Zniesienie współwłasności

Pytanie:

Jestem posiadaczem mieszkania własnościowego. W umowie kupna 50%jest wkładu mojego i 50% wkładu wspólnika (nie spokrewnionego ze mną). Chcę sprzedać mieszkanie lecz wspólnik się nie zgadza i nie chce mnie spłacić z 50% wartości mieszkania. Jak mogę najlepiej rozwiązać ten problem: sprzedaż i podział po 50% czy spłata wspólnika? Czy istnieje inna forma zniesienia współwłasności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ponieważ jeden ze współwłaścicieli nie zgadza się na zgodny podział rzeczy, trzeba będzie złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia rzeczy(wniosek taki może złożyć każdy współwłaściciel bez względu na zgodę pozostałych współwłaścicieli). Sąd rozpozna sprawę w trybie nieprocesowym.

Sąd może dokonać zniesienia współwłasności w drodze:

  1. podziału w naturze  - podział jest niedopuszczalny, gdyby miał powodować znaczne zmniejszenie wartości rzeczy, pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy (np. gdyby współwłaściciele rozebrali świeżo zbudowany dom lub kosztowny samochód). Nie można także podzielić rzeczy gdyby było to sprzeczne z zasadniczym jej przeznaczeniem lub niezgodne z ustawą
  2. przyznania rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych
  3. sprzedaży rzeczy i podział uzyskanej kwoty - sprzedaż następuje w sytuacji gdy żaden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na przyznanie jemu rzeczy będącej przedmiotem współwłasności albo w razie niemożności porozumienia uczestników postępowania

Ponieważ brak jest zgodnego wniosku o zniesienie współwłasności rzeczy, o wyborze konkretnego sposobu zadecyduje sąd na podstawie okoliczności sprawy.

Więcej informacji o zniesieniu współwłasności można znaleźć w artykule Zniesienie współwłasności

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY