25.4.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wsparcie w zdalnej nauce

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Porady prawne

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zob.:

Działania rządu w organizowaniu kształcenia na odległość

Darmowa platforma internetowa do zdalnej nauki epodreczniki.pl, dodatkowe pieniądze na zakup komputerów i oprogramowania, ulgi w podatku vat dla kupujących sprzęt dla szkół, bezpłatne usługi internetowe od operatorów sieci komórkowych, szkolenia on-line dla nauczycieli – to niektóre z działań rządu wspierające uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało i wprowadziło rozwiązania, które umożliwiają szkołom i placówkom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, w szczególności pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dodatkowo MEN, we współpracy z innymi resortami i instytucjami, przygotowało i wprowadziło szereg rozwiązań, które są wsparciem dla uczniów, rodziców, a także nauczycieli i dyrektorów.

E-materiały MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej od lat prowadzi działania na rzecz tworzenia ogólnodostępnych i nowoczesnych edukacyjnych zasobów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z nich bezpłatnie.

Już powstały i wciąż powstają zasoby do kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych oraz do kształcenia zawodowego. Materiały są tworzone z uwzględnieniem standardów dostępności WCAG, dzięki czemu mogą z nich korzystać uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie te zasoby są aktualnie dostępne na stronie www.epodreczniki.pl.

Bezpłatna platforma edukacyjna epodreczniki.pl

Rekordowym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli cieszy się platforma edukacyjna epodręczniki.pl. Obecnie codziennie korzysta z niej ponad 460 tysięcy użytkowników, generujących ponad 2 mln odsłon dziennie (dane od 11 marca do 8 kwietnia).

Strona www.epodreczniki.pl oferuje nauczycielom i uczniom materiały i funkcjonalności, z których mogą korzystać w pracy i nauce zdalnej.

Platforma to ponad sześć tysięcy materiałów edukacyjnych, przeznaczonych dla wszystkich etapów kształcenia zarówno ogólnego, jak i zawodowego. Niemal każdy materiał dydaktyczny zawiera pytania otwarte lub ćwiczenia interaktywne.

Wszystkie treści na platformie epodręczniki.pl są dostępne przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania. Użytkownicy po zalogowaniu mogą wyszukiwać materiał poprzez słowa kluczowe lub po treściach podstawy programowej. Wyszukane materiały można zapisać w swoim profilu jako ulubione oraz udostępnić uczniom.

Szereg możliwości – platforma epodreczniki.pl

Na platformie epodręczniki.pl można znaleźć: programy nauczania i scenariusze zajęć, dodatkowe e-materiały do wykorzystania w szkole lub do samodzielnej pracy ucznia, linki do zewnętrznych zasobów przygotowanych przez m.in.: przez Instytut Pamięci Narodowej czy Urząd Transportu Kolejowego, wraz z opisem zawartości, materiały w postaci
e-podręczników, które powstały w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Część treści została przypisana do nowej podstawy programowej i jest dostępna w postaci osobnych materiałów.

Nauczyciel może udostępniać uczniom gotowy, już znajdujący się na platformie materiał, lub własny, stworzony albo od podstaw, albo na bazie istniejącego e-materiału, do którego może dodać zasób zewnętrzny, np. link z YouTube, vod.tvp.pl czy ninateka.pl. Modyfikowanie lub tworzenie własnych e-materiałów umożliwia nauczycielom dostępny dla nich edytor. Nauczyciele mają również dostęp do modułu umożliwiającego im monitorowanie postępów uczniów.

Dodatkowo na platformie publikowane są materiały i informacje przydatne szkołom w prowadzeniu kształcenia na odległość, np.:

Jednocześnie procedowana właśnie w parlamencie Ustawa z 9 kwietnia 2020 r. o szczegółowych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada, że korzystanie przez ucznia lub nauczyciela z platformy epodreczniki.pl lub strony CKE nie będzie wpływać na wykorzystanie przez niego posiadanego limitu transmisji danych.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne – wsparcie dla ósmoklasistów i maturzystów

Pod koniec marca i na początku kwietnia wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi udostępniliśmy materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. Każdy chętny uczeń mógł spróbować swoich sił, rozwiązując przykładowe zadania.

Ponad 7 mln pobrań arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzenia próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego, ponad 15 mln odsłon strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej iprawie 2,6 mln pobrań materiałów do matury próbnej – to rekordowe statystyki dotyczące próbnych egzaminów.

Dodatkowo CKE wraz z OKE przygotowały zestawy materiałów do samodzielnej pracy uczniów przygotowujących się do egzaminów.

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekordowe-statystyki-dotyczace-materialow-do-probnych-egzaminow.

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

W ramach zdalnej nauki zachęcamy nauczycieli i uczniów do korzystania z gry edukacyjnej pn. „Godność, wolność i niepodległość”, która powstała w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022.

Celem tej inicjatywy jest popularyzowanie wiedzy o tematyce patriotycznej, a także kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, jego historią i tradycją. Gra dostępna jest na stronie  https://niepodlegla.men.gov.pl/#/.
To doskonała propozycja dla uczniów i nauczycieli do wykorzystania w kształceniu na odległość.

Poradniki dla uczniów i nauczycieli dotyczące kształcenia na odległość

Aby wesprzeć nauczycieli, dyrektorów, a także uczniów i rodziców, przygotowaliśmy poradniki dotyczące zdalnej nauki. Pierwszy z nich „Kształcenie na odległość” to wytyczne, rekomendacje do wykorzystania w pracy z uczniami. Kolejny powstał przy współpracy MEN z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i zawiera porady i informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, o których należy pamiętać w wykorzystywaniu technik i metod związanych z kształceniem na odległość. Materiały są dostępne na stronie MEN:

Bezpłatne szkolenia on-line dla nauczycieli

Wsparciem w poznaniu technik i metod pracy zdalnej są bezpłatne szkolenia on-line „Lekcja: Enter” przeznaczone dla kadry pedagogicznej. Mogą w nich uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych, informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnika szkolenia zgłasza dyrektor danej szkoły. Szczegółowe informacje o projekcie, w tym lista podmiotów, do których można zgłaszać się na szkolenia, znajdują się na stronie https://lekcjaenter.pl/strona/19/o-szkoleniach

Zdalnelekcje.pl – strona dla uczniów i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. To strona www.gov.pl/zdalnelekcje.pl. Można na niej znaleźć tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Naszą intencją jest to, aby strona była nie tylko inspiracją dla nauczycieli, ale także wsparciem w ich pracy. Stąd m.in. koncepcja „planu lekcji” z propozycjami treści na każdy dzień. To jedynie podpowiedź. Zostawiamy nauczycielom pełną dowolność w wyborze oraz wykorzystaniu opublikowanych lekcji i tematów.

Projekt „Szkoła z TVP” i zdalne lekcje

Telewizja Polska, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, od początku zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych intensywnie wspiera działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. 30 marca br. TVP uruchomiła akcję „Szkoła z TVP” adresowaną do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Materiały emitowane są od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach TVP. Sponsorem projektu „Szkoła z TVP” jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. 

Lekcje można obejrzeć na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym – rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00 i powtórzeniowym – od godz. 12:30. Plan „Szkoły z TVP” jest dostępny na specjalnej stronie https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp. Wszystkie wyemitowane na antenie materiały są dostępne na https://vod.tvp.pl/ w specjalnie przygotowanych serwisach poświęconych poszczególnym klasom szkoły podstawowej.

Dodatkowo 6 kwietnia br. na antenach TVP Kultura, TVP Sport, TVP Rozrywka i TVP HD rozpoczęła się emisja materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Lekcje można oglądać codziennie, od poniedziałku do piątku. Emisja premierowa na antenach TVP Kultura i TVP HD w godzinach od 9.00 do 13:00. Powtórki tego samego dnia o 17:00 w TVP Sport i TVP Rozrywka.

Zdalna szkoła – 186 mln zł na zakup sprzętu komputerowego

Od 1 kwietnia br. samorządy mogą starać się o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. W pierwszej kolejności są to: komputery, laptopy czy tablety. Można też kupić niezbędne oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu, mobilny dostępu do Internetu lub inne akcesoria potrzebne w zdalnym nauczaniu. Do rozdysponowania jest kwota 186 mln zł.

To efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół.

Samorząd może dostać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych. O pieniądze może wnioskować każda gmina i powiat, a co istotne nie jest wymagany wkład własny. Nie ma określonych wymagań dotyczących konkretnego sprzętu.

Działanie to jest realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Wniosek złożony do CPPC został maksymalnie uproszczony, a obowiązkowe procedury zredukowane do minimum. Wszystko po to, aby jak najwięcej samorządów w jak najkrótszym czasie mogło zakupić niezbędny sprzęt do kształcenia na odległość. Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – internet i sprzęt dla szkół

Od 2017 r. jest wdrażany projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To wspólna inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Cyfryzacji. Operatorem projektu jest NASK. Główny cel OSE to umożliwienie wszystkim szkołom korzystania z szerokopasmowego, bezpiecznego internetu.

Do końca marca br. 2020 r. 19,6 tys. szkół zgłosiło chęć przystąpienia do OSE, a 18,6 tys. wypełniło ankiety techniczne, co otwiera drogę do przyłączenia szkoły do OSE. Ponad 14,5 tys. dyrektorów szkół podpisało już umowy o świadczenie usług OSE. Z kolei szkół podłączonych do OSE jest już blisko 12 563, z czego 7 730 placówek w pełni korzysta z usług OSE.

Dodatkowo operator OSE przekazał już 4 tys. laptopów do 250 szkół, wskazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, spośród laureatów konkursu jako szkoły o największych potrzebach sprzętowych. W kolejnych tygodniach kwietnia jest planowana dystrybucja następnej transzy – prawie 8 tys. laptopów trafi do 764 szkół.

Internet od operatorów sieci komórkowych

Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji prowadzimy rozmowy z operatorami sieci komórkowych na temat udostępnienia nauczycielom i uczniom darmowego lub taniego internetu. Poprosiliśmy operatorów o wprowadzenie bezpłatnego transferu danych dla uczniów i nauczycieli, dzięki czemu otrzymają oni równe szanse w korzystaniu z dostępnych narzędzi do zdalnej nauki.

Operatorzy sieci komórkowych, w ramach własnych działań, za darmo lub za symboliczną złotówkę oferują dodatkowe pakiety internetu dla uczniów.

Sieć Orange udostępniła specjalny pakiet 100 gigabajtów internetu za złotówkę. Na ten moment zapowiedziane są dwa miesiące akcji. Wystarczy zarejestrować się przez Orange Flex i podać specjalny kod EDUFLEX, aby pakiet zaczął działać.

Sieć Play24 przygotowała dla uczniów pakiet dodatkowych 10 GB danych. Dotyczy to klientów wszelkich typów usług abonamentowych, MIX oraz na kartę. Można go aktywować bezpośrednio w aplikacji „Play24”.

W sieci T-Mobile każdy klient, także uczniowie, może skorzystać z dodatkowych, bezpłatnych pakietów internetu, które sieć przygotowała na okres trwania epidemii.

Operatorzy zobowiązali się również, że będą systematycznie (w każdym tygodniu) udostępniać kolejne pakiety, by w czasie wzmożonej pracy i edukacji zdalnej uczniowie mogli swobodnie korzystać z internetu.

Jedną z inicjatyw jest również akcja „Internet dla edukacji” UPC Polska. To oferta dla nauczycieli obejmująca bezpłatny internet światłowodowy o prędkości do 150Mb/s na 6 miesięcy.

Zerowa stawka VAT na laptopy i tablety darowane szkołom

Preferencje dla podmiotów gospodarczych, które angażują się w akcję darowizn sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych przygotowuje Ministerstwo Finansów. Rozwiązanie to oznacza objęcie stawką w wysokości 0 proc. nieodpłatnych dostaw sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych, takich jak laptopy i tablety.

Obecnie projekt rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniżona zostanie stawka podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych stawek jest publicznie konsultowany. Rozwiązanie przewidziane w projekcie ma być stosowane do 30 czerwca 2020 r. W ramach konsultacji zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą m.in. o poszerzenie listy placówek oświatowych, które mogłyby otrzymać wspomniane wsparcie.  

Stawka w wysokości 0 proc. będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem a jednym z wyżej wymienionych podmiotów, na którego rzecz dokonywana jest darowizna sprzętu komputerowego. Dodatkowo w przypadku dokonania darowizny na rzecz organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE wymagane będzie posiadanie przez podatnika kopii umowy darowizny tego sprzętu dokonanej przez te organizacje na rzecz placówek oświatowych. Wprowadzenie takiego mechanizmu zapewni pewne minimum kontroli nad ukierunkowaniem wprowadzanej preferencji.

Projekt „Szkoła z TVP” i zdalne lekcje

Telewizja Polska, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, od początku zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wspiera działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. W ramach projektu „Szkoła z TVP” przygotowano ofertę dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, a także ponadpodstawowych. Zapraszamy do oglądania!

Lekcje dla klas I-VIII szkoły podstawowej

Materiały emitowane są od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach TVP.
Lekcje można obejrzeć na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym – rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00 i powtórzeniowym – od godz. 12:30.

Plan „Szkoły z TVP” jest dostępny na specjalnej stronie https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp. Wszystkie wyemitowane na antenie materiały są dostępne na https://vod.tvp.pl/ w specjalnie przygotowanych serwisach poświęconych poszczególnym klasom szkoły podstawowej.

Lekcje dla szkół ponadpodstawowych

Dodatkowo od 6 kwietnia br. na antenach TVP Kultura, TVP Sport, TVP Rozrywka i TVP HD trwa emisja materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Lekcje można oglądać codziennie, od poniedziałku do piątku. Emisja premierowa na antenach TVP Kultura i TVP HD w godzinach od 9.00 do 13:00. Powtórki tego samego dnia o 17:00 w TVP Sport i TVP Rozrywka.

Sponsorem projektu „Szkoła z TVP” jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Zapraszamy do oglądania!

Ogromne zainteresowanie platformą epodreczniki.pl

Około pół miliona unikalnych użytkowników i prawie 2 miliony odsłon dziennie w połowie kwietnia na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl. MEN dziękuje za tak duże zainteresowanie uczniów i nauczycieli, którzy chętnie korzystają z materiałów rekomendowanych przez MEN.

Rekordowe zainteresowanie platformą epodreczniki.pl

Obecnie codziennie z epodreczniki.pl korzysta ponad 460 tysięcy użytkowników, generujących ponad 2 mln odsłon dziennie (dane od 11 marca do 8 kwietnia). Najczęściej użytkownicy korzystają z platformy przez przeglądarkę internetową lub wchodząc bezpośrednio na stronę epodreczniki.pl.

Najwięcej odsłon – prawie 4,5 mln – można było zaobserwować 25 marca. Mieliśmy wówczas blisko 1 mln aktywnych użytkowników. Kolejnymi rekordowymi dniami były 26 marca ( ponad 4 mln odsłon i około 850 tys. użytkowników), a także 30 marca (3,1 mln odsłon i 730 tys. użytkowników).  Tylko od 1 marca br. liczba odsłon platformy to ponad 60 mln.

Epodreczniki.pl – wirtualna klasa

Ze względu na konieczność wprowadzenia kształcenia na odległość podjęliśmy działania, aby Zintegrowana Platforma Edukacyjna posiadała aktualne dane dotyczące szkół i placówek oraz bazę danych nauczycieli i uczniów. W związku z tym baza danych Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej zasilana jest danymi z Systemu Informacji Oświatowej. W oparciu o dane z SIO każdy nauczyciel został przypisany do szkoły albo do kilku szkół (dotyczy tych którzy prowadzą zajęcia w więcej niż jednej szkole). Uczniowie zostali przypisani bezpośrednio do swoich klas, tak aby odwzorować istniejące w szkołach klasy.

Wiele rozwiązań – wsparcie uczniów i nauczycieli

Warto podkreślić, że platforma ZPE posiada rozbudowany moduł LCMS (Learning Content Management System) to system informatyczny (inaczej platforma e-learning) wykorzystywany do prowadzenia kształcenia na odległość.

Nauczyciel ma m.in. możliwość tworzenia, zmieniania, usuwania grup uczniów. Może on również zarządzać zarówno grupami uczniów, jak i poszczególnymi uczniami. Na Platformie ZPE została także uruchomiona funkcjonalność pozwalająca na komunikację bezpośrednio między nauczycielami i uczniami.

Niemal każdy materiał dydaktyczny zawiera pytania otwarte lub ćwiczenia interaktywne, których wyniki mogą być zapisywane w profilu ucznia i dostępne w postaci raportów dla nauczyciela. Takie rozwiązanie daje możliwość śledzenia postępów uczniów, a także indywidualizowania procesu nauczania. Nauczyciel ma również możliwość skorzystania z podglądu w czasie rzeczywistym aktywności uczniów na udostępnionych e-materiałach (możliwość na żywo podglądu wpisywanych odpowiedzi w ćwiczeniach interaktywnych).

Zintegrowana Platforma Edukacyjna ma łatwy w obsłudze system dzielenia się materiałami.Platforma umożliwia edycję i tworzenie własnych materiałów (z wykorzystaniem materiałów z biblioteki ZPE oraz zasobów zewnętrznych), które pozwalają na przygotowanie lekcji według swoich potrzeb. Do stworzonej grupy uczniów lub pojedynczego ucznia nauczyciel może przypisywać materiały edukacyjne.

Tworzenie własnych treści

Kolejny moduł Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej to  Edytor, który  jest zaawansowanym narzędziem do tworzenia treści edukacyjnych. Edytor treści ZPE umożliwia generowanie ćwiczeń za pomocą wizualnego edytora (metodą przeciągnij – upuść), w oparciu o 60 typów interakcji i ponad 2000 rodzajów ćwiczeń matematycznych.

Budowanie treści w ramach rozwiązania nie wymaga znajomości HTML lub innego języka programowania. Dodatkowym atutem ZPE jest możliwość zmieniania/edytowania materiałów dostępnych na platformie.

Potrzebujesz pomocy? Filmy instruktażowe i instrukcje

Aby ułatwić użytkownikom poruszanie się po ZPE oraz korzystanie z określonych funkcjonalności, przygotowaliśmy instrukcje w formie tekstowej oraz filmy instruktażowe, zamieszczone na podstronie „Filmy instruktażowe i instrukcje”. Użytkownik w dowolnym momencie ma także możliwość zgłosić problem przez formularz pomocy.

Poradnik dotyczący kształcenia na odległość i przydatne informacje

Platforma epodreczniki.pl to nie jedyne źródło informacji przydatnych do kształcenia na odległość. Zachęcamy dyrektorów, nauczycieli do korzystania z innych dostępnych stron internetowych rekomendowanych przez MEN, m.in.: www.cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), gdzie zamieszczane są materiały przydatne szczególnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty, www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.

Aby wesprzeć rodziców, uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów w kształceniu na odległość przygotowaliśmy poradnik, w którym można znaleźć wskazówki, najważniejsze informacje i rekomendacje dotyczące nauki zdalnej. Materiał jest dostępny na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol

Warto korzystać również z opublikowanego zestawienia najważniejszych informacji, a także linków do stron internetowych, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i dyrektorów szkół do przygotowania materiałów do samodzielnej pracy uczniów w domu. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu.

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla uczniów – duże zainteresowanie samorządów!

Niemal 90 proc. gmin i powiatów złożyło już wnioski o dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach programu „Zdalna szkoła". Na zakup sprzętu do nauki w domu do rozdysponowania jest 186 mln zł. MEN zachęca samorządy, które jeszcze nie złożyły wniosku, aby zrobiły to możliwie najszybciej.

Przypomnijmy, że w związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć w szkołach i placówkach, od 1 kwietnia br. samorządy mogą starać się o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Od początku program dofinansowania cieszy się dużym zainteresowaniem.

Dodatkowe pieniądze dla samorządów to efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół.

Do 20 kwietnia wnioski złożyły 2462 gminy i powiaty spośród 2790 wszystkich w Polsce, czyli niemal 90 proc. samorządów. Najwięcej z nich pochodzi z Mazowsza, Małopolski i Lubelszczyzny. Niemal 97 proc. wniosków została już pozytywnie rozpatrzona. Złożone do tej pory wnioski opiewają na ponad 150 milionów złotych. Oznacza to możliwość zakupienia blisko 43 tys. laptopów lub 100 tys. tabletów.

Ile procentowo wniosków wpłynęło z poszczególnych województw?

 • mazowieckiego – 324 wnioski na 351 gmin i powiatów (92,30 proc.),
 • lubelskiego – 215 wniosków na 233 gminy i powiaty (92,27 proc.),
 • małopolskiego – 185 wniosków na 201 gmin i powiatów (92,03 proc.),
 • zachodniopomorskiego – 119 wniosków na 131 gmin i powiatów (90,83 proc.),
 • dolnośląskiego – 176 wniosków na 195 gmin i powiatów (90,25 proc.),
 • wielkopolskiego – 229 wniosków na 257 gmin i powiatów (89,10 proc.),
 • łódzkiego – 175 wniosków na 198 gmin i powiatów (88,38 proc.),
 • pomorskiego – 122 wnioski na 139 gmin i powiatów (87,76 proc.),
 • kujawsko-pomorskiego – 142 wnioski na 163 gminy i powiaty (87,11 proc.),
 • opolskiego – 71 wniosków na 82 gminy i powiaty (86,58 proc.),
 • warmińsko-mazurskiego – 116 wniosków na 135 gmin i powiatów (85,92 proc.),
 • lubuskiego – 80 wniosków na 94 gminy i powiaty (85,10 proc.),
 • śląskiego – 156 wniosków na 184 gminy i powiaty (84,78 proc.),
 • świętokrzyskiego – 95 wniosków na 115 gmin i powiatów (82,60 proc.).
 • podlaskiego – 108 wniosków na 131 gmin i powiatów (82,44 proc.),
 • podkarpackiego – 149 wniosków na 181 gmin i powiatów (82,3 proc.),

Kwota wsparcia jakie otrzyma samorząd została powiązana z liczbą uczniów w określonej gminie lub powiecie. Będą to kwoty w przedziale od 35 tys. zł do 100 tys. zł. Złożenie wniosku jest gwarancją wypłaty środków, a wkład własny nie jest wymagany.

Wnioski przyjmuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Aby uzyskać finansowanie, należy skorzystać z generatora wniosków dostępnego na stronie https://cppc.gov.pl/. We wniosku należy podać: dane adresowe gminy/powiatu; informację o tym, ile szacunkowo szkół, nauczycieli lub uczniów obejmie wsparcie (można wskazać przedział); informację o cenie jednostkowej za jeden produkt, liczbie sztuk, a także przeznaczeniu i parametrach sprzętu. Po wygenerowaniu wniosku można przejść do aplikacji do przesyłania wniosków i załączyć swój wniosek. Nie ma określonych wymagań dotyczących konkretnego sprzętu. Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3,5 tys. zł, a tabletu 1,5 tys. zł. Na złożenie raportu rozliczającego poniesione wydatki jednostki samorządu terytorialnego będą miały 6 miesięcy.

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji procedura jest najprostsza z możliwych. W skrócie wygląda następująco: gmina lub powiat wysyła wniosek mailem, pracownicy CPPC go rozpatrują, przekazują informację o decyzji i proszą o dane potrzebne do zawarcia umowy, podpisanie umowy, przelew.

Resort cyfryzacji podaje, że większość samorządów, które złożyły wnioski nie czekała z zakupami, kupiony sprzęt jest już u uczniów i nauczycieli.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Rekordowe statystyki dotyczące materiałów do próbnych egzaminów

Ponad 7 mln pobrań arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzenia próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego, ponad 15 mln odsłon strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i prawie 2,6 mln pobranych materiałów do matury próbnej – to rekordowe statystyki dotyczące próbnych egzaminów z połowy kwietnia. MEN dziękuje za tak duże zainteresowanie!

Miliony pobranych arkuszy dla ósmoklasistów

W tym roku, ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach Centralna Komisja Egzaminacyjna, wspólnie z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi i Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotowała arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego dla chętnych uczniów. To grupa 347 711 uczniów (egzamin ósmoklasisty) oraz 279 439 uczniów (egzamin maturalny).

W okresie od 30 marca 2020 do 8 kwietnia 2020 odnotowaliśmy ponad 1,1 mln użytkowników, którzy wygenerowali ponad 15 mln odsłon strony CKE, na której udostępnione były arkusze do próbnego egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. Pierwszego dnia uczniowie pobrali arkusze egzaminacyjne ósmoklasisty z języka polskiego ponad 1 mln razy! Drugiego dnia – 1,5 mln z matematyki. W trzecim dniu było to blisko 2 mln arkuszy, w tym tych z języków obcych nowożytnych.

Materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty, zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, były udostępnione na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych i stronie MEN. Przez 3 dni,od 30 marca br. do 1 kwietnia br. każdy chętny mógł spróbować swoich sił rozwiązując przykładowe zadania.

Prawie 2,6 mln pobranych arkuszy maturalnych

Od 2 do 8 kwietnia br. ze stron CKE, OKE i MEN pobrano prawie 2,6 mln materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Największym zainteresowaniem cieszyły się arkusze z 3 kwietnia – pobrano je 879 tys. razy (poziom podstawowy – matematyka i poziom rozszerzony: matematyka, filozofia, język łaciński, historia sztuki oraz historia muzyki). 6 kwietnia arkusze pobrano 739 tys. razy (poziom podstawowy – języki obce nowożytne). Kolejnym dniem, w którym odnotowano znaczącą liczbę pobranych arkuszy był 2 kwietnia – 704 tys., czyli pierwszy dzień próbnego egzaminu maturalnego, kiedy to udostępniono arkusze do języka polskiego (poziom podstawowy) oraz języka polskiego i fizyki (poziom rozszerzony).

Materiały obejmowały arkusze w wersji standardowej i dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych zamieszczone zostały na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), stronach internetowych MEN i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Więcej informacji – egzamin ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminach ósmoklasisty i maturalnym dostępne są również na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Dodatkowe materiały – egzamin maturalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała również bezpłatne materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące egzaminu maturalnego:

 • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;
 • arkusze próbne, arkusze pokazowe;
 • zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;
 • filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, biologii;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
 • zbiory zadań z matematyki;
 • 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki;
 • arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019.

Zasady oceniania – próbny egzamin maturalny

Wyżej udostępniono arkusze próbnego egzaminu maturalnego, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Wszyscy chętni uczniowie mogli w tych dniach sprawdzić swoje umiejętności. Dziś publikujemy zasady oceniania. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

Dzień 1 – język polski (poziom podstawowy) i poziom rozszerzony: język polski i fizyka

Dzień 2 – matematyka (poziom podstawowy) i poziom rozszerzony: matematyka, filozofia, język łaciński, historia sztuki, historia muzyki

Dzień 3 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy) i poziom rozszerzony: języki obce nowożytne

Dzień 4 – poziom rozszerzony: informatyka, biologia, wos

Dzień 5 – poziom rozszerzony: historia, język białoruski, litewski, ukraiński, kaszubski, chemia i poziom podstawowy: język litewski, białoruski, ukraiński

Źródło: MEN

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania (...)

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rada Ministrów przyjęła kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w "Tarczy antykryzysowej", która wspiera przedsiębiorców i pracowników. Teraz zajmuje się nimi Sejm. ##baner## Czego (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

Z jakich rozwiązań mogą korzystać przedsiębiorcy? W okresie epidemii wywołanej COVID-19 wprowadzono instrumenty mające na celu wsparcie utrzymania działalności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostają (...)

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy (...)

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Rekomendacje MEN W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zajęcia adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym tych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizuje się również za pomocą metod i (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

Polski Ład to plan odbudowy naszej gospodarki.  Restart podatkowy w #PolskiŁad Ważne miejsce w Polskim Ładzie zajmuje restart podatkowy. Rząd chce, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. Podnosi kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższa limit dla drugiego (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. Obrona polskich (...)

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego oraz przedłużenie zamknięcia przedszkoli, żłobków, szkół i uczelni

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego oraz przedłużenie zamknięcia przedszkoli, żłobków, szkół i uczelni

Rząd przewiduje, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br. Przedłużył jednocześnie zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczenie prowadzenia działalności dydaktycznej na uczelniach – do (...)

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, dodatkowe świadczenia postojowe, a także możliwość objęcia wsparciem przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br. – "Dzięki tym zmianom tarcza (...)

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni (...)

Tarcza 4.0 w Sejmie

Tarcza 4.0 w Sejmie

Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów Czasowa, zwiększona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE; osłona finansowa dla samorządów; ułatwienia (...)

500 zł dla nauczyciela na akcesoria komputerowe

500 zł dla nauczyciela na akcesoria komputerowe

Jak podał resort edukacji, najpóźniej do końca grudnia br. nauczyciele zaangażowani w pracę zdalną z uczniami otrzymają pieniądze na dofinansowanie do zakupu sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania. Rząd przeznaczy na ten cel ok. 300 mln zł dodatkowych środków. (...)

Od soboty kolejne restrykcje w związku z COVID-19

Od soboty kolejne restrykcje w związku z COVID-19

Rząd wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Co się zmieni? Od 9 listopada klasy 1-3 szkół podstawowych przejdą na naukę zdalną. Wszyscy uczniowie i studenci będą uczyć się w domu do 29 listopada. Placówki kultury, m.in. kina i muzea, będą niedostępne dla publiczności. Zmniejsza (...)

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Co nowego 1 września? We wtorek, 1 września br. ok. 4 mln 650 tys. uczniów z ok. 22 tys. szkół rozpoczyna zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021. W szkołach podstawowych będzie uczyło się ponad 3 mln uczniów, w tym w klasach I ok. 367 tys. dzieci, (...)

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Konstytucja dla Nauki  Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, trafią one pod obrady Sejmu. Obydwa projekty przygotowało Ministerstwo Nauki (...)

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Od 17 października w całym kraju rząd wprowadza nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz (...)

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Konstytucja dla Nauki – resort nauki przedstawił finalny projekt! 699 dni – tyle trwały przygotowania projektu ustawy mającej zmienić oblicze polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Końca dobiegła właśnie ostatnia tura konsultacji, po której Jarosław Gowin, wicepremier i (...)

Funduszowy Pakiet Antywirusowy

Funduszowy Pakiet Antywirusowy

Rada Ministrów przyjęła tzw. specustawę funduszową. Gospodarcze zawirowania wywołane pandemią koronawirusa dotknęły także beneficjentów funduszy europejskich. Ograniczone możliwości realizacji dotyczą kilkudziesięciu tysięcy przedsięwzięć dofinansowanych przez UE. Ministerstwo (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Jestem rozwódką. Najmuję mieszkanie, w którym zameldowane są moje dzieci, ale obecnie zamieszkuje tylko jeden syn z rodziną (żona i dziecko bez meldunku). Ja przebywam w mieszkaniu swojego konkubenta. (...)

Obowiązki dzieci wobec rodziców

Obowiązki dzieci wobec rodziców

Jakie prawne zobowiązania wobec rodziców mają ich dorosłe dzieci, będące z nimi w normalnych stosunkach rodzinnych? Prawo rodzinne statuuje generalny obowiązek rodziców i dzieci do wspierania się (...)

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy? Zgodnie z postanowieniami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą (...)

Niepracująca żona o alimenty na jej rzecz

Niepracująca żona o alimenty na jej rzecz

Jeżeli żona podała mnie o alimenty na dwójkę małoletnich dzieci w wieku 9 i 6 lat, a ja od roku jestem na zasiłku, żona natomiast nie chce iść do pracy. Ja pracowałem wcześsniej w wojsku, od (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Chciałabym się dowiedzieć co należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie pracownika w firmie ? Oraz prosiłabym o wyjaśnienie mi na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki? Niniejsza (...)

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić taką akcję, żeby (...)

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

W jaki sposób należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych? Egzekucja świadczeń alimentacyjnych odbywa się w sposób (...)

Uchylenie się od alimentów względem pełnoletnich dzieci

Uchylenie się od alimentów względem pełnoletnich dzieci

Czy rodzice mogą uchylić się od obowiązku świadczeń alimentacyjnych wobec swojego pełnoletniego dziecka? Rodzice mają w pewnych sytuacjach możliwość uchylenia się od świadczeń alimentacyjnych (...)

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Czy siostra mojego narzeczonego która jest niepełnosprawna lub jego rodzice mogą wystąpić do niego o przyznanie alimentów? Planujemy ślub ale z intercyza. Mamy dzieci i obawiam się ze jego siostra (...)

Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP udzieliła spółce pomocy publicznej (...)

Opodatkowanie prezentów ślubnych

Opodatkowanie prezentów ślubnych

W 1996 roku z okazji ślubu dostaliśmy wraz z małżonką od rodziny zamieszkałej na stałe w USA 5000 dolarów na budowę domu. Z pozostałych kwot od innych gości uzbierało się około 20.000 zł (...)

Sprzedaż towaru z gratisem

Sprzedaż towaru z gratisem

Zamierzam wprowadzić w swojej firmie promocję - do każdej zakupionej kasy dodawać gratis radioodtwarzacz CD lub odtwarzacz DVD. Gratisowe produkty będę kupował na fakturę VAT. W jaki sposób zaewidencjonować (...)

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Po blisko 30 latach małżeństwa Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy męża. Przed ślubem, ani w trakcie trwania małżeństwa nie zawieraliśmy żadnych aktów, czy to intercyzy, czy rozdzielności (...)

Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę

Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę

Czy w kodeksie pracy nadal obowiązuje przepis o zatrudnieniu pracownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dotychczasowym pracodawcą a nowym pracodawcą, inaczej porozumienie pomiędzy zakładami (...)

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Jestem rozwódką. Najmuję mieszkanie, w którym zameldowane są moje dzieci, ale obecnie zamieszkuje tylko jeden syn z rodziną (żona i dziecko bez meldunku). Ja przebywam w mieszkaniu swojego konkubenta. (...)

Obowiązki dzieci wobec rodziców

Obowiązki dzieci wobec rodziców

Jakie prawne zobowiązania wobec rodziców mają ich dorosłe dzieci, będące z nimi w normalnych stosunkach rodzinnych? Prawo rodzinne statuuje generalny obowiązek rodziców i dzieci do wspierania się (...)

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy? Zgodnie z postanowieniami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą (...)

Niepracująca żona o alimenty na jej rzecz

Niepracująca żona o alimenty na jej rzecz

Jeżeli żona podała mnie o alimenty na dwójkę małoletnich dzieci w wieku 9 i 6 lat, a ja od roku jestem na zasiłku, żona natomiast nie chce iść do pracy. Ja pracowałem wcześsniej w wojsku, od (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Chciałabym się dowiedzieć co należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie pracownika w firmie ? Oraz prosiłabym o wyjaśnienie mi na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki? Niniejsza (...)

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić taką akcję, żeby (...)

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

W jaki sposób należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych? Egzekucja świadczeń alimentacyjnych odbywa się w sposób (...)

Uchylenie się od alimentów względem pełnoletnich dzieci

Uchylenie się od alimentów względem pełnoletnich dzieci

Czy rodzice mogą uchylić się od obowiązku świadczeń alimentacyjnych wobec swojego pełnoletniego dziecka? Rodzice mają w pewnych sytuacjach możliwość uchylenia się od świadczeń alimentacyjnych (...)

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Czy siostra mojego narzeczonego która jest niepełnosprawna lub jego rodzice mogą wystąpić do niego o przyznanie alimentów? Planujemy ślub ale z intercyza. Mamy dzieci i obawiam się ze jego siostra (...)

Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP udzieliła spółce pomocy publicznej (...)

Opodatkowanie prezentów ślubnych

Opodatkowanie prezentów ślubnych

W 1996 roku z okazji ślubu dostaliśmy wraz z małżonką od rodziny zamieszkałej na stałe w USA 5000 dolarów na budowę domu. Z pozostałych kwot od innych gości uzbierało się około 20.000 zł (...)

Sprzedaż towaru z gratisem

Sprzedaż towaru z gratisem

Zamierzam wprowadzić w swojej firmie promocję - do każdej zakupionej kasy dodawać gratis radioodtwarzacz CD lub odtwarzacz DVD. Gratisowe produkty będę kupował na fakturę VAT. W jaki sposób zaewidencjonować (...)

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Po blisko 30 latach małżeństwa Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy męża. Przed ślubem, ani w trakcie trwania małżeństwa nie zawieraliśmy żadnych aktów, czy to intercyzy, czy rozdzielności (...)

Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę

Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę

Czy w kodeksie pracy nadal obowiązuje przepis o zatrudnieniu pracownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dotychczasowym pracodawcą a nowym pracodawcą, inaczej porozumienie pomiędzy zakładami (...)

FORUM PRAWNE

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zastosowanie żywienia medycznego na wczesnym etapie choroby nowotworowej u pacjentów niedożywionych (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym. Dostęp do leków zyskali pacjenci (...)

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Marihuana na raka https://www.tygodnikprzeglad.pl/marihuana-na-raka/ Hipokryzja i gigantyczne pieniądze blokują leczenie Dr (...)

Alimenty a studia zaoczne/niestacjonarne

Alimenty a studia zaoczne/niestacjonarne Mam 21 lat i zaczynam studia zaoczne. Nie mam pracy, jestem na utrzymaniu matki, która zarabia 900zł netto. Innych dochodów nie mamy. Studia zaczynam (...)

Studiuję, ojciec przestał płacić alimenty

Studiuję, ojciec przestał płacić alimenty Witam, mam 21 lat, od października zaczynam studia magisterskie (nie wiem jeszcze czy w trybie dziennym czy zaocznym). Dodatkowo pracuję na pół etatu (...)

12 prostych zaleceń zmniejsza ryzyko raka o połowę leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

12 prostych zaleceń zmniejsza ryzyko raka o połowę leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Liczba zachorowań na nowotwory w Polsce wzrasta ? wprowadzenie 12 prostych zaleceń (...)

Porady prawne