e-prawnik.pl Porady prawne

Opłata za wpis do księgi wieczystej

Pytanie:

Jak oblicza się opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej prawa odrębnej własności lokalu (grunt jest w użytkowaniu wieczystym)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłata za wpis do księgi wieczystej

15.11.2004

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych kosztem sądowym jest wpis stały od wniosku o założenie księgi wieczystej w kwocie 40 zł, pobierany niezależnie od wpisu od wniosku o wpis własności (czyli także prawa odrębnej własności lokalu).

Natomiast według § 31 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 roku w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych piątą część wpisu stosunkowego pobiera się od wniosku o wpis własności.

Wpis stosunkowy zaś oblicza się od wartości przedmiotu prawa "wpisywanego" (także odrębnej własności lokalu) zgodnie z regułami § 34 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, który stwierdza, że niniejszą opłatę oblicza się od wartości prawa przyjmowanego na koniec ostatniego kwartału za podstawę przy ustalaniu zobowiązania podatkowego od spadku i darowizny lub za podstawę przyjmowaną w tym czasie do wyliczenia opłaty skarbowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ