-ku depozytowego?

Czy zgłaszać do US otwarcie r-ku depozytowego?

Spółka otrworzyła rachunek bankowy depozytowy w celu lokowania nadwyżek pieniężnych. Jest to rachunek o charakerze lokacyjnym, służący do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych. (...)

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Bieżący rachunek bankowy założony został dla spółki cywilnej przez jej trzech wspólników (osoby fizyczne). Jeden ze wspólników, mający 10% udziałów w spółce, otrzymał zajęcie rachunku (...)

FORUM PRAWNE

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

Zatrudnij profesjonalnych hakerów! (Telegram: @Blackhat_plug)

Zatrudnij profesjonalnych hakerów! (Telegram: @Blackhat_plug) Jesteśmy zespołem profesjonalnych hakerów. Nasza wiedza specjalistyczna obejmuje programowanie, uruchamianie exploitów i konfigurowanie (...)

Hire a professional hacker! (Telegram: @Blackhat_plug)

Hire a professional hacker! (Telegram: @Blackhat_plug) My expertise is programming, running exploits, and setting up DDOS attacks and I like the challenge of doing things where most others give up. Examples: Spear (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

W jakich przypadkach można oddać osobę starszą do domu opieki bez jej zgody?

W jakich przypadkach można oddać osobę starszą do domu opieki bez jej zgody? Moja krewna jest osobą starszą, wymagającą całodobowej opieki. Jest w pełni władz umysłowych, ale ma poważne problemy (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Jak długo w BIK

Jak długo w BIK Wzięłam kredyt w SKOKu dla znajomych, nie spłacili 3 ostatnich rat ( w sumie 380 zł)- spłaciłam je sama ale znalazłam się nawindykacji i "czrnej liście w BIK Jestem tam już (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Wyłudzenie debetu

Wyłudzenie debetu Mając kartę bankomatową wypłaciłem z bankomatu przez trzy dni kolejne po 1000zł co doprowadziło do niedopuszczalnego debetu i bank zawiadfomił o wyłudzeniu prokuraturę , która (...)

Alimenty na dziecko - jak długo do rąk matki ?

Alimenty na dziecko - jak długo do rąk matki ? Witajcie, Mam zasądzone alimenty na dziecko płatne do rąk matki. Czy i po jakim czasie można przelewać alimenty na konto dziecka ? Chcę aby alimenty (...)

Komornik zajął moje wynagrodzenie, czy może zająć pieniądze na koncie!

Komornik zajął moje wynagrodzenie, czy może zająć pieniądze na koncie! Mam pytanie! Komornik zajął moje wynagrodzenie i miesięcznie pracodawca wpłaca na konto komornika jakąś tam kwotę. Moja (...)

Problem z allegrowiczem (zdjęcia)

Problem z allegrowiczem (zdjęcia) Wczoraj zakupiłem jedno konto na allegro, co prawda było to nierozsądne z mojej strony i może to zdziwić, ale byłem świadom tego, że coś w aukcji jest nie tak (...)

Opodatkowanie dochodów

Opodatkowanie dochodów Witam, Mam pytanie opierte na pomyśle pewnego rodzaju piramidy finansowej, której treść przytaczam poniżej (proszę nie usuwać, ten tekst jest tylko w celach poglądowaych, (...)

Czy to jest legalne????

Czy to jest legalne???? Jest to tekst który znalazłem w internecie i szczerze nie wiem czy to jest legalne wiem ze duzo tekstów tego typu jest nie legalnych ale to sie "wydaje" byc wiarygodne (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Rachunek

Rachunek Witam! czy wiecie jak długo należy przechowywać dowody wpłaty za media? Wierzyciel (podmiot uprawniony do odbioru świadczenia) może skutecznie dochodzić wykonania swoich praw od dłużnika (...)

Praca w banku

Praca w banku Oczekuję gorącej dyskusji, bo i temat jest gorący. Problem którym chcę się podzielić dotyczy ok.30 tys. osób w Polsce. Pracownicy jednego z największych banków obligatoryjnie są (...)

Problem z Polisa OC

Problem z Polisa OC Witam serdecznie! Jestem tu po raz pierwszy , mój problem wiąże się z polisa OC. Jako młody kierowca w pogoni za chlebem wyjechałem za granicę , po ciężkich przeprawach wielu (...)

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne?

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne? Witam. Kilka lat temu miałem nie zapłacony rachunek w idei. Oczywiście odbyła się sprawa i dostałem nakaz spłaty, obecnie dostałem wezwanie do komornika, (...)

Porady prawne