Amortyzacja sztucznej trawy

Pytanie:

Chcemy kupić sztuczną trawę o wartości ok. 40.000 zł. na pokrycie boiska sportowego. Trawa ta będzie używana przez znacznie dłużej niż 1 rok. Będzie to środek trwały. Firma nasza jest małym podatnikiem. Czy możemy jednorazowo zamortyzować tę trawę korzystając z szybkiej amortyzacji dla środków trwałych o wartości do 50.000 euro?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Amortyzacja sztucznej trawy

Zgodnie z art. 22 k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Porady prawne

Zatem, o ile sztuczną trawę uznać za środek trwały zaliczony do grupy 8 Klasyfikacji, podatnik ma prawo jednorazowo zamortyzować tę trawę korzystając z szybkiej amortyzacji dla środków trwałych o wartości do 50.000 euro.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne