image

Pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł

W przypadku, gdy zobowiązany do alimentów żąda ustalenia, iż obowiązek alimentacyjny wygasł, obowiązany jest złożyć pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł – do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów, w tym przypadku pozwanego. Przesłanką uzasadniającą powództwo o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł, jest uzyskanie przez uprawnionego samodzielności. Poniżej podajemy wzór pozwu o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne