Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego stwierdzającego nabycie spadku

Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego stwierdzającego nabycie spadku

Skuteczność na obszarze Polski orzeczeń sądów zagranicznych stwierdzających nabycie spadku zależy od uznania ich przez sąd polski. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego należy złożyć w sądzie okręgowym, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd rejonowy, a w braku tej podstawy – sąd właściwy dla miasta st. Warszawy (art. 1148 § 1 K.p.c.). Poniżej podajemy wzór takiego wniosku. Z wnioskiem o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Orzeczenie podlega uznaniu pod warunkiem wzajemności w przypadku spełnienia warunków z art. 1146 K.p.c.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego stwierdzającego nabycie spadku - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika