Sky Tower umowa zlecenie z pośrednikiem

Odpowiedzi w temacie (0)

keis

11.6.2011

Proszę o wyrażenie swojej opinii na temat poniższej umowy. Zleceniodawcą jest pośrednik który podpisał umowę z głównym wykonawcą na pewien etap robót. Chcę się zabezpieczyć przed problemami o których często się słyszy tj. niezapłacenie za wykonaną pracę. Pierwszy raz współpracuję z tym człowiekiem i nie mam pewności że to nie oszust, których w branży budowlanej jest wielu. Słyszałem że jeśli podwykonawca przekazuje cześć robót innej firmie (tak jak w moim przypadku) to na umowie musi być podpis głównego wykonawcy że został o tym poinformowany i wyraża na to zgodę. Jeśli mają Państwo jakieś sugestię aby umowa była dla mnie bezpieczna proszę pisać. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. ZLECENIE Nr 2/11/06/2011 Z dnia 11-06-2011 r. Dotyczy: budowa obiektu SKY TOWER ul. Powstańców Śląskich 95 Wrocław ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA: ZAKRES ZLECENIA 1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji: Wykonanie ścianek z GK Wszelkie prace wykonane z powierzonego materiału 2. Szczegółowy zakres rzeczowy i sposób wykonania zakresu zlecenia określa dokumentacja techniczna obiektu 3. Zleceniobiorca oświadcza że zakres niniejszego zlecenia nie budzi wątpliwości WARTOŚĆ ZLECENIA 1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu zlecenia ustala się w kwocie 2. ?ściana systemowa gr.150mm. na stelażu 100mm ,plus szpachlowanie pod malowanie ....m/2 Do wynagrodzenia netto zostanie naliczony podatek od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. ROZLICZENIE I PŁATNOŚCI 1. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie etapowego protokołu odbioru dokonywanego co 2-3 tygodnie . 2 . Strony ustaliły 9-dniowy termin płatności faktur licząc od dnia dostarczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury 3. Płatność nastąpi na konto wskazane na fakturze 4. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego do faktury końcowej opracowanego oraz przedstawionego przez Zleceniobiorcę i zatwierdzonego przez Zleceniodawcę

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 5.10.2017

  Będą związki zawodowe dla samozatrudnionych

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Przewidziano, że osoby wykonujące pracę zarobkową - czyli również (...)

 • 5.5.2011

  Umowa komisu

  Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek (...)

 • 13.2.2018

  Korzystne zmiany dla pacjentów w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

  31 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na (...)

 • 1.8.2014

  Poszukiwanie majątku przez komornika

  Przepisy o egzekucji wymagają, by we wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazane było świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Wierzyciel musi (...)