Badanie stanu psychicznego danej osoby bez jej zgody

Pytanie:

Czy stan psychiczny danej osoby można badać tylko za jej zgodą?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Badanie stanu psychicznego danej osoby bez jej zgody

W kwestii tej należy zauważyć, że zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994.111.535 ze zm.) osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody. Konieczność przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1, stwierdza lekarz psychiatra, a w razie niemożności uzyskania pomocy lekarza psychiatry - inny lekarz.
Porady prawne
Natomiast w kwestii umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczenia psychiatrycznego orzeka już sad opiekuńczy.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne