Czas realizacji spraw w banku

Pytanie:

Jakie przepisy regulują terminy postępowań w banku? Czynności urzędów reguluje prawo administracyjne. W ustawie Prawo bankowe nie ma nic na temat wywiązywania się banków ze zobowiązań wobec klientów. Złożyłam w banku wniosek. Jaki przepis reguluje to, ile bank ma czasu na udzielenie mi odpowiedzi, załatwienie sprawy itp.? Gdzie można złożyć skargę na opieszałość banku?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas realizacji spraw w banku

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe nie reguluje terminu dokonywania czynności bankowych przez banki, jak też nie ustanawia terminów wiążących bank w kontaktach z klientami. Terminy załatwiania spraw i postępowanie reklamacyjne uregulowane są w regulaminie bankowym i ogólnych warunkach poszczególnych umów zawieranych z bankiem (np. umowy kredytu, umowy rachunku bankowego). Regulaminy te są udostępniane w siedzibach banków, a ogólne warunki są zazwyczaj dołączane do umowy zawieranej z klientem. Jeżeli jednak bank, na mocy zawartej już z Panią umowy, ma obowiązek wykonać żądaną przez Pania czynność (np. na podstawie umowy rachunku bankowego ma obowiązek wydać kartę bankomatową), a termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony w tej umowie lub regulaminie, obowiązuje ogólna zasada prawa cywilnego, zgodnie z którą świadczenie powinno być wówczas spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika, czyli banku, do wykonania swojego zobowiązania (art. 455 ustawy Kodeks cywilny). Dodatkowo, w sytuacji gdy zobowiązanie banku wynika z zawartej umowy, klient banku może dochodzić wykonania obowiązku przed sądem. Jeżeli jednak składa Pani dopiero wniosek o zawarcie umowy, a nie łączy Pani z bankiem żadna umowa, nie można żądać, aby bank ustosunkował się do Pani wniosku. Prawo bankowe nie przewiduje żadnej specjalnej instytucji publicznej powołanej do rozpatrywania skarg na opieszałość banku. Wewnętrzne postępowanie reklamacyjne w banku jest regulowane postanowieniami regulaminów bankowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne