Zatrzymanie osoby Art. 45. kpk

Odpowiedzi w temacie (3)

tiiiska

13.3.2012

Jeżeli podczas zatrzymania mnie i dwóch kolegów przez patrol pieszy, nie zostaniemy poinformowani dlaczego zostaliśmy zatrzymani, ani funkcjonariusz nie podał swojej funkcji tylko nazwisko a powinno być zdaje się imię i nazwisko to takie zatrzymanie jest bezprawne. Można je zaskarżyć, złożyć skargę na policjanta?
Czy jeżeli mnie będą chcieli zatrzymać na 24 to wtedy jak się skontaktuje z prawnikiem to mnie wypuszczą, bo zatrzymanie nie było zgodne z art kodeksu postepowania karnego?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

qubul

2012-03-13 10:50:30

Art. 46. § 1. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu uprawnieniach oraz wysłuchać go. § 4. Zatrzymanemu należy na jego żądanie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem albo z radcą prawnym oraz zapewnić możliwość bezpośredniej z nim rozmowy; zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny. Faktycznie przepisy mówią o tych dwóch rzeczach. Tylko od pańskiego adwokata czy radcy prawnego zależy czy uda się pana wyciągnąć wtedy z aresztu. Ogólnie skargę może pan złożyć.

laszlo-hi89

2012-03-13 12:09:19

Tutaj ma pan informacje na temat możliwości żłożenia zażalenia: Art. 47. § 1. Zatrzymanemu przysługuje zażalenie na zatrzymanie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może domagać się zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania. § 2. Zażalenie przekazuje się niezwłocznie sądowi rejonowemu miejsca zatrzymania, który również niezwłocznie je rozpoznaje.

nilam

2012-03-13 14:34:21

Ma pan możliwość ubiegania się o odszkodowanie pieniężne: Art. 47. § 4. W razie uznania zatrzymania za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanemu przysługuje odszkodowanie, którego może dochodzić w trybie określonym w dziale XII niniejszego kodeksu.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: