e-prawnik.pl Porady prawne

Przesłanki orzeczenia w wyroku rozwodowym o pozbawieniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej małżonków

Pytanie:

W jaki sposób Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa przesłanki orzeczenia w wyroku rozwodowym o pozbawieniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej małżonków?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przesłanki orzeczenia w wyroku rozwodowym o pozbawieniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej małżonków

25.9.2011

Orzeczenie takie może dotyczyć jednego lub obojga rodziców. Gdy dotyczy tylko jednego rodzica, drugi zachowuje władzę rodzicielską i nie wchodzi w grę orzeczenie o powierzeniu mu wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli chodzi o przesłanki takiego orzeczenia – określają je art. 110 i 111 k.r.o. I tak zgodnie z art. 110 k.r.o. w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie. Natomiast zgodnie z art. 111 k.r.o. jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. W kwestii spełnienia powyższych przesłanek – orzeka sąd rozwodowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ