Ułatwienia dla rolników. Przeczytaj, jakie

8.12.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Sejm uzgodnił końcowy kształt nowelizacji ustawy o rolnictwie ekologicznym. Nowelizacja przewiduje ułatwienia dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz administracji odpowiedzialnej za ten sektor rolnictwa.

Uproszczone zostały przepisy zobowiązujące jednostki certyfikujące do przekazywania Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów. Obowiązkowi informacyjnemu nie będą podlegać np. zmiany nieistotne z punktu widzenia nadzoru nad produkcją ekologiczną.

Natomiast informacja przygotowywana m.in. dla Ministra Rolnictwa na potrzeby wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie trafiać także do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Porady prawne

Jednocześnie przesunięty został termin przekazywania tej informacji - z 31 października każdego roku na 30 listopada. Ponadto jednostki certyfikujące i Główny Inspektor otrzymały dostęp do elektronicznej bazy danych o producentach ekologicznych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zmienione zostały też zasady dotyczące egzaminu na inspektora ekologicznego - wystarczy zdać go raz, ale inspektorzy będą zobowiązani dokształcać się. Ponadto, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy, Główny Inspektor będzie miał obowiązek wydania zaświadczeń o wpisie do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego osób, które zdały egzamin na dotychczasowych zasadach.

Nowelizacja doprecyzowuje też obowiązki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przypadku producentów sprawdzanych przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto w całości lub części prawo do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym. Ustawa zostanie teraz przekazana do prezydenta.

Sejm.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne