Obrazy namalowane przez małżonka

Pytanie:

Czy obrazy namalowane przez małżonka należą do majątku wspólnego czy odrębnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niniejsza informacja prawna zakłada, że między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa tzn., że małżonkowie nie zawarli żadnej umowy zmieniającej istniejący między nimi ustrój majątkowy (powszechnie określanej intercyzą), ani że nie doszło do zmiany tego ustroju orzeczeniem sądu albo z mocy prawa (np. wskutek separacji). Odpowiedź na zadane pytanie będzie zależała od ustalenia, kiedy doszło do namalowania obrazów przez małżonka: (1) czy jeszcze przed zawarciem małżeństwa, (2) czy już w trakcie jego trwania. Ad. 1 W pierwszej sytuacji zgodnie z postanowieniami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego namalowane obrazy nie będą wchodziły do majątku wspólnego małżonków. Jednakże jeżeliby w tym przypadku małżonek chciał sprzedać namalowane przez siebie obrazy to zarówno wierzytelność z tego tytułu jak i uzyskane ze sprzedaży obrazów środki pieniężne staną się częścią majątku wspólnego. Nie będzie tak, jeżeli obrazy zostały namalowane w związku z realizacją jakiegoś zamówienia (czyli dla kogoś). Wtedy samo prawo domagania się od klienta (osoby na zlecenie której namalowano obrazy) wynagrodzenia nie będzie składnikiem majątku wspólnego (oznacza to np., że tylko małżonek, który namalował obrazy będzie mógł dochodzić zapłaty umówionego wynagrodzenia). Pomimo tego do majątku wspólnego wejdą w tej sytuacji faktycznie uzyskane w trakcie trwania małżeństwa pieniądze tytułem zapłaty za namalowane obrazy. Ad.2 Inne rozwiązanie będzie miało miejsce, jeżeli do namalowania ("wytworzenia") obrazów doszło już w trakcie trwania małżeństwa. W takim stanie faktycznym odpowiedź na wyżej postawione pytanie będzie zależała od ustalenia czy obrazy zostały namalowane dla kogoś czy nie. Jeżeli małżonek namalował obrazy w związku z realizacją jakiegoś zamówienia to tak jak w pkt.1 sama wierzytelność z tytułu namalowania obrazów nie będzie składnikiem majątku wspólnego, a będą już nim rzeczywiście uzyskane w trakcie trwania małżeństwa pieniądze tytułem zapłaty za namalowane obrazy. Natomiast w przypadku gdy małżonek namalował obrazy "dla siebie" do zarówno one jak i ewentualnie otrzymane w wyniku ich późniejszej sprzedaży pieniądze wejdą do wspólnego majątku małżonków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

  Potoczna intuicja łączy termin wydziedziczenie z pozbawieniem uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez albo powołanie innych spadkobierców, albo sporządzenie testamentu negatywnego (testament (...)

 • Eksmisja w wyroku rozwodowym

         Jednym z fakultatywnych elementów wyroku rozwodowego, jest orzeczenie o eksmisji jednego z małżonków. Kiedy jest to możliwe i jakie przesłanki należy wykazać?

 • Eksmisja małżonka w trakcie sprawy o rozwód

  Zgodnie z art. 58 § 2 zd. drugie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne (...)

 • Do jakiego majątku wchodzi rzecz nabyta przez małżonka?

  Rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, (...)

 • Wynagrodzenie do rąk drugiego małżonka

  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeżeli jeden z małżonków pozostający we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku (...)

NA SKÓTY