Rola kuratora sądowego

Odpowiedzi w temacie (4)

babilas

1.11.2010

Jaka jest rola kuratora sądowego, co kurator może a co powinien robić oraz co powinno znajdować się w sprawozdaniu kuratora ?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Irek 88

2010-11-01 00:45:37

Rola kuratora rodzinnego: 1) zaznajamia się z aktami sprawy i innymi niezbędnymi źródłami informacji o podopiecznym, a w szczególności z przebiegiem dotychczasowych nadzorów; 2) nawiązuje pierwszy kontakt z podopiecznym, nie póżniej niż w ciągu 7 dni od daty wpływu prawomocnego orzeczenia do zespołu kuratorskiej służby sądowej; 3) poucza podopiecznego o prawach i obowiązkach wynikających z orzeczenia sądu oraz omawia sposób i terminy ich realizacji; 4) planuje wobec podopiecznego oddziaływania profilaktyczno- resocjalizacyjne i opiekuńczo-wychowawcze; 5) współpracuje z rodziną podopiecznego w zakresie oddziaływań, o których mowa w pkt 4; 6) udziela podopiecznemu pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego oraz w rozwiązaniu trudności życiowych; 7) kontroluje zachowanie podopiecznego w miejscu zamieszkania, pobytu, nauki i pracy; 8) współdziała z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc podopiecznym.

AntoniB

2010-11-01 00:46:30

w sprawozdaniu z objęcia nadzoru kurator rodzinny przedstawia diagnozę środowiskową, zamierzenia resocjalizacyjne, metody prowadzenia nadzoru, warunki osobiste i bytowe podopiecznego, zadania do realizacji, prognozę resocjalizacyjną oraz podaje źródła informacji o podopiecznym. Natomiast w sprawozdaniu zakończenia nadzoru kurator rodzinny opisuje jego przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planu pracy z podopiecznym oraz oceny wykonania obowiązków i postawy podopiecznego w okresie nadzoru.

kryska54

2010-11-01 00:47:07

Ponadto należy dodać, że Kurator rodzinny ma obowiązek przebieg nadzoru i podejmowane na bieżąco czynności dokumentować w karcie czynności nadzoru, prowadzonej osobno dla każdego podopiecznego, w której wpisuje datę, miejsce i rodzaj czynności, uzyskane dokumenty i informacje oraz ich źródła, a także własne uwagi i zamierzenia w zakresie sprawowania nadzoru.

Mała

2017-08-09 16:17:51

A jesli ma sie asystenta rodziny i asystent niema zastrzezeni do rodziny tylko kuratorowi zawsze cos nie pasuje i zastrasza ze odbierze dzieci?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.8.2011

  Uprawnienia kuratora sądowego

  Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 12.10.2017

  Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

  Prawo nie przyznaje zdolności do czynności prawnej osobom niepełnoletnim, ubezwłasnowolnionym, nierzadko zaś wydarzenia życia codziennego mogą faktycznie pozbawić człowieka możliwości reprezentowania (...)

 • 21.11.2017

  Reforma Krajowego Rejestru Sądowego?

  Rządowy projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku (...)

 • 20.3.2008

  Układ z wierzycielami w postępowaniu układowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postępowanie układowe jest typem postępowania sądowego, które ma na celu doprowadzenie do zawarcia pomiędzy dłużnikiem i jego wierzycielami układu umożliwiającego wykonanie zobowiązań. Efektem (...)