e-prawnik.pl Porady prawne

Rodzaje współwłasności majątkowej

Pytanie:

Jakie rodzaje współwłasności majątkowej przewidują przepisy Kodeksu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rodzaje współwłasności majątkowej

14.4.2012

Polskie prawo przewiduje dwa rodzaje współwłasności. Podstawowym rodzajem współwłasności jest współwłasność w częściach ułamkowych uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Drugim rodzajem jest tzw. współwłasność łączna, nazywana także współwłasnością bezudziałową i regulowana jest przepisami szczególnymi. Z przypadkami współwłasności łącznej mamy do czynienia odnośnie majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej oraz w przypadku majątku wspólnego małżonków w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Podstawową różnicą pomiędzy współwłasnością w częściach ułamkowych i współwłasnością łączną jest to, iż w przypadku tej ostatniej nie dochodzi do oznaczenia udziałów w majątku wspólnym i majątek ten jest niepodzielny. Oznacza to, że majątku objętego współwłasnością łączną nie można w żaden sposób podzielić w czasie trwania stosunku prawnego, któremu ten majątek służy. W sytuacji ustania wspólności majątkowej reżim współwłasności łącznej ustaje. Zatem zastosowanie znajdują w zasadzie przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 197 i nast. k.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ