Spadek matki po synu, z którym zerwała kontakty

Pytanie:

Moja mama miała syna z pierwszego małżeństwa. Nie utrzymywała z nim kontaktów z przyczyn mi nieznanych. Ja wielokrotnie próbowałam nawiązać kontakt z nim lecz on nie chciał. Dwa miesiące temu wreszcie nawiązaliśmy znajomość. Byłam bardzo szczęśliwa lecz dwa dni przed naszym pierwszym spotkaniem brat zmarł. Brat nie miał zony ani dzieci. Ma swojego ojca, przyrodnią matkę i przyrodnie rodzeństwo. Ja nie chce żadnego spadku po nim zawsze pragnęłam tylko jego miłości. I chciałabym udowodnić to jego zamożnej rodzinie. Czy mnie lub mojej mamie ( biologicznej matce zmarłego) należy się jakiś spadek?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spadek matki po synu, z którym zerwała kontakty

Niniejsza odpowiedź zakłada, że Pani brat nie sporządził testamentu zmieniającego niżej opisane ustawowe reguły dziedziczenia. Jeżeli Pani brat nie został adoptowany to w przypadku jego śmierci (jeżeli tak jak Pani wskazuje nie miał on żony, ani też dzieci), do spadku po bracie uprawnieni są, zgodnie z art. 935. § 2 kc jego rodzice i rodzeństwo. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym (dzieciom, wnukom, itd.). Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą część tego, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa. Pozostałą część dziedziczy rodzeństwo w częściach równych. W związku z powyższym, jeżeli Pani brat nie został przysposobiony, Pani i Pani matka posiadacie uprawnienia do spadku.

Jeżeli natomiast doszło do przysposobienia pełnego to na mocy art. 936 kc, przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak, jak by był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jak by przysposabiający był rodzicem przysposobionego. Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim.
W tej sytuacji zatem ani Pani, ani też Pani matka nie będzie uprawniona do spadku po Pani bracie.
Również jeżeli doszło do tzw. niepełnego przysposobienia (niepełnej adopcji) to Pani matka również nie będzie dziedziczyć po Pani bracie. Inne natomiast reguły będą dotyczyć krewnych. Zgodnie z art. 937 pkt 3) kc w przypadku niepełnej adopcji rodzice przysposobionego nie dziedziczą po przysposobionym, a zamiast nich dziedziczy po przysposobionym przysposabiający; poza tym przysposobienie nie narusza powołania do dziedziczenia wynikającego z pokrewieństwa. W przypadku tej adopcji Pani będzie powołana do spadku.

Porady prawne

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne