Spółka jawna

Przystąpienie wspólnika do spółki jawnej

Przystąpienie wspólnika do spółki jawnej

Do spółki jawnej, która dotychczas działała w 2-osobowym składzie, przystąpił nowy wspólnik. Spisano aneks do umowy w dniu 01.10.2005 r., z mocą obowiązującą od 01.11.2005 r. i złożono wniosek (...)

Odpowiedzialność za długi wspólnika-przedsiębiorcy

Odpowiedzialność za długi wspólnika-przedsiębiorcy

W 2003 roku mój kolega z branży i ja zawarliśmy umowę spółki jawnej. Przed tym terminem każdy z nas prowadził jednoosobowe przedsiębiorstwo, których do chwili obecnej nie zlikwidowaliśmy. Do (...)

Pozwanie spółki jawnej

Pozwanie spółki jawnej

Spółka jawna zakupiła towary za które nie zapłaciła a wspólnicy podpisali nam weksel in blanco. Składając do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty powinniśmy pozwać spółkę czy wspólników?

Wyłączenie wspólnika

Wyłączenie wspólnika

Czy można w umowie spółki osobowej, gdzie występuje 4 wspólników określić, że na mocy uchwały podjętej przez 3 wspólników można wyłączyć 4 wspólnika ze spółki bez jego zgody?

Wyłączenie wspólnika od udziału w zyskach

Wyłączenie wspólnika od udziału w zyskach

Czy można być wspólnikiem spółki jawnej i określić sobie 0 udział w zyskach oraz 0 udział w stratach? Spółka ma wtedy wielu wspólników którzy podejmują decyzję i posiadają własność (...)

Zatrudnienie w spółce małżonka wspólnika

Zatrudnienie w spółce małżonka wspólnika

Koleżanka jest zatrudniona w spółce jawnej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu. Od stycznia 2006 r. wspólnikiem tej spółki został jej mąż. Jaki jest w tej (...)

Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki jawnej

Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki jawnej

Wspólnicy spółki jawnej nie określili w umowie spółki wartości swoich udziałów kapitałowych. W jaki więc sposób wierzyciel wspólnika tej spółki jawnej może skutecznie dochodzić swoich (...)

Sprawozdanie finansowe spółki jawnej

Sprawozdanie finansowe spółki jawnej

Jesteśmy spółką jawną od 2001 r. prowadzącą KPiR. Dostaliśmy "Postanowienie Sądu Rejonowego KRS o wszczęciu postępowania o złożenie rocznego sprawozdania finansowego za 2004 r. prawidłowo (...)

Spółka jawna jako udziałowiec spółki z o.o.

Spółka jawna jako udziałowiec spółki z o.o.

Czy spółka jawna może być udziałowcem spółki z o.o. lub akcjonariuszem spółki akcyjnej? Jeśli sporządzono umowę przenoszącą udziały w spółce z o.o. na spółkę jawną, to czy taka umowa (...)

Rodzaj wkładu zakładowego

Rodzaj wkładu zakładowego

Czy jako kapitał zakładowy wspólnik może wnieść zarejestrowaną domenę internetową? I jak w takim wypadku może być wyceniona ta domena? Czy dowolnie czy tylko tyle ile kosztuje jej zarejestrowanie? (...)

Przekształcenie sp. z o.o. w spółkę jawną

Przekształcenie sp. z o.o. w spółkę jawną

Czy istnieje możliwość przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną?

KRS a rozwiązanie umowy spółki jawnej

KRS a rozwiązanie umowy spółki jawnej

Do końca 2005 roku prowadziłam z mężem spółkę jawną. Z nowym rokiem rozwiązujemy spółkę i mąż poprowadzi dokładnie tę samą działalność jako osoba fizyczna. Mąż jako osoba fizyczna (...)

Egzekucja z wierzytelności wspólnika spółki jawnej

Egzekucja z wierzytelności wspólnika spółki jawnej

Czy można skutecznie żądać od komornika przeprowadzenia egzekucji należności pieniężnych w stosunku do wspólnika spółki jawnej poprzez zajęcie przysługujących z art. 53 ksh odsetek w wysokości (...)

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Czy spółka cywilna, która nie przekroczyła obrotów określonych KSH może przekształcić się w dowolnym czasie w spółkę jawną?

Egzekucja a zmiana danych wspólnika spółki jawnej

Egzekucja a zmiana danych wspólnika spółki jawnej

Jesteśmy firmą z sektora IT - działalność jest prowadzona w oparciu o wpis do KRS jako spółka jawna. Na przestrzeni ostatniego roku zmieniliśmy dane firmy (nastąpiła zmiana w KRS, itd.). Zmiana (...)

Podział majątku spółki cywilnej

Podział majątku spółki cywilnej

Spółka cywilna składa się z 2 wspólników, którzy wnieśli do spółki jako wkład własną pracę. Jako najemcy dokonali remontu lokalu z przystosowaniem go do ich działalności i wyposażyli. (...)

Zakończenie działalności spółki jawnej

Zakończenie działalności spółki jawnej

W jaki sposób zakończyć działalność dwuosobowej spółki jawnej bez konieczności przeprowadzania likwidacji? Czy jest taka możliwość?

Zmiana spółki cywilnej w jawną

Zmiana spółki cywilnej w jawną

Jeśli spółka cywilna z mocy prawa była zobowiązana do przekształcenia w spółkę jawną poprzez osiągnięcie określonych obrotów to czy może ona zachować dotychczasowe zezwolenia (w szczególności (...)

Wycofanie środka trwałego ze spółki jawnej

Wycofanie środka trwałego ze spółki jawnej

Czy można wycofać środek trwały wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, wniesiony do spółki jawnej przez jej wspólnika po okresie amortyzacji? Czy jest to wtedy obciążone jakimś (...)

Rozwód wspólnika spółki jawnej

Rozwód wspólnika spółki jawnej

Spółkę jawną tworzy trzech wspólników z udziałami w relacjach 33%, 33%, 34%. Co się dzieje ze wspólnym majątkiem wspólników w przypadku, gdy jeden ze wspólników bierze rozwód? Czy współmałżonek (...)

Wniesienie nieruchomości aportem do spółki jawnej

Wniesienie nieruchomości aportem do spółki jawnej

Dwóch wspólników spółki jawnej zakupiło dom (z użytkowaniem wieczystym gruntu). Jeden wspólnik jest osobą samotną, drugi - pozostaje w związku małżeńskim (a więc dom jest współwłasnością (...)

Odpowiedzialność subsydiarna wspólników sp. jawnej

Odpowiedzialność subsydiarna wspólników sp. jawnej

Czy w przypadku likwidacji spółki jawnej, która ma długi (wobec własnych pracowników za wypłatę wynagrodzenia), w sytuacji gdy stwierdzone zostanie iż egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna (...)

Rejestracja spółki jawnej

Rejestracja spółki jawnej

Czy występuje wymóg rejestracji wszystkich wspólników przyszłej spółki jawnej w ramach samodzielnej działalności gospodarczej?

Śmierć wspólników a byt spółki jawnej

Śmierć wspólników a byt spółki jawnej

W spółce jawnej jest trzech wspólników posiadających różne procentowo udziały w spółce. Czy istnieje możliwość nie likwidowania spółki w przypadku jednoczesnej śmierci dwóch wspólników?

Określenie wysokości wkładu w spółce jawnej

Określenie wysokości wkładu w spółce jawnej

Do spółki jawnej przystępuje trzeci wspólnik. Jego wkładem będzie świadczenie usług na rzecz spółki, za co będzie miał udział w zyskach 15% (i stratach ). Czy w umowie spółki trzeba podać (...)

Zmiana składu osobowego w spółce jawnej

Zmiana składu osobowego w spółce jawnej

W spółce jawnej zmienił się skład wspólników. Jesteśmy na etapie modyfikacji umowy, czy w tej nowej umowie powinna znajdować się informacja kto kiedy wstąpił i wystąpił ze spółki? A precyzyjniej (...)

Śmierć wspólnika w spółce jawnej

Śmierć wspólnika w spółce jawnej

Mam pytanie dotyczące umowy spółki jawnej, gdzie wspólnikami są małżonkowie (tzn. spółka ma dwóch wspólników). Czy w przypadku śmierci jednego z nich spółka przestaje istnieć, jeśli w (...)

Bilans a wystąpienie wspólnika

Bilans a wystąpienie wspólnika

Po wystąpieniu jednego z 3 wspólników spółki jawnej wg art. 65 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powinien być wykonany bilans zbywczy spółki na dzień wystąpienia, aby określić wartość udziału (...)

Zmiana wpisu w KRS

Zmiana wpisu w KRS

Czy w przypadku, gdy spółka jawna ma zamiar rozpocząć prowadzenie nowej działalności handlowej pod innym adresem, niż siedziba spółki, zachodzi konieczność zgłoszenia tego faktu w Krajowym (...)

Potrącenie wierzytelności spółki

Potrącenie wierzytelności spółki

Jeden ze wspólników spółki jawnej zaciągnął w spółce dość wysoką pożyczkę (zarejestrowaną w Urzędzie Skarbowym). W myśl umowy pożyczki zobowiązany jest do wpłaty do firmy oprocentowania (...)

Podatkowe skutki rozwiązania spółki jawnej

Podatkowe skutki rozwiązania spółki jawnej

Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej i zamierzam przekształcić ją w firmę jednoosobową (spółkę jednoosobową), bądź w miejsce wspólnika wprowadzić moją żonę. Które rozwiązanie (...)

Zasady reprezentacji spółki jawnej

Zasady reprezentacji spółki jawnej

Czy w spółce jawnej posiadającej prokurenta upoważnionego także do prowadzenia spraw spółki może obowiązywać zasada, iż w sprawach przekraczających zwykłe czynności spółki obowiązuje jednomyślność (...)

Przekształcenie spółki cywilnej w inną niż jawna

Przekształcenie spółki cywilnej w inną niż jawna

Czy można przekształcić spółkę cywilną w spółkę komandytową, a nie w jawną czy z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy potrzebny jest bilans na dzień przekształcenia? Rozumiem, że umowa (...)

Prawo do emitowania obligacji

Prawo do emitowania obligacji

Czy spółka jawna może emitować obligacje?

Oznaczenie spółki jawnej w obrocie

Oznaczenie spółki jawnej w obrocie

Czy na pieczątkach firmowych i na fakturach w spółce jawnej wymagane są nazwiska wspólników tak jak ma to miejsce przy spółce cywilnej? Jaka jest właściwa pisownia skrótu spółka jawna "s.j." (...)

Przeniesienie aktywów w drodze darowizny

Przeniesienie aktywów w drodze darowizny

Czy w obecnym stanie prawnym nie ma przeszkód do założenie nowego podmiotu gospodarczego (spółki cywilnej), przez te same osoby, które wchodzą obecnie w skład działającej od 5 lat spółki jawnej? (...)

Majątek spółki jawnej

Majątek spółki jawnej

Czy spółka jawna nabywająca grunty w trakcie prowadzenia działalności (zwiększając tym samym swoje aktywa jako osoba prawna) ma obowiązek wpisania tego faktu w KRS?

Przystąpienie wspólnika do spółki jawnej

Przystąpienie wspólnika do spółki jawnej

Czy do istniejącej już spółki jawnej przystępujący nowy wspólnik musi się zarejestrować w ewidencji działalności gospodarczej? Jest to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

Rozwiązanie spółki jawnej a prawa spadkobierców

Rozwiązanie spółki jawnej a prawa spadkobierców

Jeżeli umowa spółki jawnej dwuosobowej przewiduje możliwość przyjęcia spadkobiercy zmarłego wspólnika, to czy spółka musi się obowiązkowo zlikwidować? Po śmierci pozostaje jeden i powstaje (...)

Reprezentacja spółki jawnej

Reprezentacja spółki jawnej

Czy przyjęcie zasady samodzielnej reprezentacji przez wspólników spółki jawnej może być połączone z wymogiem jednomyślności w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności (prowadzenie (...)

1

...

3

4

5

6

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

12.11.2010 przez: -

spolka jawna przeniesienie udzialow

28.5.2010 przez: Rosalia

Wspólnik w sp.j a dotacje.

24.3.2010 przez: yaru