Ułatwienia w zeznaniach podatkowych także za 2016 r.

Z dniem 15 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz. 528). Wprowadziła ona znaczące ułatwienia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie składania rocznych PIT.

Sporządzenie zeznania podatkowego przez administrację skarbową za podatnika na wniosek

Ustawa umożliwiła m.in., aby w przypadku podatników uzyskujących dochody wyłącznie od płatników, zeznanie podatkowe PIT-37 sporządził urząd skarbowy.

Usługa ta jest dostępna na wniosek podatnika i jest w całości obsługiwana tylko w formie elektronicznej. Można z niej skorzystać za pośrednictwem portalu podatkowegosystemu e-deklaracje lub systemów teleinformatycznych wybranych banków krajowych bądź SKOK-ów. 

Wniosek PIT-WZ o sporządzenie zeznania PIT-37 za 2016 r. za podatnika można złożyć do 18 kwietnia 2017 r. Można w nim zawnioskować o uwzględnienie w zeznaniu podatkowym sposobu opodatkowania przewidzianego dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci, pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi na dzieci. Dodatkowo, podając numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego wybranej z wykazu, podatnik może wskazać organizację, na rzecz której urząd skarbowy przekaże kwotę w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania.

Na sporządzenie zeznania urząd skarbowy ma maksymalnie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez podatnika. Informację o sporządzeniu zeznania podatnik otrzyma na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Udostępnione zeznanie podatnik będzie mógł w całości zaakceptować lub odrzucić. W odniesieniu do zeznania za 2016 r. będzie mógł to zrobić do 2 maja 2017 r. Akceptacja zeznania w całości albo niewykonanie czynności związanych z akceptacją bądź odrzuceniem - oznacza złożenie zeznania przez podatnika.

Porady prawne

Oświadczenie emerytów i rencistów o przekazaniu 1% podatku dla OPP 

Ustawa wprowadziła również ułatwienia w przekazywaniu 1% podatku należnego dla organizacji pożytku publicznego przez emerytów i rencistów, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A, a podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym od podatnika za rok podatkowy. Dla celów samego przekazania 1% podatku podatnik nie musi już składać zeznanie podatkowego. Wystarczy, że złoży krótkie oświadczenie PIT-OP do urzędu skarbowego. Oświadczenie można złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu podatkowegosystemu e-deklaracje, lub systemów teleinformatycznych wybranych banków krajowych lub SKOK-ów). Oświadczenie można również złożyć w tradycyjny sposób wysyłając wersję papierową pocztą lub składając osobiście w urzędzie skarbowym. Za rok 2016 oświadczenie można złożyć do 2 maja 2017 r.

Nowe wzory formularzy

W związku z powyższą nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów wydał:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne