Wynagrodzenie bez podatku

Odpowiedzi w temacie (1)

zolin

20.11.2013

Witam, potrzebuję numery paragrafów dotyczące nie odprowadzenia podatku za wynagrodznie pracownika przez pracodawcę. Chciałbym złożyć na niego skargę US jak ją sformułować? Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Lohengrin

2013-11-25 13:11:23

Szanowny Panie, pracodawca jako płatnik obowiązany jest do odprowadzania (obliczenia, pobrania i wpłacenia we właściwym terminie organowi podatkowemu - art. 8 Ordynacji podatkowej) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30 o.p. płatnik odpowiada w takich sytuacjach całym swoim majątkiem (chyba, że niepobranie podatku nastąpiło z winy podatnika). Zgodnie z art. 77 Kodeksu karnego skarbowego za niewpłacenie podatku we właściwym termie/niepobranie zaliczki lub pobranie jej w niewłaściwej wysokości płatnik może zostać ukarany grzywną lub karą pozbawienia wolności (w zależności od kwoty niewpłaconego podatku). Nie ma formularzy zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o wykroczeniu/przestępstwie skarbowym, do pisma należy dołączyć dowody na poparcie swoich tez. W wyniku zawiadomienia może zostać wszczęte postępowanie przygotowawcze.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.2.2015

  Średnia krajowa - ile wynosi?

  Ile wynosi średnia krajowa netto za ubiegły rok i jak jest ona obliczana? W których województwach zarabia się najwięcej, a gdzie jest największe bezrobocie? Odpowiadamy na wszystkie (...)

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 14.1.2019

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem ekwiwalent (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)