e-prawnik.pl Porady prawne

Świadczenie za leczenie szpitalne a bieg przedawnienia roszczenia

Odpowiedzi w temacie (0)

patyjo

1.10.2009

Witam Uległem wypadkowi komunikacyjnemu z pracy do domu 22.06.2006. W grudniu 2006 złożyłem wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego w związku z wypadkiem z dnia 22.09.2006 pismo o uznaniu tegoż świadczenia i wypłacie otrzymałem 11.01.2007. Zgłoszenie nieszczęśliwego wypadku złożyłem 23.09.2009r tj. jeden dzień się przedawniło wg PZU i dostałem odpowiedź o nie przyznaniu odszkodowania. Stąd moje pytanie czy w związku ze złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego tegoż wypadku ma zastosowanie Art. 819§ 4 Kodeksu cywilnego "Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia." i przedłuża bieg przedawnienia? Dziękuje za odpowiedź

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM