Umowa społeczna dla górnictwa podpisana

29.5.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Po dziewięciu miesiącach trudnych negocjacji rząd i przedstawiciele związków zawodowych podpisali w piątek umowę dotyczącą transformacji sektora górnictwa kamiennego. Przyjęte w dokumencie propozycje rozwiązań systemowych chronią pracowników kopalń, a jednoczenie zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz umożliwiają transformację regionów górniczych. To historyczne wydarzenie nie tylko na Śląsku, ale i w skali całego kraju - podał resort aktywów państwowych.

- "Cieszę się, że udało się wspólnie dojść do takiego momentu, że proces odchodzenia od węgla będzie przebiegał w sposób uporządkowany, będący wynikiem pewnego konsensusu" - powiedział wicepremier Jacek Sasin w Katowicach podczas uroczystości podpisania umowy społecznej dla górnictwa kamiennego w Polsce.

- Podpisana umowa społeczna to nie koniec a początek drogi do transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Jest ona sprawiedliwa, społecznie akceptowalna i kompleksowa. Teraz czas na negocjacje z Komisją Europejską - powiedział wiceminister Artur Soboń.

Porady prawne

Wielomiesięczne prace

Podpisanie umowy jest następstwem i jednym z warunków przyjętego we wrześniu ubiegłego roku, w stolicy Śląska, porozumienia Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz delegacji rządowej w sprawie zasad i tempa transformacji górnictwa.

Kilkaset godzin rozmów

Pierwszy projekt Umowy Społecznej zaprezentowano w grudniu 2020 roku. Od tamtej pory doszło do szeregu spotkań plenarnych i roboczych dotyczących kształtu umowy społecznej m.in. rozszerzenie jej treści o elementy dotyczące transformacji Śląska.

Udział w pracach oraz negocjacjach, poza sygnatariuszami porozumienia i przedsiębiorcami, wzięli też przedstawiciele resortów: Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rozwoju, Pracy i Technologii a także reprezentanci samorządów lokalnych i wojewódzkiego.

Obyło się ponad 20 spotkań plenarnych, roboczych i zdalnych. Łącznie to kilkaset godzin rozmów merytorycznych.

Założenia umowy

Podpisana w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim umowa zawiera uzgodnione wspólnie zapisy dotyczące:

  • mechanizmu finansowania spółek sektora górnictwa węgla kamiennego,
  • indeksacji wynagrodzeń,
  • zasad budowy i wdrażania instalacji tzw. czystego węgla,
  • powołania specjalnego Funduszu Transformacji Śląska,
  • gwarancji zatrudnienia,
  • pakietu świadczeń socjalnych dla pracowników likwidowanych Jednostek Produkcyjnych.

W dokumencie ustalono terminy zakończenia eksploatacji węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach w perspektywie do końca 2049 roku.

Kluczowym elementem Umowy Społecznej  jest pakiet osłon socjalnych dla pracowników z likwidowanych kopalń. Pakiet ten zawiera zarówno urlop górniczy, urlop przeróbkarski, jednorazową odprawę, jak i kompleksowy system alokacji. Wszystkie te rozwiązania mają za zadanie zagwarantowanie stabilizacji na śląskim rynku pracy.

W umowie zapisano również, że podjęte zostaną prace nad stworzeniem dodatkowego systemu wsparcia dla specjalistycznych przedsiębiorstw górniczych kooperujących z górnictwem węgla kamiennego oraz dla gmin górniczych.

Negocjacje z Brukselą

Przyjęcie umowy nie kończy jednak prac nad transformacją branży. Kolejnym etapem są negocjacje z Komisją Europejską a w następstwie prace legislacyjne oraz szereg działań, których efektem ma być spójny system przeobrażeń w górnictwie.

- "Zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie to proces trudny, ale Polska jest w wyjątkowej sytuacji wśród państw UE jeżeli chodzi o wykorzystanie węgla w miksie energetycznym. Dlatego liczę na zrozumienie i przychylność KE w tym zakresie" – powiedział wicepremier Jacek Sasin. - "Przypomnę tylko, że proces odejścia węgla w Polsce jest całkowicie zbieżny z polityką klimatyczną KE. Transformacja sektora to wielkie wyrzeczenie, nie tylko dla Śląska, ale dla całej Polski. Oczekujemy w zamian zrozumienia i zagwarantowania czasu potrzebnego na transformację" – dodał szef MAP.

Przekazaliśmy już wniosek prenotyfikacyjny do KE za pośrednictwem UOKiKu. W dalszej kolejności wystąpimy z wnioskiem notyfikacyjnym.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Porozumienie dla polskiego górnictwa

Porozumienie dla polskiego górnictwa

Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora węgla kamiennego została parafowana. Przedstawiciele rządu oraz strony społecznej potwierdzili w Katowicach ustalenia, jakie zostały wypracowane w ostatnich miesiącach. Parafowanie umowy wraz z załącznikami nastąpiło w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Dokument opisuje proces transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego (...)

UOKiK wydał zgodę na koncentrację PGNiG i Bartimpex

UOKiK wydał zgodę na koncentrację PGNiG i Bartimpex

Prezes UOKiK wydał decyzję, w której wyraził zgodę na przejęcie przez GAS Assets Management kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego Bartimpex, a także przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i GAS Assets Management nad spółką Gas-Trading Przeprowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, ze transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Przede (...)

Prezes URE pomaga odbiorcom przemysłowym w walce o niższe ceny

Prezes URE pomaga odbiorcom przemysłowym w walce o niższe ceny

Podwyżki cen prądu sięgające nawet 60% i związana z nimi konieczność ograniczenia produkcji, zwolnień lub przeniesienia działalności skłoniły przedsiębiorców, którzy łącznie zatrudniają ponad 100 tysięcy osób, do szukania pomocy u Prezesa URE.We wtorek 21 stycznia Mariusz Swora, Prezes URE, spotkał się z przedsiębiorcami, którzy alarmują Regulatora o trudnej sytuacji rynkowej (...)

Ustawa górnicza podpisana. Uratuje górnictwo?

Ustawa górnicza podpisana. Uratuje górnictwo?

Nowe przepisy mają umożliwić nabycie kopalń, zakładów górniczych lub ich części przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK) oraz przeprowadzenie ich restrukturyzacji. Ustawa daje też SRK możliwość sprzedaży restrukturyzowanych kopalń lub ich części nowemu inwestorowi.Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych (...)

Program dla górnictwa węgla kamiennego

Program dla górnictwa węgla kamiennego

Rada Ministrów przyjęła Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego, przygotowany przez ministra energii. Ma on przyczynić się do rozwoju nowoczesnego i rentownego górnictwa węgla kamiennego w Polsce.  Jakie są cele Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego? Głównym celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, (...)

Dystrybucja węgla przez gminy

Dystrybucja węgla przez gminy

Ustawa węglowa wchodzi w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina musiała zamieścić w swoim BIP informację, (...)

Monitorowanie jakości paliw stałych

Monitorowanie jakości paliw stałych

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, a także rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przedstawiamy poniżej odpowiedzi Ministerstwa Energii na pytania najczęściej zadawane przez obywateli i przedsiębiorców. Jaki dokument potwierdzający prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego ma na myśli (...)

Zawody potrzebne na rynku pracy

Zawody potrzebne na rynku pracy

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej Automatyk, kierowca mechanik, mechatronik, murarz-tynkarz, technik budowy dróg, technik programista, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Już po raz drugi, w formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej (...)

Ustawa gwarantująca ceny węgla i zwiększenie jego dostępności dla gospodarstw domowych

Ustawa gwarantująca ceny węgla i zwiększenie jego dostępności dla gospodarstw domowych

Ustawa przyjęta przez Sejm Ustabilizowanie cen węgla i zwiększenie jego dostępności dla odbiorców indywidualnych to główny cel przyjętego 23 czerwca 2022 r. rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała konieczność (...)

NSA o podatku od nieruchomości

NSA o podatku od nieruchomości

Właściciele działki dostali nakaz zapłaty kilkadziesięciu tysięcy zł podatku od nieruchomości, bo na ich ziemi działa kopalnia węgla brunatnego, chociaż to nie oni czerpią korzyści z wydobycia. Kopalnia płaci im tylko za zajęcie gruntu. Gmina domagała się jednak od swoich mieszkańców podatku tak zdecydowanie, że sprawa trafiła ostatecznie do NSA. Z pomocą RPO obywatele (...)

Jakie kopalnie dostaną dotacje?

Jakie kopalnie dostaną dotacje?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, przedłożony przez ministra aktywów państwowych. Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów?  Do końca 2027 r. przedłużone zostanie przekazywanie dotacji budżetowej dla kopalń (...)

Nowa inwestycja Kopalni „Bogdanka”

Nowa inwestycja Kopalni „Bogdanka”

6 czerwca 2008 roku Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad weźmie udział w uroczystym uruchomieniu szybu 2.2 w Cechowni w Stefanowie.Kopalnia "Bogdanka" osiąga najwyższy w Polsce stopień koncentracji wydobycia, a dla zwiększenia obecnej zdolności wydobywczej kopalni oddawany jest do eksploatacji szyb 2.2., który kończy istotny etap budowy pola Stefanów. Kopalnia "Bogdanka" (...)

ABW winna tragedii w kopalni Wujek?

ABW winna tragedii w kopalni Wujek?

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ABW. Według biura funkcjonariusze służb zignorowali zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Zarzuty - sformułowane wobec ABW przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w zawiadomieniu przesłanym do Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego - brzmią poważnie. BBN twierdzi, że (...)

Zgoda na przejęcie kopalń Kompanii Węglowej

Zgoda na przejęcie kopalń Kompanii Węglowej

UOKiK wydał zgodę na zakup przez Węglokoks Kraj dwóch kopalń należących do Kompanii Węglowej. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. W wyniku transakcji Węglokoks Kraj ma nabyć część mienia Kompanii Węglowej w postaci zakładów górniczych: KWK Bobrek i KWK Piekary. Podstawą zgłoszenia zamiaru koncentracji jest przedwstępna (...)

Renta wyrównawcza w górnictwie

Renta wyrównawcza w górnictwie

Różnica między emeryturą, jaką uzyskałby górnik, a rentą wypadkową, którą otrzymuje, określa wysokość renty wyrównawczej. (...) Były górnik odwołał się do Sądu Najwyższego, który 17 maja 2007 r. stwierdził, że po spełnieniu przez niego warunków do uzyskania emerytury górniczej nie ma obowiązku pracy, zatem ustalając wysokość renty wyrównawczej, nie bierze się pod uwagę (...)

Emerytury górnicze po nowemu. Minister podał ważny termin

Emerytury górnicze po nowemu. Minister podał ważny termin

W ciągu dwóch miesięcy ma być gotowy projekt ustawy w sprawie emerytur górniczych . Tak wynika z wypowiedzi ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza.W tej chwili trwaja prace nad doprezycowaniem zapisów, które określają, komu dokładnie ma przysługiwać prawo do emerytur górniczych - ujawnił minister, który gościł w radiowej Trójce. Szef resortu pracy poinformował, (...)

Wyjaśnienia dot. rekompensat za deputat

Wyjaśnienia dot. rekompensat za deputat

Minister Energii udzielił odpowiedzi na interpelację posła Pawła Pudłowskiego z dnia 12 września 2019 r. (nr K8INT33699) w sprawie rekompensat za utracony deputat węglowy. Dla kogo świadczenie rekompensacyjne? Osobami uprawnionymi do świadczenia rekompensacyjnego na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Okresy zatrudnienia w górnictwie

Okresy zatrudnienia w górnictwie

Jak oblicza się okresy zatrudnienia do emerytury górniczej? Podstawę stanowi art. 50e ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którą prawo do górniczej (...)

Szkody górnicze

Szkody górnicze

Interesuje mnie zakup działki na obszarze, na którym kiedyś były prowadzone prace podziemne, górnicze.Czy kopalnia ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nie tylko pracami prowadzonymi na (...)

Kary za brak rekultywacji

Kary za brak rekultywacji

Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję była położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji gruntów figurowała jako użytek (...)

Rekultywacja terenów pogórniczych

Rekultywacja terenów pogórniczych

Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję jest położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji gruntów figurowała jako użytek (...)

Interes prawny w postępowaniu administracyjnym

Interes prawny w postępowaniu administracyjnym

Moja działka zlokalizowana jest na terenie parku krajobrazowego. Sąsiadującą z moją działkę wykupiła firma, która chce zrealizować na niej przedsięwzięcie, które będzie oddziaływać na środowisko. (...)

Rekultywacja gruntów po działalności górniczej

Rekultywacja gruntów po działalności górniczej

Posiadam koncesje na wydobycie kopaliny pospolitej (piasku) która kończy się w 2008 r. Muszę przeprowadzić rekultywację. Do tego celu chce wykorzystać ziemie i gruz. Jakie dokumenty i pozwolenia (...)

Sprzedaż bonów towarowych a podatek VAT

Sprzedaż bonów towarowych a podatek VAT

Firma prowadzi działalność handlową, w zakresie handlu artykułami spożywczymi. Realizuje również bony kopalniane, które stanowią ok 50% jej obrotu. Fizycznie wygląda to tak, iż pracownik kopalni (...)

Podwyższanie wartości działki przez urząd skarbowy

Podwyższanie wartości działki przez urząd skarbowy

W styczniu 2007 roku zakupiłam 2 działki budowlane o powierzchniach 1500 m2 i 1600 m2, za które zapłaciłam 105 tys. zł. Obecnie Urząd skarbowy wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie (...)

Utrata alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Utrata alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Mam 8-letnią wnuczkę, której ojciec się nią nie interesuje. Gdy córka była w ciąży nie łożył na jej utrzymanie. Nie pracował i nadal nie pracuje. Po niecałym miesiącu od ślubu cywilnego (...)

FORUM PRAWNE

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

W jakich przypadkach można oddać osobę starszą do domu opieki bez jej zgody?

W jakich przypadkach można oddać osobę starszą do domu opieki bez jej zgody? Moja krewna jest osobą starszą, wymagającą całodobowej opieki. Jest w pełni władz umysłowych, ale ma poważne problemy (...)

Maturzysto, po tych kierunkach będzie PRACA!

Maturzysto, po tych kierunkach będzie PRACA! Witam! Przesyłam wykaz kierunków studiów, na które to pojawiło się zapotrzebowanie na rynku pracy! Specjalizacje z przyszłością ? opublikowane przez (...)

GAZ DROŻEJE !!!!

GAZ DROŻEJE !!!! Witam Wszystkich Polaków, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o podwyżkę cen gazu od 1 czerwca. Urząd uważa, że wzrost cen (...)

AKCJE PRACOWNICZE - KUPIĘ! CAŁA POLSKA - 721-792-502

AKCJE PRACOWNICZE - KUPIĘ! CAŁA POLSKA - 721-792-502 KUPI AKCJE PRACOWNICZE KAŻDĄ ILOŚĆ : - ENERGA - ENEA - PGE Energia - PGE Górnictwo i Energetyka - Kopalnia Bogdanka - Zawsze najwyższe (...)

AKCJE PRACOWNICZE - KUPIĘ! CAŁA POLSKA

AKCJE PRACOWNICZE - KUPIĘ! CAŁA POLSKA KUPIE AKCJE PRACOWNICZE KAŻDĄ ILOŚĆ : - PGNiG - ZEDO - TAURON - ENERGA - PGE Energia - BOT Elektrownia Bełchatów i Turów - BOT Kopalnia Bełchatów (...)

Odszkodowanie za dom ze szkód górniczych

Odszkodowanie za dom ze szkód górniczych Witam. Mam następujący problem- odziedziczyłem po babci dom zniszczony ze względu na eksploatację górnicza pod nim. Widoczne są spękania oraz bardzo mocne (...)

Perfect Trade - kolejny upadek parabanku.

Perfect Trade - kolejny upadek parabanku. Nie tak dawno temu głośno było a Amber Gold, w miedzy czasie UOKiK ostrzegał przed innymi instytucjami min. Perfect Trade który oferował udział w zyskach (...)

emerytura pomostowa - ile lat pracy w ciężkich warunkach ?

emerytura pomostowa - ile lat pracy w ciężkich warunkach ? Witam mam pytanie, dotyczy brata mojego ojca. Człowiek ten pracował w bardzo dziwnych miejscach. Kopalnia, wyrąb lasu, spławianie drewna, (...)

Rozwod, a kredyt hipoteczny w przypadku utraty pracy i terenu objetego ochronem zloz naturalnych. Skomplikowana sytuacja rodzinna

Rozwod, a kredyt hipoteczny w przypadku utraty pracy i terenu objetego ochronem zloz naturalnych. Skomplikowana sytuacja rodzinna Witam, Bardzo prosze o pomoc i porade. Wnosze pytanie w imieniu mojej (...)

Wyliczenie emerytury

Wyliczenie emerytury Dzień dobry, Jeżeli osoba przerpacowała 10 lat w charakterze maszynisty lokomotyw w PKP. oraz prowadziła zarejestrowaną działalność gospodarczą (również 10 lat - jednocześnie) następnie (...)

Czy przysługuje mi pomoc z MOPS ?

Czy przysługuje mi pomoc z MOPS ? Witam wszystkich forumowiczów. Proszę o rade i pomoc Opisze moja sytuacje. A wiec tak. W kwietniu 2012 roku skończyłem szkole, technikum. Od września do połowy (...)

Uciążliwa sąsiadka

Uciążliwa sąsiadka Witam. Mieszkam w 4 piętrowym bloku na 3 piętrze i mam wątpliwą przyjemność mieszkać pod sąsiadką (ok.33 lat) która nader często bardzo podniesionym głosem żeby nie powiedzieć (...)

Dyskryminacja w czasie rekrutacji, jak to udowodnić i czy jest o co walczyć?

Dyskryminacja w czasie rekrutacji, jak to udowodnić i czy jest o co walczyć? Hej, mam bardzo ważne pytanie. Czy ktoś z was spotkał się na rekrutacji o prace, jakąkolwiek z dyskryminacją, lub nie (...)

KW art. 107 oraz 51 - szukam pomocy u dobrego adwokata

KW art. 107 oraz 51 - szukam pomocy u dobrego adwokata Witam Na oczach policji, zarządcy budynku i sąsiadów pewien lokator wraz z przebywającymi u niego ludźmi zatruwa mi życie. Zakupiłem mieszkanie (...)

Porady prawne