Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

Pytanie:

Na Państwa portalu przeczytałem, że od 1 października wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych. Nowe przepisy regulują dostęp do dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dzięki niemu możliwe będzie odtwarzanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, wyszukiwanie oraz sortowanie danych. Program zapewni też zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem i wprowadzaniem nieuprawnionych zmian. Czy w/w \"udogodnienie\" dotyczy zarówno starych spraw czy tylko nowych po dacie 01/10/2012 r. i czy jest to z automatu, że Sąd musi udostępnić przedmiotową funkcję, czy na zasadzie \"jak mu się podoba\"?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.10.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

W dniu 1 października 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2012 r., poz. 1070). Na mocy nowego rozporządzenia prezes sądu może zarządzić udostępnienie danych o sprawie stronom i ich przedstawicielom za pośrednictwem kont w systemie teleinformatycznym.

Po pierwsze należy wskazać, że o udostępnieniu akt sprawy w drodze elektronicznej prezes sądu może, ale nie musi zdecydować. System nie musi zatem funkcjonować we wszystkich sądach, najpewniej zostanie on wprowadzony w sądach w dużych miastach, które są obciążone dużą liczbą spraw.

Porady prawne

W przepisach rozporządzenia zmieniającego regulamin urzędowania sądów powszechnym brak jest przepisu, który wskazywałby, że elektroniczny dostęp do akt ma dotyczyć tylko spraw wszczynanych po 1 października 2012 r. Należy zatem przyjąć, że dostęp do akt w nowym trybie dotyczyć będzie wszystkich spraw i nowych i tych już będących w toku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne