Zajęcie wynagrodzenia-spłata kredyru

Odpowiedzi w temacie (4)

-

28.11.2002

W jakiej wysokości pracodawca może zająć wynagrodzenie na wniosek banku (spłata kredytu) jeżeli pracownik przez prawie całą część miesiąca znajduje się na zwolnieniu lekarskim a jego stałe miesięczne wynagrodzenie wynosi 800,00 brutto?
(kgm)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

dominikb

2002-11-29 18:24:35

Zajęcie wynagrodzenia nie może odbyć się na wniosek banku. Bank nie może wystosować wniosku do pracodawcy, aby ten zajął wynagrodzenie, ponieważ dłużnik nie spłaca kredytu. Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł wykonawczy, który dopiero opatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności, stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji przez ogany egzekucyjne. Egzekucji z wynagrodzenia ze stosunku pracy dokonuje się w zakresie określonym w kodeksie pracy. To organ egzekucyjny oblicza jaką kwotę można zająć z wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z kodeksem pracy, pobraniu z wynagrodzenia za pracę podlegają m. in. wierzytelności egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych: a) na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 wynagrodzenia, b) na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne – do wysokości połowy wynagrodzenia. Granice dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia odnoszą się do wynagrodzenia pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, ale także o składki na ubezpieczenie społeczne. Prawo pracy gwarantuje pracownikowi ochronę minimalnego zarobku przed uszczupleniem na rzecz wierzycieli (z tytułu innych wierzytelności niż świadczenia alimentacyjne). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne od potrąceń wolne są następujące kwoty: 1) najniższe wynagrodzenie za pracę przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy (po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ale także o składki na ubezpieczenie społeczne), przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne. 2) 75% powyższego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi. 3) 90% powyższego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 KP. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, najniższe wynagrodzenie za pracę wynosi 760 zł brutto miesięcznie.

Ewela

2006-10-12 17:58:12

kwota wolna od zajecia to 655,54

agnieszka prawo-pracy.net

2011-05-07 20:00:39

miałam nie spłacone ostatnie dwie raty kredytu i bank sobie je pobrał sam z mojej pensji jednorazowo a zajęto 90%mojej pensji zostawiając mnie bez środków do życia czy miał takie prawo ?

nnn prawo-pracy.net

2011-05-18 20:11:55

witam mam pytanie czy bank moze zajac wynagrodzenie jezeli sa nie splacone trzy raty tzn dwie splacone jedna dwa dni po terminie = jakiies odsetki? proszeo o odpowiedz

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: