e-prawnik.pl Porady prawne

Organy stowarzyszenia

Pytanie:

Jaki organ sprawuje najwyższą władzę w stowarzyszeniu rejestrowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Organy stowarzyszenia

28.6.2013

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach:


Art. 11. 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.


Radwan Arkadiusz („Kilka uwag o stosowaniu i niedostosowaniu ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach” w „Radca Prawny” 2005/4) słusznie zauważa, że „Ustawodawca Prawa o stowarzyszeniach wychodzi od domniemania kompetencji walnego zebrania członków (art. 11 ust. 1 zd. 2 PSU). Przepis ten ma jednak charakter dyspozytywny, co oznacza, że możliwy jest inny podział kompetencji, w szczególności wprowadzenie generalnego domniemania kompetencji zarządu we wszystkich sprawach związanych z reprezentacją i prowadzeniem spraw stowarzyszenia”. Niemniej jednak, co do zasady, to walne zgromadzenie sprawuje najwyższą władzę w stowarzyszeniu.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ