e-prawnik.pl Porady prawne

Wprowadzenie nowych wspólników do spółki cywilnej oraz problem z koncesją

Odpowiedzi w temacie (1)

staszeko

13.4.2015

Wspólnie z żoną tworzę dwuosobową spółkę cywilną, prowadzącą działalność w zakresie wydobycia kruszywa. W roku 1998r uzyskaliśmy koncesje na jego wydobycie tylko, że jeszcze w tamtym okresie umowa koncesyjna była podpisana z naszą s.c. a nie z nami, jako z przedsiębiorcami. Po zmianach w prawie w 2001r. umowa koncesyjna nie uległa zmianie. Nasi pełnoletni synowie zamierzają wejść do spółki, ale niekoniecznie w tym momencie. Czy zapis w aneksie spółki cywilnej wprowadzający dwóch nowych wspólników o przykładowej treści: ?W przypadku śmierci jednego lub obu wspólników w ich miejsce automatycznie wchodzą nowi wspólnicy tj. ........ i ........? jest na tyle mocny, że nasza spółka z automatu nie ulegnie rozwiązaniu. Jeżeli taki zapis uchroni nas przed likwidacją naszej s.c. to czy nowi przedsiębiorcy będą mogli korzystać z umowy koncesyjnej zawartej między wojewodą (nieistniejącego już województwa) a naszą spółka cywilną w imieniu, której podpis złożyli właściciele spółki cywilnej zarejestrowanej na strych zasadach.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Patrycja_Dados

2015-09-18 16:01:43

Tak, taki zapis w umowie spółki cywilnej uchroni Państwa przed automatycznym rozwiązaniem spółki cywilnej. Co do zasady wystarczy zwykła forma pisemna, chyba że umowa zawarta była w innej formie lub zastrzegliście Państwo, że zmiana wymaga wyższej formy. Ponadto NSA stwierdził, że zmiana składu osobowego spółki cywilnej powoduje, że przestaje istnieć zindywidualizowany przedsiębiorca, któremu udzielono koncesji. Zatem udzielone spółkom o określonym składzie osobowym koncesje nie podlegają cesji.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM