e-prawnik.pl Porady prawne

Wierzytelność z tytułu kosztów sądowych

Pytanie:

Mój dłużnik ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu i zarządem własnym. Układ został zatwierdzony. Zgodnie z Prawem upadłościowym i naprawczym układ obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, nawet jeśli zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu później, np. w wyniku procesu toczącego się równolegle do postępowania upadłościowego. Takie wierzytelności można więc egzekwować w granicach układu (czyli np. w zredukowanej wysokości w rozłożeniu na raty). Czy układem objęte są również koszty takiego procesu z upadłym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wierzytelność z tytułu kosztów sądowych

17.12.2007

Rzeczywiście, stosownie do art. 272 ust. 1 układem obejmuje się wszystkie wierzytelności w stosunku do upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. Jednakże do takich wierzytelności nie można zaliczyć wierzytelności z tytułu obowiązku zwrotu przez upadłego kosztów postępowania, które to postępowanie zakończyło się po ogłoszeniu upadłości. Dopiero bowiem w orzeczeniu kończącym to postępowanie sąd orzeka o obowiązku zwrotu kosztów i wtedy też powstaje wierzytelność o ich zwrot. Nie można zatem uznać, że wierzytelność ta powstały przed ogłoszeniem upadłości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ