Wady oświadczenia woli

Odpowiedzi w temacie (0)

marianka1

22.1.2018

Witam. Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu zadań dotyczących wad oświadczenia woli. 1. Basia sprzedała Uli nieruchomość gruntową. Panie ustaliły, że korzystniej będzie, jak na zewnątrz umowa ta będzie wyglądać jak darowizna. Poszły do notariusza i zawarły przed nim umowę w formie aktu notarialnego. Wcześniej zawarły pisemne porozumienie, że będzie to umowa sprzedaży. Ula odmawia zapłaty, a Basia jej żąda. a. Czy tak zawarta umowa sprzedaży będzie z mocy prawa ważna? b. Czy Basia słusznie żąda zapłaty? 2. Piotr zaciągnął kredyt we frankach szwajcarskich, którego po pewnym czasie nie był w stanie spłacić. Bank, dowiedziawszy się o niewypłacalności Piotra, zwrócił się do jego ojca Ryszarda, aby udzielił synowi poręczenia. Sprytny bank nie poinformował pana Ryszarda o niewypłacalności syna. Po udzieleniu poręczenia, Bank zażądał od pana Ryszarda zapłaty. Tenże złożył oświadczenie o uchyleniu się od skutków swego oświadczenia woli. a. Czy w podanym stanie faktycznym mamy do czynienia z wadą oświadczenia woli? Jeśli tak ? jaką? b. Czy Bank może żądać zapłaty? 3. Zdzisław kupił od Tomka obraz. Strony w umowie opisały obraz jako oryginał pędzla W. Kossaka. W rzeczywistości okazało się, że jest to obraz J. Kossaka. Obrazy tego malarza osiągają znacznie niższe ceny. Zdzisław postanowił uchylić się od skutków swojego oświadczenia woli i, będąc gotów zwrócić zakupiony obraz, pragnął otrzymać zwrot zapłaconej ceny. Nigdzie nie mógł znaleźć Tomasza, który jak się okazało wyjechał do Wielkiej Brytanii. Po upływie trzech lat od wykrycia prawdziwego autora zakupionego obrazu, Zdzisław znalazł Tomasza i złożył mu stosowne oświadczenie. Czy roszczenie Zdzisława o zwrot ceny jest zasadne?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: