Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z zamknięciem przejść granicznych

Wsparcie uchwalone przez Sejm

Sejm uchwalił przepisy dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z zamknięciem przejść granicznych w Bobrownikach i Kuźnicy. Firmy z województwa podlaskiego działające w strefie przygranicznej, otrzymają rządową pomoc.

W ostatnich miesiącach, z uwagi na bezpieczeństwo państwa, zawieszono do odwołania ruch na przejściu granicznym z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach. Odbiło się to negatywnie na sytuacji części firm działających w strefie przygranicznej w województwie podlaskim.

 - "Chcemy pomóc przedsiębiorcom zajmującym się m.in. hotelarstwem, gastronomią czy prowadzeniem sprzedaży detalicznej, bo to oni najwięcej tracą na ograniczeniu ruchu granicznego. Nie zostawimy ich bez pomocy. Dzisiejsza decyzja Sejmu pozwoli nam zrekompensować im straty" – mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

- "Zależy nam na tym, żeby firmy mogły utrzymać ciągłość działania i zatrudnienia. Aktualnie szacujemy, że  pomoc trafi do ok. 150 podmiotów, a koszt wsparcia wyniesie łącznie ok. 35 mln zł" – podała wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska.

Porady prawne

Komu przysługują rekompensaty?

Rekompensata będzie przysługiwała podmiotom z branży:

  • turystycznej,
  • gastronomicznej,
  • sprzedaży detalicznej,
  • kantorów walut,
  • agencji celnych.

Zasady udzielania wsparcia

O pomoc mogą ubiegać się firmy, które odnotowały 25 proc. spadek przychodów w miesiącu objętym zamknięciem przejścia, w porównaniu do odpowiedniego miesiąca referencyjnego.

Rekompensata będzie wypłacana na wniosek, przez wojewodę właściwego ze względu na położenie zamkniętego przejścia granicznego. Zgodnie z ustawą rekompensata została ustalona w wysokości:

  1. 65% średniego miesięcznego przychodu płatnika składek lub rolnika, uzyskanego z prowadzonej przez niego działalności – tę rekompensatę będzie można uzyskać maksymalnie 3 razy.
  2. Iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 3490 zł) i liczby osób zgłoszonych przez podmiot do ubezpieczenia – tę rekompensatę będzie można uzyskać maksymalnie 9 razy.

Wojewoda, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będzie mógł przyznać rekompensatę również podmiotom spoza wyżej wymienionych branż działającym nie tylko na obszarze gminy z zamkniętym przejściem granicznym, ale także na obszarze powiatu z takim przejściem. Warunkiem jest istnienie okoliczności mających związek z czasowym zawieszeniem ruchu na przejściu granicznym, a zwłaszcza z poziomem strat i utraconych korzyści.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika