e-prawnik.pl Porady prawne

Budowa ogrodzenia wysokości 2 m

Pytanie:

Czy budowa ogrodzenia od strony granicy z inną działką wymaga zgłoszenia w urzędzie bądź uzyskania pozwolenia na budowę? Dodam, że ma być to ceglany murek wysokości 2 m, zbudowany na trwałym fundamencie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Budowa ogrodzenia wysokości 2 m

18.3.2004

Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane (art. 29) budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę. Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 ptk. 3 tej ustawy zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

  • krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

  • urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,

  • na obiektach budowlanych - urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, będących instalacjami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu tej ustawy.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że budowa ogrodzenia, które Pan planuje wymaga jedynie zgłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Budowa ogrodzenia wysokości 2 m

Zdzisław Łódź

6.8.2010 21:26:14

Re: Budowa ogrodzenia wysokości 2 m

kolego pomiędzy sąsiadami nie trzeba zgłaszać o H do 220 cm (buduj tylko nie w działkę sąsiada .

Re: Budowa ogrodzenia wysokości 2 m

orze

6.9.2009 0:49:2

Re: Budowa ogrodzenia wysokości 2 m

Na pewno trzeba zgłaszać taką inwestycje? Bo już nie wiem w innym miejscu przeczytałem że nie wymagane jest nic to jak to jest w końcu z tymi płotami między posesjami?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ