e-prawnik.pl Porady prawne

negatywne przesłanki potrącenia

Pytanie:

Jakie są negatywne przesłanki potrącenia należności w postępowaniu upadłościowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: negatywne przesłanki potrącenia

11.7.2011

Przeciwko potrąceniu naszych należności z należnością wierzyciela przemawiają następujące względy:

  1. Brak istnienia należności formalnie w chwili ogłoszenia upadłości.

  2. Nadto, za brakiem możliwości potrącenia należności jest

okoliczność zastosowania ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego

dotyczących potrącenia. Przepisy te stosuje się także do potrącenia należności w ramach

postępowania upadłościowego, gdyż są to przepisy ogólne, mające także zastosowanie. Zgodnie z nimi, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie

dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z

wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub

rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są

wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości

wierzytelności niższe. Jednakże, k.c. wyraźnie wskazuje, iż nie podlegają potrąceniu (nie

mogą być umorzone przez potrącenie) wierzytelności wynikające z czynów

niedozwolonych. Jeśli więc Państwa roszczenie o naprawienie szkody wynika z czynu

    niedozwolonego także nie będzie dopuszczalne dokonanie jego potrącenia.

     

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ