Zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953

Sejm przyjął zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953

Osoby urodzone w 1953 r., które straciły na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury, będą miały możliwość przeliczenia emerytur i odzyskania zaniżonych świadczeń. Projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie przyjęła w ostatni wtorek Rada Ministrów, a w piątek Sejm. Na zmianach skorzysta ok. 74 tys. osób.

Porady prawne

W 2013 r. zmieniono zasady obliczania wysokości świadczenia emerytalnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę, wprowadzając mniej korzystne rozwiązanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość emerytury przysługującej w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego powinna być pomniejszana o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze. Problem zaniżonych świadczeń dotyczy osób urodzonych w 1953 r. W marcu ub.r. przepis ten zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.

Dzięki przyjętej we wtorek przez rząd propozycji przedłożonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, część osób urodzonych w 1953 r., którzy stracili na wprowadzonych w 2013 roku zmianach otrzyma średnią miesięczną podwyżkę na poziomie ponad 1,4 tys. zł, a część wyrównanie – średnio o ponad 12 tys. zł oraz przeciętną miesięczną podwyżkę o ok. 200 zł. W piątek 19 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych został przyjęty przez Sejm, teraz zajmie się nim Senat.

Rząd przygotował korzystne zmiany dla emerytów urodzonych w 1953 r., którzy stracili na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury. Cześć z nich otrzyma średnią miesięczną podwyżkę na poziomie ponad 1,4 tys. zł, a część wyrównanie – średnio o ponad 12 tys. zł oraz przeciętną miesięczną podwyżkę o ok. 200 zł. Na zmianach skorzysta ok. 74 tys. osób. Zaproponowane rozwiązanie realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r.

Szczegóły

Wyższą emeryturę będą otrzymywać osoby urodzone w 1953 r., które:

 • pobierają lub pobierali wcześniejsze emerytury;
 • otrzymali prawo do wcześniejszej emerytury przed 1 stycznia 2013 r.;
 • kiedykolwiek wystąpili o emeryturę według nowych zasad, przyznawaną po ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego oraz emerytura ta została ustalona z pomniejszeniem podstawy obliczenia o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur.

Szacunkowo te osoby otrzymają przeciętną miesięczną podwyżkę o 202 zł oraz  wyrównanie (tj. różnicę między pobieraną dotychczas emeryturą, a emeryturą, która powinna być wypłacana) – średnio o 12 786 zł. Z tej zmiany skorzysta 62,6 tys. osób.

Z kolei osoby, które pobierają wcześniejsze emerytury według starych zasad przyznanych przed 2013 r. i które do wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wystąpiły o emeryturą powszechną, a wystąpią o nią w lipcu tego roku szacunkowo otrzymają przeciętną miesięczna podwyżkę o 1 487 zł.  Zmiany w tym zakresie dotkną 11,2 tys. osób.

Kto skorzysta na zmianie?

Wyższą emeryturę będą otrzymywać kobiety i mężczyźni urodzeni w 1953 r., którzy spełniają następujące warunki:

 • pobierają lub pobierali wcześniejsze emerytury;
 • otrzymali prawo do wcześniejszej emerytury przed 1 stycznia 2013 r.;
 • kiedykolwiek wystąpili o emeryturę według nowych zasad, przyznawaną po ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego oraz emerytura ta została ustalona z pomniejszeniem podstawy obliczenia o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur.

Liczba takich osób, które skorzystają na zmianie, wynosi 62,6 tys. Szacunkowo otrzymają one przeciętną miesięczną podwyżkę o 202 zł oraz wyrównanie (tj. różnicę między pobieraną dotychczas emeryturą, a emeryturą, która powinna być wypłacana) – średnio o 12 786 zł.

 • pobierają wcześniejsze emerytury według starych zasad przyznanych przed 2013 r. i które do wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wystąpiły o emeryturą powszechną, a wystąpią o nią w lipcu 2020 r.

Liczba takich osób, które skorzystają na zmianie, wynosi 11,2 tys. Szacunkowo otrzymają one przeciętną miesięczną podwyżkę o 1 487 zł.

Rząd naprawia niekorzystne zmiany wprowadzone 7 lat temu

W 2013 r. zmieniono zasady obliczania wysokości świadczenia emerytalnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę, wprowadzając mniej korzystne rozwiązanie. Chodzi o odliczenie od podstawy obliczenia emerytury powszechnej pobranych dotychczas kwot emerytur wcześniejszych.  Roczniki, które do 2013 r. osiągnęły powszechny wiek emerytalny skorzystały z możliwości obliczenia wysokości emerytury według dotychczasowych – korzystniejszych dla nich zasad. Takiej możliwości nie miał rocznik 1953.

Dzięki obecnej propozycji, wszyscy ubezpieczeni urodzeni w 1953 r. i pobierający wcześniejszą emeryturę będą mogli wystąpić o ustalenie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać ubezpieczeni z rocznika 1953, którzy przed wydaniem orzeczenia Trybunału (czyli przed 6 marca 2019 r.) występowali do ZUS o przyznanie emerytury powszechnej oraz ci, którzy z takim wnioskiem wystąpią po raz pierwszy.

Wejście w życie

Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Premier: Emerytura musi być godna

 

8 lat temu emeryci dowiedzieli się, że muszą pracować dłużej. Nie potrafiono poradzić sobie wtedy z dziurą budżetową ani z uszczelnieniem systemu podatkowego. My przywróciliśmy wiek emerytalny, zgodnie z naszą obietnicą, i godne życie na emeryturze – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zdecydowaliśmy się naprawić kolejny błąd rządu PO-PSL. Wykonujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, żeby sprawiedliwości stało się zadość, jeśli chodzi o rocznik 1953 – zaznaczył premier.

Pozostałe dotychczasowe rozwiązania korzystne dla emerytów i rencistów

Systematycznie rząd dąży do tego, aby seniorom było łatwiej, a ich sytuacja materialna poprawiała się z roku na rok.

 • W ciągu 4 lat (2016-2020) wzrost najniższych świadczeń dla emerytów i rencistów wyniósł 36 proc. (z 882,56 zł do 1 200 zł).
 • Wprowadzono 13. emeryturę: stałe, coroczne świadczenie w wysokości najniższej emerytury (w 2020 r. 1 200 zł brutto) dla prawie 10 mln osób.
 • Wprowadzono waloryzację kwotowo-procentową emerytur i rent – w marcu 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosły o 3,56 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto.
 • Podniesiono emerytury poprzez obniżkę podatku PIT z 18 na 17 proc. – dzięki  czemu emeryci średniorocznie zyskali ok. 240 zł.
 • Wprowadzono program „Mama 4+” – rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla mam (w niektórych przypadkach obejmuje również ojców), które osiągnęły wiek emerytalny i wychowały przynajmniej 4 dzieci, a dotychczas nie miały prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie.
 • W 2017 r. rząd Zjednoczonej Prawicy obniżył powszechny wiek emerytalny, dzięki czemu wynosi on obecnie 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne