Czy wspólnota może obciążać większymi kosztami właścicieli lokali użytkowych?

Pytanie:

Czy wspólnota może obciążać większymi kosztami właścicieli lokali użytkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy wspólnota może obciążać większymi kosztami właścicieli lokali użytkowych?

Warto przytoczyć treść wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14 marca 2008r., sygn. akt I C 1188/2007, LexPolonica nr 1919506: dodatkowe obciążenie właścicieli lokali użytkowych jest dopuszczalne jeśli rzeczywiste większe koszty ich eksploatacji jednocześnie zwiększają koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. To zaś oznacza, że podjęcie uchwały, o której stanowi art. 12 ust. 3 uwl, winno być poprzedzone stosowną analizą, z której wynikałoby, że dodatkowe obciążenie właścicieli lokali użytkowych jest uzasadnione sposobem korzystania z tych lokali.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne