Forum prawne

Wypowiedzenie

Czy ważne jest wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jeżeli nie zostało opatrzone żadną pieczątką, ani firmową, ani imienną - podpis jest w miarę czytelny a imię i nazwisko dyrektora wydrukowane. Całość została wydrukowana na ogólo-dostępnym papierze firmowym i jest w porządku pod względem merytorycznym.

(ICZF)

2001.4.10 0:0:0

Odpowiedzi w temacie: Wypowiedzenie (39)

jezeli z takiego oświadczenia wprost wynika wola kierownika zakładu pracy dot. wypowiedzenia oraz jest opatrzone osobistym jego podpisem to takie wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą gdy pracownik zapoznał się z jego treścią (ART. 61 K.C. W ZWIĄZKU Z ART. 300 K.P.). Jednak trudno jest z takiej konstrukcji pytania (bardzo ogólne)wysnuć wniosek o zasadności merytorycznej wypowiedzenia. Proszę pamiętać przede wszystkim (ale nie tylko), że takie wypowiedzenia powinno być poparte wskazaniem konkretnej przyczyny rozwiązania umowy (art. 36 p.4. k.p. Proszę również zwrócić uwagę na przepisy art. 36 p.5, 38 i n.k.p. , a przede wszystkim na art. 45 i n. k.p. Proszę pamiętać, że już samo naruszenie formalne przepisó dotyczących rozwiązywania umó o pracę rodzi po stronie pracownika roszczenie co najmniej o odszkodowanie (45)

2001.5.28 13:22:22

Witam serdecznie,
Mój pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę w ciągu jednego dnia, mimo, iż okres wypowiedzenia to trzy miesiące. Nie podał powodu, ani na piśmie ani ustnie, czy w takim razie ma prawo mnie zwalniać? Czy nie ma jakiś regulacji prawnych, które by mnie chroniły w tej sytuacji?

2010.7.30 13:28:54

witam
mam pewne pytanie, obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim, czy pierwszego dnia po powrocie mogę złożyć wypowiedzenie? i czy takie wypowiedzenie może podpisać mi kierownik skoro mojego szefa ciągle nie ma. Proszę o odpowiedź

2010.8.3 9:13:35

witam
w chwili obecnej jestem na zwolnieniu lekarskim chciałabym złożyć wypowiedzenie listownie i mam problem z datami ponieważ jeśli teraz wyślę list mój pracodawca dostanie ten list wcześniej niż okres wypowiedzenia się rozpocznie i czy jako potwierdzenie przyjęcia mogę uważać tą żółtą karteczkę, która zazwyczaj jest dołączana do listów. Z góry dziękuje za pomoc

2010.8.3 11:53:44

witam
W chwili obecnej pracuję w firmie już od trzech lat i niedługo chciałam odejść z pracy Kiedy powinnam złożyć wypowiedzenie jeśli mam jeszcze zaległy urlop?Co z tym zrobić? z góry dziękuję za odpowiedzi

2010.8.4 9:23:59

witam
Chciałem się zapytać bo mam pewien problem czy jak zaniosę wypowiedzenia umowy o pracę to czy będę musiał chodzić do tej pracy skoro mam już następną? co mi grozi jeśli się nie pojawię? z góry dziękuję za odpowiedzi

2010.8.4 10:4:28

witam
mam pewien problem wypowiedziałam umowę pracownikowi ale niestety nie przyjął wypowiedzenia mam świadka który potwierdzi fakt, że ten pracownik zapoznał sie z wypowiedzeniem.Co mam teraz zrobić? czy wystarczy mu to wypowiedzenie wysłać pocztą? z góry dziękuję za pomoc


2010.8.4 10:46:28

witam
Pracuję w firmie już od 15 lat, teraz dostałem wypowiedzenie umowu, które dotyczy zmany z pełnego etatu na pół? czy w takiej sytuacji należy mi sie odprawa? z góry dziękuję za pomoc

2010.8.6 8:52:8

witam
Czy jest zgodne z prawem, aby pracodawca zwonił pracownika ze względu na jego stan zdrowia? z góry dziękuję za odpowiedzi

2010.8.6 12:34:23

witam
Czy mogę mieć problem z wypowiedzeniem,które chcę złozyć z winy pracodawcy czy on może go nie przyjąć? z góry dziękuję za pomoc

2010.8.9 9:27:1

Witam
Mam pytanie ile powinno wynosić wypowiedzenie przy umowie na czas nieokreslony? z góry dziękuję za odpowiedzi

2010.8.9 10:0:11

witam
Co mogę zrobić w sytuacji, gdy pracownik nie chce podpisać wypowiedzenia? z góry dziękuję

2010.8.10 11:41:52

witam
W przypadku umowy na czas określony np. 3-miesiace ile trwa okres wypowiedzenia? 2-tygodnie? z góry dziękuję z aodpowiedzi

2010.8.11 10:12:48

Witam!
Czy musze oddawać odprawę jeśli okazało się, że dalej potrzebuja mnie w firmie i zgodziłem się na powrót? z góry dziękuję


2010.8.11 10:27:7

Wiem
Ile powinnam maksymalnie czekać na decyzję pracodawcy po złożeniu przez siebie wypowiedzenia?a co się stanie jeśli tego terminu nie dotrzyma? z góry dziękuję

2010.8.11 10:32:32

witam
jaki czas wypowiedzenia mi przysługuje jeśli mam umowę na czas określony? z góry dziękuję za odpowiedzi

2010.8.12 11:9:53

Witam wszystkich.
Pracuję od paru lat w firmie i mam umowę na czas nieokreslony czy w takiej sytuacji przysługuje mi wypowiedzenie 3-miesiące? z góry dziękuję za odpowiedzi

2010.8.12 11:24:19

Witam
Kiedy mogę liczyc na wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym? w jakiej sytuacji? z góry dziękuję za odpowiedzi

2010.8.12 11:27:56

Witam
Mam pytanie czy muszę składać wypowiedzenie jeśli umowa kończy mi śie z dniem zakończenia zwolnienia?z góry dziękuję za pomoc

2010.8.12 11:41:57

Witam
mam pytanie w jakiej sytuacji mogę zwolnić się z pracy bez okresu wypowiedzeniowego? z góry dziękuję

2010.8.13 10:26:36

Witam
Mam pytanie czy jest zgodne z prawem, aby wreczyć pracownikowi wypowiedzenie w jego dzień wolny? z góry dziękuję za odpowiedzi

2010.8.13 10:38:1

witam
Mam takie pytanie czy jeśli sam zdecyduję sie na odejście z pracy to czy będę musiała oddać koszty za szkolenia?Z góry dziękuję za pomoc

2010.8.17 11:1:24

Witam
Mam pytanie pracodawca wonił mnie z tytułu zwonień grupowych na okresie wypowiedzenia dowiedziałam się że jestem w ciązy i co teraz?Czy to zwolnienie jest aktualne?Z góry dziękuję za odpowiedzi

2010.8.17 11:16:31

Zakładamy, że była Pani związana umową na czas nieokreślony. W tej sytuacji umowa o prace nie ulega rozwiązaniu i winna pani natychmiast poinformować pracodawcę o fakcie pozostawania w ciąży (poparte stosownym zaświadczeniem od lekarza). Jeżeli pracodawca będzie stał na stanowisku, że umowa mimo to ulega rozwiązaniu należy wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Wydaje się jednak, że wypowiedzenie będzie jednka skuteczne jeżeli rozwiązanie stosunku pracy miało miejsce w związku z likwidacją albo upadłością zakładu pracy.

2010.8.18 10:21:44

Witam,
Mam pytanie co mogę zrobić w sytuacji gdy pracodawca zwonił mnie bez podania przyczyny?Z góry dziękuję za pomoc

2010.8.19 10:10:13

Wszystko zależy od tego na podstawi jakiej umowy jest Pan zatrudniony. Tylko wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony wymaga pisemnego uzasadnienia. Natomiast umowę na czas określony, przy istnieniu klauzuli o możliwości wypowiedzenia, pracodawca może rozwiązać bez podania przyczyny. 


Co do uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, należy pamiętać, że podana przyczyna musi być rzeczywista i prawdziwa a nie dowolna. Podstawą odwołania do sądu pracy (z żądaniem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne albo przywrócenia do pracy), może być zarówno brak uzasadnienia jako wada formalna wypowiedzenia (brak faktycznego zapoznania się z przyczyną) jak również merytoryczna bezzasadność podanej przyczyny.

2010.8.19 13:13:31

Witam
Piszę w imieniu mojego taty pracował on ponad 20 lat w jednej firmie i teraz dostał wypowiedzenie czy coś mu się należy jakaś odprawa?Jeśli tak to w jakiej kwocie?Z góry dziękuję za odpowiedzi

2010.9.2 10:51:7

Witam
Skończyło mi się wypowiedzenie o niepełnosprawności czy z tego powodu mogę zostać zwolniony?Z góry dziękuję za informacje


2010.9.14 11:21:4

witam mam pytanie jak rodzaj wypowiedzenia jest najbardziej korzystny dla pracodawcy?Z góry dziękuję za informacje


2010.9.14 11:26:7

Jestem na zwolnieniu lekarskim, chcę złożyć wypowiedzenie które wyślę listem poleconym. Czy jako potwierdzenie przyjęcia mojego wypowiedzenia może być podpisana ta żółta karteczka dołączana do listów ? Czy trzeba to w jakis inny sposób załatwic?

2011.6.21 13:27:14

Dostałem wypowiedzenie zmieniające umowę o prace której dotyczy jest tam skrócenia okresu wypowiedzenia. Czy jest ono zgodne z prawem i jak w takim przypadku postąpić?

2011.9.14 12:14:29

Witam,
5 marca złożyłam wniosek do swojej firmy na ręce szefa o dodatkowy macierzyński, urlop wychowawczy za 2011 i 2012r. oraz o wychowawczy.
W dniu dzisiejszym tj. 28.03.2012r zostałam poproszona o rozmowę z szefem. Chciał wręczyć mi wypowiedzenie. Nie podpisałam jego ani nie przyjęłam. W nim było napisane, że powód wypowiedzenie jest związany z likwidacją stanowiska i przeniesieniem firmy do innego województwa. Proszę podpowiedzieć mi co w tym wypadku mam zrobić. Przyjąć je czy nie. Znając mojego szefa on prześle mi pismo pocztą za potwierdzeniem odbioru.
Pozdrawiam

2012.3.28 15:33:55

Wypowiedzenie przesłali także na mój adres zameldowania. 30.03.2012r w miejscu mojego zameldowania odebrano wypowiedzenie. Stosunek pracy ma wygasnąć z dniem 30.06.2012r. Chciałabym odwołać się do sądu pracy ale nie wiem jak mam napisać pozew.
Proszę podpowiedzieć jak mam go napisać i ile mam czasu na jego złożenie?

2012.3.31 11:19:34

Witam,
moja koleżanka pracuje w SPA przez kilka dobrych lat. Dodatkowo wiem, ze podpisała lojalkę z pracodawcą na 5 lat. Teraz zamierza odejść, jednak szefowa nie przyjęła jej wypowiedzenia. Koleżanka chce nawet zapłacić za kursy, które koszty pokryła szefowa. Jednak ile powinna zapłacić za te szkolenia? Co powinna zrobić, jeśli pracodawca dalej nie przyjmie wypowiedzenia?

Bardzo proszę o pomoc.

2012.10.26 16:35:28

Witam,
Mam taki problem iż wczoraj byłem na rozmowie kwalifikacyjnej i jutro maja mi zadzwonić czy mnie przyjmą. Pracę rozpocząłbym 3 czerwca. Problem polega na tym że jestem teraz zatrudniony w innej firmie i obowiązuje mnie 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Co można zrobić w tej sytuacji w szczególności gdy moja firma nie zgodzi się na ugodę. A mam jeszcze 14 dni urlopu w swoim obecnym zakładzie

2013.5.21 21:19:56

Pozostały urlop wypoczynkowy można wykorzystać w okresie wypowiedzenia, dla pracodawcy jest to korzystne, gdyż w przeciwnym razie za niewykorzystany w naturze urlop należy się ekwiwalent pieniężny.

2013.5.21 22:58:1

Ile wynosi okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony przed upływem 2 lat, ale u tego samego pracodawcy, gdzie wcześniej pracowałam rok na czas określony. Czy czas pracy u jednego pracodawcy łączy się i okres wypowiedzenia zmieni sie po tych latach, czy jest zmieniony z 1 miesiąca na 3 dopiero po 3 latach od terminu zawarcia umowy na czas nieokreślony?

2013.8.1 17:38:44

Witam
Jestem pracownikiem fili sklepu, który zamyka w kielcach swoja siedzibę. Umowa na czas neokreślony, wypowiedzenie do końca marca 2015 zgodnie z umową. Rozumiem ze z racji likwidacji miejsca pracy należy mi się odprawa. Pracowałam okoł 2,5 roku. Z niroficjalnych informacji dowiedzialem sie ze sklepu jednak nie zlikwidują najprawdopodobniej do LIpca. Czy pracodawca ma prawo cofnąć wypowiedzenie? czy jesli nie bede chcial pracowac juz w tej firmie dostane odprawe?
Co w takiej sytuacji mi się należy?
Z góry dzięki za pomoc

2015.3.20 9:14:28

Mam następującą sytuację, po 3 miesięcznym okresie próbnym podpisałem umowę o pracę(pierwsza umowa 1.12.2014), po kolejnych nie spełna 3 miesiącach złożyłem wypowiedzenie (29.05.2015). Jak się liczy okres wypowiedzenie w tej sytucaji?

Okres zatrudnienia w momencie składania wypowiedzenia był mniejszy niż 6 miesięcy więc wydawało mi się że przysługuje mi 2 tygodnie okresu wypowiedzenia zaczynającego się w niedziele 31.05.2015 roku. Panie w HR powidziały że okres wypowiedzenia jest miesięczny ponieważ mój staż w firmie będzie dłuższy niż 6 miesięcy. Kto ma racje?

2015.6.1 10:22:39

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika