Odprawa emerytalna po odprawie rentowej

Pytanie:

Od 1970 r. byłam zatrudniona w jednostce kolejowej PKP. Po 18 latach pracy przeszłam na rentę inwalidzką. Kolej wypłaciła mi odprawę rentową w wysokości 1 miesięcznego wynagrodzenia. Po trzech miesiącach zatrudniłam się w Ośrodku Pomocy Społecznej gdzie pracuję do chwili obecnej. W 2009 r. chcę przejść na emeryturę. Zakład, w którym pracuję, wypłaca odprawy rentowe i emerytalne w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia. Wiem z kodeksu pracy że odprawę rentową lub emerytalną wypłaca się raz. Czy ewentualna wypłata odprawy emerytalnej w kwocie różnicy pomiędzy 1 a 6 miesięcznego wynagrodzenia podważa jej jednorazowość?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 92[1] §2 kodeksu pracy określa zasadę jednorazowości odprawy. Zgodnie z jego brzmieniem, pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Nie określa on wprost, czy otrzymanie odprawy jednego typu (rentowej) wyklucza późniejsze otrzymanie odprawy drugiego typu (emerytalnej). W literaturze wskazuje się jednak, że nie ma powodu aby pozbawiać pracownika prawa do drugiej odprawy, zwłaszcza że ich pobranie dzieli zazwyczaj kilka lub kilkanaście lat. Tym samym, otrzymanie odprawy emerytalnej po wcześniejszym pobraniu odprawy rentowej jest możliwe (zob. M. T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2005 oraz P. Kucharski, Glosa do wyroku SN z dnia 6 marca 2006 r., II PK 215/05, OSP nr 9 z 2007 r., poz. 98).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odprawa rentowa i emerytalna

  Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał (...)

 • Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • Leśnik otrzyma 2 odprawy emerytalno-rentowe

  Leśnik, który wcześniej pobrał odprawę w związku z przejściem na rentę inwalidzką, po czym ponownie zatrudnił się w Lasach Państwowych, nie traci prawa do odprawy z tytułu przejścia (...)

 • Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

  Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać.

 • Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

NA SKÓTY