e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana Urzędu Skarbowego

Pytanie:

Pod koniec zeszłego roku zmieniłem miejsce pracy w innym województwie niż miejsce zameldowania. Chciałbym dokonać zmiany US na miejscowe. W jaki sposób przebiega procedura zmiany Urzędu Skarbowego i jakie dokumenty należy dostarczyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana Urzędu Skarbowego

24.2.2009

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego.

Należy podkreślić, iż sama zmiana miejsca pracy nie powoduje zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Taką zmianę powoduje dopiero zmiana miejsca zamieszkania podatnika. Jeśli taka zmiana miejsca zamieszkania nastąpiła, to podatnik ma obowiązek zaktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie później niż w terminie 30 dni (art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników). Aktualizacji dokonuje się na zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ