Zwolnienie z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

29.12.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Komisja Europejska (KE) na wniosek większości państw członkowskich UE, w tym Polski, wydała nową decyzję zwalniającą z cła i VAT przywóz towarów potrzebnych do walki z COVID-19. Decyzja ta będzie obowiązywała od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Porady prawne

Czego dotyczą nowe przepisy?

 

W związku z utrzymującym się zapotrzebowaniem na przywóz sprzętu ochronnego i medycznego KE wydała 22 grudnia 2021 r. decyzję (UE) 2021/2313 (data publikacji 28 grudnia br.), która umożliwia dalsze stosowanie zwolnienia z należności celnych przywozowych i VAT przywozu m.in. do Polski towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19. Decyzja została skierowana do 23 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Nowa decyzja „zastępuje” decyzję Komisji (UE) 2020/491, której moc obowiązująca była trzykrotnie przedłużana, ostatnio do 31 grudnia 2021 r.

Do kiedy zwolnienie?

Możliwość stosowania zwolnienia przywozu z cła i VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 została wydłużona do 30 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

  • decyzja Komisji (UE) 2021/2313 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2022. (Dz.Urz. UE L 464 z 28.12.2021, s. 11).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne