e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty wpisu do księgi wieczystej

Pytanie:

Jakie koszty związane są z procedurą wpisania prawa własności nieruchomości w Księdze Wieczystej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty wpisu do księgi wieczystej

11.7.2014

W obecnym stanie prawnym wszystkie wnioski w postępowaniu wieczystoksięgowym podlegają opłatom stałym. W przypadku wniosku o wpis prawa własności w księdze wieczystej pobiera się opłatę w wysokości 200 złotych.

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych. 

Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach. 

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;  własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha; praw osobistych i roszczeń; zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Koszty wpisu do księgi wieczystej

Grażyna

4.4.2016 8:14:17

Re: Koszty wpisu do księgi wieczystej

Witam moje pytanie - kilka lat temu wykupilismy mieszkanie (za 1 zL ) spółdzielcze własnościowe , mamy syna ma 24 lata czy można go dopisać żeby też był właścicielem tego mieszkania ? a po naszej śmierci bez żadnego załatwiania miał to mieszkanie . Dopisując go --żebyśmy nie musieli płacic żadnego podatku ..


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ