Obowiązek posiadania numeru NIP

Pytanie:

"Jestem na stałe zameldowany w Polsce, ale nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej, jak również nie pracuję, nie pobieram renty ani emerytury. Czy muszę wystąpić o nadanie NIP?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązek posiadania numeru NIP

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane "NIP".

Zatem dopóki dana osoba nie będzie podatnikiem na podstawie ustaw podatkowych, nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu i nie musi występować o nadanie numeru NIP. Sam fakt zameldowania w Polsce nie powoduje konieczności posiadania numeru NIP.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika