Niechciana korespondencja dotycząca zabudowania ulicy

Pytanie:

Ciągle dostaję listem poleconym korespondencję jakiegoś Pana z sądem , który zamierza wybudować jakiś budynek na mojej ulicy. Nigdy nie byłem wzywany na świadka, ani nie interesowałem się tą sprawą, w związku z tym dlaczego dostaję taka korespondencję?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepis z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane jest przedmiotem zarówno rozważań doktryny, jak i orzecznictwa. Nakazuje on „poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej". Obszar oddziaływania obiektu jest ustalany przez właściwy organ administracji techniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę. Właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości leżących w obszarze oddziaływania obiektu są stronami postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 2 pr. bud.). Wobec tego z faktu, że doręczano Panu jako uczestnikowi postępowania pisma np. o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę  wynika, że Pańska nieruchomość leży w obszarze oddziaływania obiektu, a więc stosuje się do Pana art. 5 ust. 1 pkt 9 pr.bud.i z tego też powodu otrzymuje Pan ową korespondencję.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • Przedsiębiorco, nie daj się oszukać na RODO

  Jeżeli przedsiębiorca chce mieć pewność, że należycie stosuje prawo ochrony danych osobowych, powinien szukać lub potwierdzać swoje informacje w stanowiskach Prezesa UODO. To jeden ze sposobów, (...)

 • E-doręczenie zamiast listu?

  Projekt ustawy wprowadza doręczenie elektroniczne, początkowo jako domyślny, ale docelowo – jako podstawowy kanał wymiany korespondencji wymagającej potwierdzenia jej nadania lub odbioru. E-doręczenie (...)

 • Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • Spółdzielnie socjalne z ułatwieniami w nowym prawie zamówień publicznych

  Od 1 stycznia 2021 roku w życie wejdzie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ma ona wzmocnić pozycję wykonawców i podwykonawców w procesie zamówień oraz zwiększyć (...)

NA SKÓTY