e-prawnik.pl Porady prawne

Odstąpienie od umowy

Odpowiedzi w temacie (0)

winiek94

12.3.2021

Witam, zostałem w moim mniemaniu naciągnięty na trefny kurs elektroniczny który posiadał taką klauzule: Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu. Gwarancja satysfakcji, o której mowa w § 4 Regulaminu serwisu kurs.sukces.pl w zakresie Produktu jest wyłączona. Z uwagi na to, że przedmiotem sprzedaży jest dostęp do platformy i jej zasobów, które są dostarczane w formie plików elektronicznych, i do których Użytkownik może uzyskać dostęp przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przewidzianym przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o czym Administrator informuje Użytkownika przed udostępnieniem Produktu, Użytkownika nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Administrator nie odpowiada wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą za wady zrealizowanego świadczenia, czyli rękojmia za wady jest wyłączona w całości. Odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu dotyczącej zakupu Produktu, odstąpienia od niej lub wszelkich innych szkód wyrządzonych przez Administratora ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat, bezpośrednich skutków wynikających z działania bądź zaniechania Administratora (szkody bezpośrednie) oraz kwoty odpowiadającej dwukrotności ceny uiszczonej przez Użytkownika z tytułu nabytego świadczenia. Administrator nie odpowiada wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą za utracone korzyści oraz szkody pośrednie. Co ja mogę zrobić jak dałem się tak nabić w butelkę, że teoretycznie nie mogę odstąpić od umowy? Błagam o pomoc!

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM