UOKIK bada umowy klubów fitness, pływalni i szkół tańca. Są nieprawidłowości

7.7.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przygotował listę najczęściej łamanych przepisów i radzi, na co zwrócić uwagę, zawierając umowę z przedsiębiorcami organizującymi czas wolny.

Usługi czasu wolnego to m.in. fitness kluby, szkoły tańca, parki wodne, stacje narciarskie, imprezy masowe. Z doświadczenia UOKiK wynika, że przedsiębiorcy oferujący atrakcje w czasie wolnym od pracy nie zawsze dbają o prawa konsumentów. Urząd monitoruje ten rynek sprawdzając gównie umowy i regulaminy świadczenia usług. Przed kupnem biletu, karnetu lub podpisaniem umowy - wszystkie dokumenty zawsze należy przeczytać. Na co zwrócić uwagę, przypominamy poniżej:

Porady prawne

1. Zmiany miejsca prowadzenia zajęć przez organizatora, zmiany regulaminu - bez uzyskania zgody klienta i możliwości odstąpienia od umowy

Przykładem organizatora, który zastrzegał sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia zajęć bez uzyskania zgody klienta jest Szkoła Mistrzów Tańca z Olsztyna. Inna - Studio Tańca Bailamos z Bydgoszczy twierdziła, że zmiany cennika i regulaminu lub skreślanie uczestników z listy nie muszą być z nimi uzgadniane. UOKiK przyglądał się także sieci fitness klubów Pure Heath and Fitness, która zastrzegała sobie możliwość jednostronnego podnoszenia cen. W wyniku przeprowadzonych postępowań Urząd zobowiązał przedsiębiorców do zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk.

Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem jednostronne wprowadzanie zmian do umowy jest niedopuszczalne. W przypadku zmiany warunków świadczenia usług, konsument powinien mieć zagwarantowane prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

2. Niezwracanie pieniędzy za niewykorzystane przez konsumenta zajęcia w przypadku jego rezygnacji

UOKiK zakwestionował też niezgodne z prawem klauzule, w których organizatorzy bezprawnie przyznawali sobie prawo do niezwracania pieniędzy za niezrealizowane usługi: niewykorzystane lekcje tańca, wcześniejsze opuszczenie parku wodnego czy stoku narciarskiego. Dla przykładu wspomniana już szkoła tańca z Bydgoszczy, została zobowiązana do usunięcia z regulaminu postanowień mówiących, że rezerwacja sali, miejsca w grupie i czasu instruktora miała być opłacona z góry na cały miesiąc, bez możliwości zwrotu. Warto wiedzieć, że w przypadku rezygnacji konsumenta z wykupionej usługi - zgodnie z prawem należy mu się zwrot pieniędzy za część niezrealizowaną, a przedsiębiorca może zatrzymać jedynie kwotę odpowiadającą faktycznie poniesionym kosztom wynikającym np. z rezerwacji sali.

3. Utrudnianie odstąpienia od umowy lub złożenie reklamacji na nienależycie wykonywaną usługę

Nałożeniem kary w wysokości ponad 184 tys. zł i zobowiązaniem do zaprzestania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zakończyło się postępowanie wobec wspomnianego wcześniej przedsiębiorcy prowadzącego sieć fitness klubów. W jego regulaminie znalazło się m. in. postanowienie, że konsument nie miał możliwości wystąpienia z klubu, chyba że udowodniłby przedsiębiorcy rażące naruszenie umowy, o którym miał powiadomić listem poleconym, poczekać 21 dni na reakcję i zapłacić karę umowną.

Urząd zwrócił tez uwagę na regulamin, który zniechęcić konsumentów do korzystania z prawa do reklamacji. Było tak w przypadku Wrocławskiego Parku Wodnego, w którym złożenie reklamacji mogło kosztować konsumenta 50 zł. UOKiK ocenił iż miało to odstraszyć od korzystania z prawa do reklamacji, nakazał przedsiębiorcy zmianę praktyki i nałożył na niego karę finansową w wysokości ponad 17 tys. zł.

4. Niezgodne z prawem uchylanie się od odpowiedzialności za bezpieczeństwo konsumentów oraz rzeczy pozostawione w szatniach

Zgodnie z prawem przedsiębiorca odpowiada za bezpieczeństwo konsumenta oraz za powierzone przez niego rzeczy. W związku z tym Urząd nakazał zmianę praktyk wspomnianej już sieci Pure Health and Fitness (jej regulamin mówił, że klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do klienta) i organizatorowi koncertów Chóru Aleksandrowa (uchylał się on od odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników imprezy).

5. Inne niezgodne z prawem wyłączanie odpowiedzialności

Zwracanie pieniędzy tylko w razie wypadku potwierdzonego przez GOPR lub po awarii dłuższej niż dwie godziny - do usunięcia takich postanowień z regulaminu zobowiązał Urząd przedsiębiorców prowadzących kilka stacji narciarskich. Z kolei wspomniany już organizator koncertów Chóru Aleksandrowa w zasadach uczestnictwa w imprezie umieszczonych na biletach zapowiadał, ze może w dowolny sposób zmienić jej przebieg i program. Ograniczał przy tym prawo konsumenta do otrzymania rekompensaty jedynie do kwoty, jaką ten zapłacił za bilet. Pamiętajmy: w przypadku braku możliwości realizacji wykupionej usługi, przysługuje nam prawo odzyskania wpłaconych pieniędzy oraz do dochodzenia roszczeń, jeśli np. w związku z planowanym udziałem w imprezie ponieśliśmy koszty wyższe niż zakup biletu (takie jak m. in. rezerwacja hotelu czy podróży).

Niedozwolone klauzule

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadza regularne kontrole wzorców stosowanych w umowach z konsumentami. Postanowienia umowne uznane za niedozwolone są wpisywane do Rejestru klauzul niedozwolonych. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie z konsumentami staje się zakazane. Warto wspomnieć, że prawo składania pozwów do SOKiK przysługuje również miejskim (powiatowym) rzecznikom konsumentów, a także organizacjom pozarządowym oraz konsumentom.

Źródło: uokik.gov.pl

Usługi czasu wolnego to m.in. fitness kluby, szkoły tańca, parki wodne, stacje narciarskie, imprezy masowe. Z doświadczenia UOKiK wynika, że przedsiębiorcy oferujący atrakcje w czasie wolnym od pracy nie zawsze dbają o prawa konsumentów. Urząd monitoruje ten rynek sprawdzając gównie umowy i regulaminy świadczenia usług. Przed kupnem biletu, karnetu lub podpisaniem umowy - wszystkie dokumenty zawsze należy przeczytać. Na co zwrócić uwagę, przypominamy poniżej:

1. Zmiany miejsca prowadzenia zajęć przez organizatora, zmiany regulaminu - bez uzyskania zgody klienta i możliwości odstąpienia od umowy

Przykładem organizatora, który zastrzegał sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia zajęć bez uzyskania zgody klienta jest Szkoła Mistrzów Tańca z Olsztyna. Inna - Studio Tańca Bailamos z Bydgoszczy twierdziła, że zmiany cennika i regulaminu lub skreślanie uczestników z listy nie muszą być z nimi uzgadniane. UOKiK przyglądał się także sieci fitness klubów Pure Heath and Fitness, która zastrzegała sobie możliwość jednostronnego podnoszenia cen. W wyniku przeprowadzonych postępowań Urząd zobowiązał przedsiębiorców do zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk.

Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem jednostronne wprowadzanie zmian do umowy jest niedopuszczalne. W przypadku zmiany warunków świadczenia usług, konsument powinien mieć zagwarantowane prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

2. Niezwracanie pieniędzy za niewykorzystane przez konsumenta zajęcia w przypadku jego rezygnacji

UOKiK zakwestionował też niezgodne z prawem klauzule, w których organizatorzy bezprawnie przyznawali sobie prawo do niezwracania pieniędzy za niezrealizowane usługi: niewykorzystane lekcje tańca, wcześniejsze opuszczenie parku wodnego czy stoku narciarskiego. Dla przykładu wspomniana już szkoła tańca z Bydgoszczy, została zobowiązana do usunięcia z regulaminu postanowień mówiących, że rezerwacja sali, miejsca w grupie i czasu instruktora miała być opłacona z góry na cały miesiąc, bez możliwości zwrotu. Warto wiedzieć, że w przypadku rezygnacji konsumenta z wykupionej usługi - zgodnie z prawem należy mu się zwrot pieniędzy za część niezrealizowaną, a przedsiębiorca może zatrzymać jedynie kwotę odpowiadającą faktycznie poniesionym kosztom wynikającym np. z rezerwacji sali.

3. Utrudnianie odstąpienia od umowy lub złożenie reklamacji na nienależycie wykonywaną usługę

Nałożeniem kary w wysokości ponad 184 tys. zł i zobowiązaniem do zaprzestania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zakończyło się postępowanie wobec wspomnianego wcześniej przedsiębiorcy prowadzącego sieć fitness klubów. W jego regulaminie znalazło się m. in. postanowienie, że konsument nie miał możliwości wystąpienia z klubu, chyba że udowodniłby przedsiębiorcy rażące naruszenie umowy, o którym miał powiadomić listem poleconym, poczekać 21 dni na reakcję i zapłacić karę umowną.

Urząd zwrócił tez uwagę na regulamin, który zniechęcić konsumentów do korzystania z prawa do reklamacji. Było tak w przypadku Wrocławskiego Parku Wodnego, w którym złożenie reklamacji mogło kosztować konsumenta 50 zł. UOKiK ocenił iż miało to odstraszyć od korzystania z prawa do reklamacji, nakazał przedsiębiorcy zmianę praktyki i nałożył na niego karę finansową w wysokości ponad 17 tys. zł.

4. Niezgodne z prawem uchylanie się od odpowiedzialności za bezpieczeństwo konsumentów oraz rzeczy pozostawione w szatniach

Zgodnie z prawem przedsiębiorca odpowiada za bezpieczeństwo konsumenta oraz za powierzone przez niego rzeczy. W związku z tym Urząd nakazał zmianę praktyk wspomnianej już sieci Pure Health and Fitness (jej regulamin mówił, że klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do klienta) i organizatorowi koncertów Chóru Aleksandrowa (uchylał się on od odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników imprezy).

5. Inne niezgodne z prawem wyłączanie odpowiedzialności

Zwracanie pieniędzy tylko w razie wypadku potwierdzonego przez GOPR lub po awarii dłuższej niż dwie godziny - do usunięcia takich postanowień z regulaminu zobowiązał Urząd przedsiębiorców prowadzących kilka stacji narciarskich. Z kolei wspomniany już organizator koncertów Chóru Aleksandrowa w zasadach uczestnictwa w imprezie umieszczonych na biletach zapowiadał, ze może w dowolny sposób zmienić jej przebieg i program. Ograniczał przy tym prawo konsumenta do otrzymania rekompensaty jedynie do kwoty, jaką ten zapłacił za bilet. Pamiętajmy: w przypadku braku możliwości realizacji wykupionej usługi, przysługuje nam prawo odzyskania wpłaconych pieniędzy oraz do dochodzenia roszczeń, jeśli np. w związku z planowanym udziałem w imprezie ponieśliśmy koszty wyższe niż zakup biletu (takie jak m. in. rezerwacja hotelu czy podróży).

Niedozwolone klauzule

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadza regularne kontrole wzorców stosowanych w umowach z konsumentami. Postanowienia umowne uznane za niedozwolone są wpisywane do Rejestru klauzul niedozwolonych. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie z konsumentami staje się zakazane. Warto wspomnieć, że prawo składania pozwów do SOKiK przysługuje również miejskim (powiatowym) rzecznikom konsumentów, a także organizacjom pozarządowym oraz konsumentom.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sieć klubów fitness pod lupą UOKiK. Jest interwencja

Sieć klubów fitness pod lupą UOKiK. Jest interwencja

Egzekwowanie jakichkolwiek opłat musi być poprzedzone doręczeniem konsumentowi wzorca umownego z ich wysokością - przypomniał UOKiK w decyzji w sprawie niezgodnych z prawem praktyk sieci Pure Health and Fitness. Spółka zobowiązała się do ich zaniechania. Pure Health and Fitness prowadzi sieć klubów fitness w największych miastach Polski. Postępowanie UOKiK zostało wszczęte w grudniu (...)

UOKiK upomina sieć siłowni i przypomina, o czym warto pamiętać przed podpisaniem umowy

UOKiK upomina sieć siłowni i przypomina, o czym warto pamiętać przed podpisaniem umowy

Egzekwowanie jakichkolwiek opłat musi być poprzedzone doręczeniem konsumentowi wzorca umownego z ich wysokością - przypomniał UOKiK w decyzji w sprawie niezgodnych z prawem praktyk sieci Pure Health and Fitness. Spółka zobowiązała się do ich zaniechania. Pure Health and Fitness prowadzi sieć klubów fitness w największych miastach Polski. Postępowanie UOKiK zostało wszczęte w grudniu (...)

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

W jakim celu przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem szkoły kształcącej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty, (...)

Kontrola NIK w lubuskiem. Wszystkie szkoły z uchybieniami w kwestii BHP

Kontrola NIK w lubuskiem. Wszystkie szkoły z uchybieniami w kwestii BHP

Żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół na terenie województwa lubuskiego nie organizowała uczniom zajęć z zachowaniem wszystkich reguł higieny pracy umysłowej. Powszechne było nierównomierne obciążanie uczniów trudnymi przedmiotami: łączenie ich w kilkugodzinne bloki, albo planowanie tych zajęć na ostatnich godzinach lekcyjnych. NIK zwraca też uwagę, że pięciominutowe przerwy (...)

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określono zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji (...)

NIK ocenił możliwości szkół do nauczania 6-latków

NIK ocenił możliwości szkół do nauczania 6-latków

Wszystkie skontrolowane przez NIK szkoły zatrudniały nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do nauczania sześciolatków. Odpowiednia była też liczba sal dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć z najmłodszymi uczniami. Gorzej było z wyposażeniem. NIK skierowała do dyrektorów szkół, gmin oraz MEN-u szereg uwag. Izba uważa, że usunięcie wszystkich wskazanych nieprawidłowości (...)

Wytyczne dla siłowni i klubów fitness w związku z epidemią

Wytyczne dla siłowni i klubów fitness w związku z epidemią

Jesteś właścicielem lub zarządzasz siłownią lub klubem fitness? Sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom. Zapoznaj się z wytycznymi Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. ##baner## Cel wdrażanych procedur  Celem wdrażanych procedur jest: zwiększenie bezpieczeństwa (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - dobrowolne Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. System ten będzie odbierał i gromadził (...)

Prawa autorskie pracownika czy pracodawcy - opinia prawna ( Stan prawny na 6 września 2004 r.)

Prawa autorskie pracownika czy pracodawcy - opinia prawna ( Stan prawny na 6 września 2004 r.)

  Stan faktyczny:   Szkoła zatrudniła mnie na stanowisko nauczyciela zajęć pozalekcyjnych na 8/18 etatu i wznawiała umowy przez dwa lata po czym termin umowy wygasł. Po za normalnym prowadzeniem zajęć tj. nauki tańca i śpiewu stworzyłam niemal godzinny program tj. układy choreograficzne (zupełnie niepowtarzalne i mojego pomysłu), które opracowywałam w domu poza godzinami (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek aktywizacyjny został przewidziany w art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o (...)

Zadośćuczynienie za wykorzystanie nazwiska

Zadośćuczynienie za wykorzystanie nazwiska

 Znana prezenterka przegrała właśnie proces o 90 tys. zł zadośćuczynienia, którego żądała za wykorzystanie jej nazwiska do zareklamowania Gali Mistrzostw Tańca(...)Akademia Tańca M&I Sulewscy, która prowadziła tę imprezę na warszawskim Torwarze, ściągnęła sobie widownię nazwiskiem Kingi Rusin-Lis, świeżej podówczas zwyciężczyni „Tańca z gwiazdami", (...)

Ciekawy przykład przedmiotu prawa autorskiego - opinia prawna

Ciekawy przykład przedmiotu prawa autorskiego - opinia prawna

Stan faktycznySzkoła zatrudniła mnie na stanowisko nauczyciela zajęć pozalekcyjnych. Poza normalnym prowadzeniem zajęć stworzyłam niemal godzinny zupełnie niepowtarzalny program mojego pomysłu. Program ten opracowywałam sama, poza godzinami pracy. Przypadkowo dowiedziałam się, że nauczycielka, która mnie zastąpiła także korzysta ze stworzonego przeze mnie programu. Czy przysługują (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego oraz zapewnienie przejrzystości umownego stosunku ubezpieczenia, sprzyjającej realizacji prawa konsumenta (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Szkoła tańca a zwolnienie z VAT

Szkoła tańca a zwolnienie z VAT

Prowadzę szkołę tańca. Jest to PKWiU 92.34 (działalność sal balowych, dyskotek i szkół tańca). Do tej pory moje biuro księgowe twierdziło, że podlegam pod VAT o stawce 7%. Spotkałem się (...)

Roszczenia wynikające z umowy

Roszczenia wynikające z umowy

Jestem sportowcem i od kilku lat co rok podpisuje z klubem umowę stypendialną (umowa o stypendium sportowe). Z końcem października 2005 r. wygasła umowa i dlatego po wcześniejszych ustaleniach z (...)

Sponsorowanie klubu sportowego

Sponsorowanie klubu sportowego

Czy w przypadku rozliczania podatku dochodowego metodą liniową mogę sponsorować lokalną drużynę piłkarską? Czy w związku z powyższym sponsoring będzie stanowić koszty reklamy publicznej, czyli (...)

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Podpisałam umowę ze szkołą języka angielskiego na naukę mojego 6 letniego dziecka. Kontrakt był podpisany na 600 zł, płatne w ratach 100 zł miesięcznie. Po dwóch czy trzech miesiącach nauki (...)

Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika

Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika

Pracodawca podpisał z uczniem umowę w celu praktycznej nauki zawodu oraz zobowiązał się zgodnie zresztą z przepisami, że będzie zwalniał ucznia na zajęcia teoretyczne które odbywają się w (...)

Umowa cywilnoprawna z nauczycielem

Umowa cywilnoprawna z nauczycielem

Czy w szkole ponadgimnazjalnej, niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej można zatrudnić w chwili obecnej nauczyciela na umowę zlecenie lub inną umowę cywilno-prawną? Nie ma przeszkód dla (...)

Reprezentowanie szkoły publicznej przez dyrektora

Reprezentowanie szkoły publicznej przez dyrektora

Jakie kompetencje posiada dyrektor w zakresie reprezentowania szkoły w stosunkach cywilnych?     Art. 39. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 1)   kieruje (...)

Związanie ofertą, odstąpienie od umwoy

Związanie ofertą, odstąpienie od umwoy

Podmiotami stosunku prawnego są dwie firmy. Nasza firma wysłała ofertę na kupno gadżetów reklamowych, po ustaleniu ich specyfikacji z firmą sprzedającą drogą mailową. Oficjalna oferta kupna, (...)

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Chciałbym kupić działkę budowlaną. Sprzedawca nie posiadaj jeszcze wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i są jeszcze inni zainteresowani działką. Ustaliliśmy warunki zakupu, lecz chciałbym mieć (...)

Kwalifikacja trzeciej umowy na czas określony

Kwalifikacja trzeciej umowy na czas określony

Według art. 25 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy, zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio (...)

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Sytuacja: Wraz z żoną chcemy kupić działkę pod budowę domu i w przyszłości być może budynku pod warsztat, jest to działka rolna w mieście bez planu zagospodarowania przestrzennego. Po negocjacjach (...)

Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

Aby sprzedać nieruchomość rolną, co do której prawo pierwokupu należy do Agencji Nieruchomości Rolnych, należy wpierw zawrzeć notarialnie warunkową umowę sprzedaży, zaś po ewentualnym zrzeczeniu (...)

FORUM PRAWNE

Rozliczenie otrzymywanych alimentów

Rozliczenie otrzymywanych alimentów Witam wszystkich. Od niedawna jestem ojcem płacącym alimenty. Czytam posty na tym forum i zastanawiam się nad jedną rzeczą. Moja jeszcze żona( wystąpiłem właśnie (...)

Juwenalia 2011 - Kraków - PEŁNY PROGRAM !!! AWF , UEk , Czyżynalia , Juwenaliowe Koncerty , Plaża na miasteczku , Scena na miasteczku , Juwenaliowy Kabareton , Kolorowód i inne

Juwenalia 2011 - Kraków - PEŁNY PROGRAM !!! AWF , UEk , Czyżynalia , Juwenaliowe Koncerty , Plaża na miasteczku , Scena na miasteczku , Juwenaliowy Kabareton , Kolorowód i inne 9 maja, poniedziałek * (...)

Umowa z siłownią

Umowa z siłownią Witam wszystkich. Od kilku lat korzystam z usług jednej z siłowni fitness academy. Często kupowałam karnet do klubu na stronie ebeactive.pl w promocji 3+3 za 269 zł. Zawsze klub (...)

Problem z długiem na siłowni

Problem z długiem na siłowni Sprawa jest nastepująca zapisałem się kiedyś na siłownie przez szkołe tzn Przewodnicząca uczelni zbierała ludzi którzy chcą popisać umowe z siłownia i wtedy takiej (...)

Zerwanie umowy przed rozpoczęciem jej realizacji

Zerwanie umowy przed rozpoczęciem jej realizacji Witam, w połowie grudnia podpisałam umowę z Klubem Malucha do którego miała uczęszczać nasza córka od dnia 7.01.2014 ( w umowie napisano że termin (...)

Okres obowiązywania umowy członkostwa

Okres obowiązywania umowy członkostwa Witajcie, w zeszłym roku zapisałam się do klubu fitness na okres 12 miesięcy. Zapisałam się 22 października 2016 r. Wiedząc, ze nie będę przedłużała (...)

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu Moje pytanie dotyczy praktycznej nauki zawodu w charakterze sprzedawcy i co za tym idzie praktyk w sklepie. Wiem, że to jest zatrudnienie młodocianej osoby, ale jak wygląda to (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Umowa ze szkołą policealną

Umowa ze szkołą policealną Witam. Sytuacja wygląda następująco. We wrześniu ubiegłego roku zapisałem się do szkoły policealnej na płatny kierunek, jednak niedługo po zapisaniu sytuacja życiowa (...)

problem z umowa

problem z umowa Mam problem z pewną firmą , która twierdzi że zawarłem z nią 2 letnią umowe na bazie której mam płacić jej przez ten okres ponad 300zł miesięcznie. Faktem jest że brałem (...)

Umowa ze szkołą sprawa w sądzie

Umowa ze szkołą sprawa w sądzie Witam, otrzymałem list z sądu z wezwaniem na sprawę odnośnie niezapłaconych rat za szkołę. Zapisałem się w 20 13 r. do szkoły, w której płaciłem co miesiąc (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

ciąża a wygaśnięcie umowy

ciąża a wygaśnięcie umowy jestem nauczycielką, 31 sierpnia tego roku w związku z nieuzupełnieniem kwalifikacji wygasła mi umowa, zawarta w 1997 roku na czas nieokreślony, w sierpniu poinformowałam (...)

koniec umowy na czas określony

koniec umowy na czas określony Witam, mam pewien problem za półtora miesiąca kończy mi się umowa na czas określony, mój pracodawca chce mi ja przedłużyć, jednakże ja nie chcę. czy w takiej (...)

umowa na okres probny a ciaza?

umowa na okres probny a ciaza? witam od pracodawcy otrzymalam umowe na okres próbny ktora zakonczy sie okolo 7 listopada okazalo sie w tym czasie ze jestem w ciazy konkretnie 4 miesiac jest teraz .Czy (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

Porady prawne