Czas oczekiwania na zarejestrowanie spółki

Pytanie:

Czy jest jakiś termin na rejestrację spółki komandytowej przez sąd od momentu złożenia kompletnego wniosku o taką rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas oczekiwania na zarejestrowanie spółki

Wg ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w ciągu miesiąca.

Podane terminy są terminami instrukcyjnymi, więc ich przekroczenie samo w sobie nie stanowi naruszenia prawa.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne