e-prawnik.pl Porady prawne

Rodzaje działalności będące przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pytanie:

Jakie rodzaje działalności są przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rodzaje działalności będące przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

10.1.2012

Rodzajami działalności, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są:

1) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej;

2) działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

3) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej;

4) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;

5) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej;

6) wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta;

7) wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

8) wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

9) inna niż określona w pkt 1-8 pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ