Ograniczenia w rozporządzaniu mieniem dłużnika

Pytanie:

Wierzyciel wystąpił do komornika, a ten z kolei wszczął zgodnie z wnioskiem wierzyciela egzekucję w stosunku do moich ruchomości i wierzytelności nie wskazując we wniosku na nieruchomości ponieważ takowych nie posiadałem i o tym wierzyciel wiedział. Czy chcąc zająć moją nieruchomość komornik musi otrzymać dodatkowy wniosek? Czy ja do chwili otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z mojej nieruchomości mogę swobodnie nią rozporządzać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Komornik działa zgodnie z dostarczonym mu przez wierzyciela tytułem wykonawczym oraz wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. We wniosku tym wierzyciel wskazuje, z czego ma być prowadzona egzekucja. Komornik nie może z własnej inicjatywy zmienić przedmiotu egzekucji. Konieczny jest do tego wniosek wierzyciela. Nadto proszę pamiętać, iż wszystkimi przedmiotami stanowiącymi Pana własność może Pan rozporządzać dowolnie, trzeba jednak pamiętać o możliwości skorzystania przez wierzycieli ze skargi pauliańskiej. Zgodnie z art. 527 kc, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY