Budynki mieszkalnictwa socjalnego a VAT

Pytanie:

Wujek startował w ostatnich dniach w przetargu organizowanym przez Urząd Miasta na budowę obiektu z mieszkaniami socjalnymi. Kosztorys składał się z różnych elementów, ale do istotnych z punktu widzenia pytania zaliczyć należy: - wzniesienie budynku - budowę zewnętrznego przyłącza elektrycznego - dostawa i montaż kuchenek elektrycznych oraz szafek zlewozmywakowych Wykonawcy zastosowali różne stawki VAT na w/w usługi. Mniemam, że pierwsza usługa objęta jest 8% stawką VAT. Jaką stawką należy zastosować do dwóch pozostałych?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.10.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Budynki mieszkalnictwa socjalnego a VAT

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Tekst jedn. Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) stawka podatku wynosi 23%. Zgodnie z art. 42 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 p.t.u.  dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%.

Z treści art. 41 ust. 12 ustawy o VAT wynika, że 8% stawkę podatku VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W przepisach podatkowych nie przewidziano obniżonej stawki podatku VAT na budowę infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Dlatego też w naszej opinii roboty związane z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą (znajdującą się poza bryłą budynku), podlegają opodatkowaniu podstawową podatku VAT.

Również podstawową stawką VAT w naszej opinii opodatkowana będzie dostawa i montaż kuchenek elektrycznych oraz szafek zlewozmywakowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe