Zaspokojenie z hipoteki

Pytanie:

Nieruchomość ma wpis hipoteczny na rzecz jednego dłużnika. Właściciel nieruchomości ma jednak również inne długi. Czy przy sprzedaży nieruchomości za sumę niższą niż hipoteka będą zaspokajani również inni wierzyciele, jeśli tak to w jaki sposób? Od jakiej podstawy nalicza opłatę egzekucyjną komornik przy sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości dłużnika za sumę 100.000,- jeżeli cały dług wynosi 500.000?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoba, której wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką, ma pierwszeństwo do zaspokojenia się z tej nieruchomości. Oznacza to, iż osoba ta może zaspokoić swoją wierzytelność przed wierzycielami osobistymi. Szersze informacje na temat hipoteki znajdują się w artykule: Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera opłaty stosunkowe, zależne od wartości egzekwowanego świadczenia.  Zgodnie z art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, opłatę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • Zmiany w zasadach dotyczących ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych

  W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych (...)

 • Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego

  Nowa ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK i wprowadza przepisy mające skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia (...)

 • Podatek od ustanowienia hipoteki

  Dokonanie czynności cywilnoprawnej wiąże się z obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek więc należy zapłacić zawierając m.in umowę sprzedaży, (...)

NA SKÓTY