Amortyzacja a koszty

Pytanie:

"Spółka z o.o. kupuje środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł, np. laptop. Jak będzie lepiej? Czy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować jednorazowo? Czy zaliczyć w koszty i wprowadzić do ewidencji pozabilansowej? Jaki to może mieć wpływ na ewentualną pomoc publiczną? Czy są jakieś inne, a nieznane miny?"

Odpowiedź prawnika: Amortyzacja a koszty

Ustawodawca pozostawił podatnikom dowolność w zakresie amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia lub koszt wytworzenia nie przekracza 3.500 zł. Takie składniki majątku mogą podlegać amortyzacji rozłożonej w czasie, amortyzacji jednorazowej (art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) albo stać się pozycjami kosztowymi, bez wpisywania do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 16d wskazanej ustawy).

Decyzję w sprawie ewentualnego amortyzowania powyższych składników podejmuje podatnik. Na ogół podatnicy decydują się na ostatni wariant, gdyż jest on najmniej biurokratyczny, a daje ten sam efekt co pozostałe (ujęcie wydatku na zakup w kosztów). Nie jest przy tym traktowany jako pomoc publiczna.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika