Cudzoziemiec w zarządzie spółki z.o.o.

Pytanie:

Jestem prezesem zarządu w jednoosobowej spólce z o.o. w której mam 100% udziałów, nie mam umowy o pracę ze spółką. Jestem cudzoziemcem i mam kartę czasowego pobytu w Polsce. Czy muszę mieć zezwolenie na pracę dla pełnienia funkcii prezesa zarządu?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Cudzoziemiec w zarządzie spółki z.o.o.

Konieczność posiadania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców reguluje ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U.2003.58.514), która stanowi, że pełnienie funkcji w organie osób prowadzących działalność gospodarczą jest wykonywaniem pracy przez cudzoziemca (art.1 pkt.22 b ustawy) i w związku z tym wymaga zezwolenia wojewody.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne